До 2-го травня 2023 року платники податків Польщі повинні заповнити та подати податкову декларацію PIT. Кого з громадян нашої держави це стосується та що це змінює у податкових відносинах з Україною?

Обов’язок сплачувати податки у Польщі та подавати декларацію виникає у податкового резидента цієї країни. Під поняттям "податковий резидент" - розуміється особа, яка за законодавством певної держави (у нашому випадку Польщі) підлягає оподаткуванню в ній на підставі ряду критеріїв, які є ознакою максимально тісного контакту людини з країною. Варто зауважити, що резидентом може бути як громадянин Польщі, так і громадянин будь-якої іншої держави. Тому, цілком можливо, що Польща розглядає громадян України, які вже досить довгий час знаходяться на її території, як своїх податкових резидентів.

Отже, як визначається податкове резидентство?

Існує ряд критеріїв, які являють собою ступеневу систему. Тобто, якщо особа не відповідає першому критерію, її перевіряють на відповідність наступному і т.д. Одним із основних критеріїв є тривалість перебування в країні. Переважно, у тому числі в Польщі, це понад 183 дні за останній рік. Тому, можемо зробити висновок, що більша частина українців, які приїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, вже є податковими резидентами. Але розглянемо й інші не менш важливі ознаки. Вони визначені податковим законодавством України, а також Конвенцією, укладеною між Україною та Польщею, про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень.

4 стаття Конвенції описує порядок визначення, резидентом якої із двох договірних держав є особа. Отже, це визначається наступним чином:

1. особа вважається резидентом Договірної Держави, де вона має постійне житло. Якщо вона має постійне житло в обох Договірних Державах, вона вважається резидентом тієї Держави, де має найбільш тісні особисті й економічні зв'язки (центр життєвих інтересів);

2. у разі, коли Договірна Держава, в якій особа має центр життєвих інтересів не може бути визначена, або коли вона не має постійного житла в жодній з Договірних Держав, особа вважається резидентом тієї Договірної Держави, де вона звичайно проживає;

3. якщо особа звичайно проживає в обох Державах або коли вона звичайно не проживає в жодній з них, особа вважається резидентом тієї Держави, громадянином якої вона є;

4. якщо особа є громадянином обох Договірних Держав або коли вона не є громадянином жодної з них, компетентні органи Договірних Держав вирішують це питання за взаємною згодою.

Відповідність одному або декільком вище переліченим критеріям є підставою набуття податкового резидентства країни, в якій такий критерій наявний. Отже, у великої кількості українців, які перебувають у Польщі, виникають податкові зобов’язання перед цією державою. Це означає, що на всі доходи, які така особа отримає на території Європейського Союзу, має бути сплачений податок.

Під категорією "дохід" розуміються, у тому числі:

  • доходи, одержані від відчужування нерухомого майна, яке знаходиться на території Польщі
  • проценти, що виникають, наприклад, в Україні й сплачуються резиденту Польщі, якщо такий резидент має фактичне право на ці проценти. Однак, такі проценти можуть також оподатковуватись в Україні, відповідно до її законодавства. Але, якщо одержувач фактично має право на проценти, податок, що стягується, не повинен перевищувати 10 відсотків від загальної суми процентів. Компетентні органи Договірних Держав за взаємною згодою встановлюють спосіб застосування такого обмеження
  • дохід, що одержується резидентом Польщі щодо професійних послуг чи іншої діяльності незалежного характеру, за винятком випадку, коли він володіє регулярно доступною постійною базою в другій Договірній Державі (наприклад, Україні) з метою проведення цієї діяльності. Термін "професійні послуги" включає, зокрема, незалежну наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку діяльність, так як і незалежну діяльність лікарів, адвокатів, інженерів, архітекторів, зубних лікарів і бухгалтерів
  • заробітна плата та інші подібні винагороди, одержувані резидентом Польщі у зв'язку з роботою за наймом. Винятками є: перебування резидента у Польщі протягом періоду або періодів, що не перевищують у сукупності 183-х днів протягом календарного року; винагорода сплачується наймачем або від імені наймача, який не є резидентом Польщі; витрати по сплаті винагород не несуть постійне представництво або постійна база, які наймач має у Польщі
  • дивіденди, що сплачуються компанією, яка є резидентом України, резиденту Польщі.


З практики, можемо додати ще один пункт. Доходи від діяльності фізичної особи-підприємця (ФОП), зареєстрованого в Україні, – оподатковуються в нашій державі. Проте, у випадку, коли резидент Польщі за час свого перебування в країні, вже працював або працює за трудовим договором або іншим цивільно-правовим, відповідно до польського трудового законодавства, і у той самий час отримував чи отримує дохід від діяльності ФОП в Україні, - сплачувати податки у Польщі повинен з включенням інформації про дохід отриманий з провадження господарської діяльності в Україні.

