ПУБЛІЧНА ОФЕРТА. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цією Публічною офертою АО «Юскутум» (далі – Компанія) пропонує необмеженому колу осіб укласти договір про надання послуг (далі – Договір) доступу до мобільного додатка «Legal Alarm» (далі – Мобільна пропозиція), які стають Користувачами після проходження реєстрації в Мобільному додатку й підтвердження платіжних даних відповідно до вимог п. 3.1 Договору. Умови Договору, представленого в Мобільному додатку, мають силу публічної оферти згідно із застосовуваним законодавством. Користувач до моменту укладення Договору зобов'язаний детально ознайомитися з його умовами. Акцептом Користувача, за яким Договір вважається укладеним, є момент реєстрації в Мобільному додатку й підтвердження платіжних даних. До моменту підтвердження своїх платіжних даних деякий функціонал Мобільного додатка в ньому може бути недоступним, а Користувач не має права його використовувати. Укладаючи Договір, Користувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згодний із його умовами, а також дає дозвіл на обробку Компанією своїх персональних даних для виконання умов цього Договору, забезпечення можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних п'яти років після закінчення його дії.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Компанія надає Користувачу послуги доступу до Мобільного додатка – програмного забезпечення, яке розміщене на App Store за адресою https://itunes.apple.com/us/app/juscutum-legal-alarm/id850364739?ls=1&mt=8 і Google Play за адресою https://play.google.com/store/apps/details?id=com.juscutum.legalalarm. Користувач зобов'язується оплачувати надані послуги й використовувати Мобільний додаток на передбачених Договором умовах. Мобільний додаток дозволяє Користувачу отримувати юридичні послуги від адвоката, а також забезпечує відстеження місцезнаходження (геолокації) Користувача, активацію й передачу сигналу тривоги адвокату для своєчасного надання таких юридичних послуг, а також автоматичну публікацію інформації про сигнал тривоги в соціальних мережах.

ЦЕЙ ДОГОВІР НЕ МОЖЕ РОЗГЛЯДАТИСЬ ЯК ДОГОВІР НА НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ Й ПІДМІНЯТИ СОБОЮ ТАКИЙ ВИД ДОГОВОРУ. КОМПАНІЯ НЕ НАДАЄ КОРИСТУВАЧУ ПОСЛУГИ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ. МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ЗАБЕЗПЕЧУЄ ТЕХНІЧНУ ВЗАЄМОДІЮ КОРИСТУВАЧА Й АДВОКАТА, ЗА ЯКОЇ ПІСЛЯ АКТИВАЦІЇ СИГНАЛУ ТРИВОГИ КОМПАНІЯ УКЛАДАЄ З АДВОКАТОМ ДОГОВІР НА НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В ІНТЕРЕСАХ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ – КОРИСТУВАЧА.

Для забезпечення можливості належним чином використовувати Мобільний додаток Користувачу надається невиключна ліцензія на використання Мобільного додатка, яка не передається, на термін дії Договору. Умови ліцензії та обсяг прав Користувача визначені в розділі 5.

НІЩО В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ НЕ МОЖЕ РОЗГЛЯДАТИСЬ ЯК ПЕРЕДАЧА КОРИСТУВАЧУ ВИКЛЮЧНИХ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК, ЗА ВИНЯТКОМ ПРАВ НА ВИКОРИСТАННЯ ПЗ НА ПІДСТАВІ НАДАНОЇ ЗА ДОГОВОРОМ ЛІЦЕНЗІЇ.

3. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ

Доступ до Мобільного додатка надається Користувачу після реєстрації в Мобільному додатку й надання йому персонального облікового запису (акаунту). Вхід до акаунту здійснюється за допомогою реєстраційних і платіжних даних, наданих Користувачем під час реєстрації. Користувач має право на свій розсуд використовувати Мобільний додаток і доступний у ньому функціонал, а також ознайомлюватися з поданою в Мобільному додатку інформацією. При цьому Користувач не повинен порушувати умови використання Мобільного додатка, передбачені в Договорі, або норми застосовуваного законодавства. Функціонал у вигляді кнопки активації сигналу тривоги стає доступним Користувачу виключно після підтвердження платіжних даних у Мобільному додатку. Користувач зобов'язується не використовувати Мобільний додаток для вчинення дій, які порушують застосовуване законодавство, у тому числі не розсилати за допомогою Мобільного додатка спам, рекламну й будь-яку іншу інформацію без згоди її адресата. Користувач має право надавати персональний доступ до Мобільного додатка авторизованим особам. При цьому Користувач несе повну відповідальність за дії таких осіб, а також за збереження даних свого облікового запису (акаунту), зокрема, логіна й пароля для входу. Розміщена Користувачем інформація в Мобільному додатку може використовуватися Компанією виключно в разі звернення Користувача до служби підтримки Мобільного додатка для допомоги, відповідей на його запитання, усунення помилок і вирішення будь-яких інших ситуацій у межах його запиту.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