Хочете розібратись детальніше? Запишіться на безкоштовну консультацію

Яку декларацію потрібно подавати саме вам:

1. PIT-11 – це відомості про доходи та утриманий податок на прибуток, а також відрахування внесків на соціальне та медичне страхування, які заповнюються платниками податку. Найчастіше ними є роботодавці, тому таку декларацію як правило заповнюють саме вони. Цей документ повинен був отримати кожен легально працевлаштований працівник в Польщі від свого роботодавця до кінця лютого. Якщо протягом року особа працювала у різних роботодавців, вона повинна отримати PIT-11 від кожного роботодавця окремо. Якщо цього не сталося або PIT-11 втрачено, це не звільняє особу від обов'язку сплати податків.

2. PIT-37 - подати її мають власне платники податків, які отримали дохід на підставі трудового договору, договору доручення та договору підряду (umowa o pracę, umowy zlecenie i umowy o dzieło).

3. PIT-28 за 2022 рік - подають платники податків, які ведуть підприємницьку діяльність та розраховуються в частині єдиного внеску з зареєстрованих доходів.

Отже, ще раз звертаємо увагу на те, що податковий резидент Польщі зобов’язаний подати відповідну декларацію до 2-го травня 2023 року. Але варто не забувати про свої зобов’язання перед Україною. Адже факт того, що певна країна визначила громадянина України своїм податковим резидентом не анулює такого резидентства в Україні автоматично.

Очевидно, що ознаки податкового резидентства особи можуть бути наявні у декількох країнах і, у зв’язку з цим, наша держава приймає рішення про позбавлення або збереження статусу, керуючись Конвенцією та внутрішнім законодавством. Більше того, у нашій державі немає процедури виходу зі статусу резидента, відповідно такі люди залишаються водночас податковими резидентами і України, й іншої держави. Тоді ситуація вирішується згідно з Конвенцією про уникнення подвійного оподаткування між Україною та країною перебування такої особи. Можна сказати, що втрата статусу податкового резидентства можлива тільки у результаті втрати громадянства або ж переїзду на постійне місце проживання в іншу країну. Хоча офіційного документа, який це підтверджує, не видають. Не зважаючи на це, існують ситуації, коли особа повністю розриває всі звʼязки з Україною, при цьому залишається її громадянином, але вже не є податковим резидентом. Проте, це окрема тема, та кожна ситуація вимагає індивідуального підходу до її вирішення.

Здебільшого, особа, яка має місце реєстрації проживання та/або центр життєвих інтересів в Україні, залишається її податковим резидентом, не зважаючи на, наприклад, відсутність інших ознак, притаманних належності до резидентства України. Це несе за собою такі наслідки – податковий резидент України зобов’язаний сплачувати податки у нашій державі за будь-який дохід отриманий всередині або поза межами країни, не зважаючи на те, що в Польщі ці податки ним так само сплачуються.

Проте, завдяки укладеній Конвенції про уникнення подвійного оподаткування, сплативши податки в одній країні, в іншій розмір податку обов’язкового до сплати, можна зменшити. З цією метою необхідно надати підтверджуючий документ від податкового органу. В Україні таким документом є - Довідка про сплату податкових зобов’язань платником податку – резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов’язань, у Польщі - Довідка про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування.

На сьогодні між Україною та іншими державами діють 72 міжнародні двосторонні конвенції (угоди) про уникнення подвійного оподаткування, дві з яких були укладені Урядом СРСР (з Королівством Іспанія та Японією) та продовжують застосовуватися до дня набрання чинності нових договорів, укладених Україною. Серед країн, з якими укладені угоди, майже всі країни Європи, а також Мексика, Саудівська Аравія, Марокко, США, Канада, Сингапур тощо.Тому, якщо ви знаходитесь не в Польщі, а іншій державі, рекомендуємо вам для уникнення непорозумінь і боргових зобов’язань, перевірити, чи укладена така угода між Україною та державою, в якій ви перебуваєте. Це значно спрощує процедуру оподаткування та зменшує розмір податків, обов’язкових до сплати.

Автор: Дмитро Палющенко, керівник практики Супроводу бізнесу Juscutum

8.2.2024
Податкове право
Власникам КІК приготуватися: термін подання звітності наближається.
Читати
26.1.2024
Лідери Juscutum увійшли до ТОП-100 юристів України 2023
Читати
25.1.2024
Артем Афян увійшов до переліку найкращих юристів світу за версією рейтингу Who’s Who Legal: Data 2024
Читати
16.1.2024
Juscutum приєднався до Глобального договору ООН в Україні
Читати
21.12.2023
Технології та інвестиції
Приватна пропозиція токенів: юридичний погляд
Читати
14.12.2023
Технології та інвестиції
Штучний Інтелект та авторське право: що врахувати юристу?
Читати
14.12.2023
Супровід бізнесу
Ризики для бізнесу за недотримання санкційного законодавства в Україні
Читати
13.12.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Як захиститися від викрадення криптовалют: поради від Juscutum
Читати
6.12.2023
Вирішення спорів
Агробізнес
Пом'якшення валютних обмежень: 5 змін від НБУ
Читати
Всі новини