Вартість послуг за Договором становить 150 євро, що еквівалентні 1 годині роботи адвоката і стягуються з банківської картки Користувача у формі передоплати під час кожної активації сигналу тривоги в Мобільному додатку. Взаєморозрахунок за додатковий час роботи адвоката понад 1 годину відбувається безпосередньо між адвокатом і Користувачем, виходячи зі ставки 150 євро/годину. У разі відсутності обсягу коштів, необхідного для оплати послуг, Компанія надає разовий кредит Користувачу, який активував сигнал тривоги, із подальшим списанням кредитних коштів із використанням платіжних даних Користувача згідно з п. 4.5 Договору. Факт оплати послуг вважається підтвердженим після надходження відомостей із банку про зарахування коштів на розрахунковий рахунок Компанії. Оплата за надані послуги не містить банківські витрати, комісії під час перерахування коштів стягуються з Користувача. Зобов'язання Користувача щодо оплати наданих послуг вважається виконаним належним чином від моменту перерахування на розрахунковий рахунок Компанії усієї суми коштів, які становлять вартість послуг згідно з цим розділом Договору. У разі, якщо Користувач не оплатив вартість наданих послуг Компанії, йому автоматично надається кредитний період тривалістю 10 днів із початку нового неоплаченого місяця. На час дії кредитного періоду Користувач має право користуватися послугами, а доступ до Мобільного додатка не блокується Компанією. Після закінчення кредитного періоду й не надходження оплати від Користувача Компанія має право розірвати Договір, припинити надання послуг і відключити Користувачу доступ до Мобільного додатка. Компанія самостійно не збирає, не обробляє й не зберігає платіжні дані Користувача. Зазначені платіжні дані збираються відповідною платіжною системою, яка відповідальна за безпеку їхньої передачі та збереження.

5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

За винятком ліцензії, передбаченої цим розділом Договору, у процесі користування послугами й Мобільним додатком Користувач не отримує жодних додаткових прав інтелектуальної власності як на Програму, так і на будь-які об'єкти та контент, який наявний у Мобільному додатку, окрім інформації, яку розміщує сам Користувач. Ресурсу належать, включно з, але не обмежуючись, усі товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування, логотипи, марки й інші позначення, авторські права на код, дизайн Мобільного додатка та сайту, через який здійснюється доступ до Мобільного додатка, включно з будь-яким контентом, який був розміщений у Мобільному додатку та/або на сайті Компанії. Ліцензія на право використовувати Мобільний додаток, що передається в межах Договору Користувачу, обмежується можливістю використовувати Мобільний додаток як є, відповідно до його функціонального призначення, способами, які не виходять за межі наявного в Мобільному додатку функціоналу й використання його кінцевим користувачем. Ліцензія, передбачена п. 5.2 Договору, є невинятковою, не передається й діє на території України протягом терміну дії Договору. Цей вид ліцензії не вимагає оплати будь-яких додаткових сум і не дає права розпорядження програмою, як об'єктом інтелектуальної власності, не дозволяє декомпілювати та/або модифікувати код Мобільного додатка чи вносити до нього будь-які інші зміни.

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Сторони погодилися, що протягом терміну дії Договору вони можуть розкривати чи отримувати від іншої Сторони Договору конфіденційну інформацію. Відповідно до цього Договору конфіденційною є інформація, яка: • має дійсну або потенційну комерційну цінність і не відома широкому колу осіб; • міститься в матеріалах із позначкою «Конфіденційно» або отримана з письмовим чи електронним попередженням про її конфіденційність; • доступ до якої обмежений (наприклад, доступ до інформації в електронній формі, захищений паролем); • є конфіденційною відповідно до п. 6.3. Конфіденційною є інформація включно з, але не обмежуючись: • відомостями про технологічні рішення й мову програмування в розробці додаткового функціоналу Мобільного додатка, його експлуатаційних можливостей, алгоритмів роботи, ноу-хау, схем і процесів, що стосуються об'єктів інтелектуальної власності; • дизайном, логотипами, їхніми ескізами, потенційними торговими марками, комерційними найменуваннями, ліцензіями, патентами й іншими об'єктами права інтелектуальної власності, про існування яких Сторонам стане відомо після підписання цього Договору. Для уникнення випадків розголошення конфіденційної інформації Сторони зобов'язуються публічно розкривати конфіденційну інформацію лише після отримання згоди іншої Сторони в письмовій або електронній формі. Не є конфіденційною інформація, яка: • знаходилась у вільному доступі на момент її розкриття або потрапила до вільного доступу в спосіб, що не порушує цей розділ; • була відомою Сторонам до підписання цього Договору; • розкрита широкому колу осіб на підставі письмового дозволу Розробника. Умови цього розділу зберігають чинність протягом 12 місяців після припинення дії цього Договору.

7. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Компанія гарантує, що вона є єдиним власником виключних майнових прав інтелектуальної власності на Мобільний додаток, отримала всі необхідні права, дозволи і згоди, які необхідні для забезпечення можливості укласти Договір і належним чином надавати послуги за ним. Користувач гарантує, що будь-яка розміщена ним у Мобільному додатку інформація належить йому, не порушує прав третіх осіб або норм чинного законодавства, і зобов'язується виступити належним відповідачем у разі пред'явлення будь-яких претензій, скарг та/або позовів до Компанії, предметом яких є інформація, розміщена Користувачем. Користувач повністю відповідає за достовірність даних, зазначених під час заповнення реєстраційної форми, і усвідомлює, що ці дані використовуватимуться для укладення Договору на надання правової допомоги. Недостовірність або неповнота реєстраційних даних і, як наслідок, внесення їх до Договору на надання правової допомоги з адвокатом можуть призвести до недопущення адвоката до місця, де перебуває Користувач, для надання йому правової допомоги. Компанія гарантує здійснення зі свого боку всіх необхідних дій для поліпшення якості роботи Мобільного додатка, його функціоналу, запобігання несанкціонованому доступу до даних, які в ньому розміщені, а також усунення неполадок, що виникають у Мобільному додатку. Водночас Користувач розуміє й погоджується з тим, що Компанія не може гарантувати відсутність неполадок, збоїв та/або будь-яких помилок у Мобільному додатку. Мобільний додаток для використання його Користувачем надається Компанією за принципом «як є», в існуючому вигляді. Компанія гарантує наявність у Мобільному додатку заявлених нею функцій, проте не може гарантувати того, що ці функції можуть повною мірою задовольнити інтереси Користувача та/або обов'язково сприятимуть досягненню того результату, на який він розраховував. Компанія відповідальна перед Користувачем за безперебійну передачу його сигналу тривоги й місцезнаходження (геолокації) в Мобільному додатку, а також за своєчасний виїзд адвоката у відповідне місце. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань згідно з чинним законодавством України.

8. ФОРС-МАЖОР

Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання буде наслідком дії непереборної сили (далі – Форс-мажор), до якої належать масові заворушення, дії влади, стихійні лиха, пожежі, катастрофи й інші обставини непереборної сили. Сторони зобов'язані в письмовій формі повідомити один одного про існування форс-мажорних обставин протягом 5 (п'яти) днів із моменту їхнього настання. Якщо настання відповідних форс-мажорних обставин безпосередньо вплинуло на виконання Сторонами зобов'язань у терміни, встановлені в цьому Договорі, цей термін співмірно продовжується на час дії відповідних обставин. Якщо неможливість виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором триватиме понад 1 (один) місяць, Сторони мають право розірвати цей Договір із подальшим проведенням взаєморозрахунків без відшкодування можливих збитків.9. ДІЯ ДОГОВОРУЦей Договір набирає чинності від моменту його акцепту згідно з п. 1.4 Договору й діє до моменту використання Користувачем Мобільного додатка й повної оплати послуг за Договором. Умови Договору можуть бути змінені Компанією в односторонньому порядку без попередження Користувача, але за умови обов'язкового сповіщення в Мобільному додатку.10. ІНШІ УМОВИКомпанія має право залучити для надання послуг інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальною перед Користувачем за їхній результат, за винятком випадків, передбачених Договором. Усі спори й розбіжності, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спорів, що виникають між Сторонами, шляхом переговорів, вони підлягають розгляду в компетентному суді. Відносини, які виникають між Сторонами у зв'язку з предметом цього Договору й не врегульовані основним договором, оформляються у вигляді додаткових угод, а також інших додатків до цього Договору, які є невід'ємною частиною цього Договору за умови дотримання письмової форми й підписання їх обома Сторонами або належним чином уповноваженими на те представниками Сторін.

У всьому, що не врегульоване цим Договором, Сторони керуються застосовуваним законодавством, яким є законодавство України. Усі повідомлення, пов'язані з виконанням Сторонами цього Договору, повинні направлятися в письмовій або електронній формі (електронною поштою на адресу, зазначену в реквізитах). Скан-копії, передані електронними засобами зв'язку, мають силу оригіналу.