Здебільшого під час написання бізнес-плану, токеноміки та вайтпейперу клієнти не приділяють значну увагу законодавству у сфері віртуальних активів, що призводить до досить пізнього усвідомлення усіх ризиків та обмежень, які виникають з «простого» випуску токенів.

Види токенів

Так, залежності від типу, змісту та характеру токенів, вони можуть бути utility або security (існують й інші види, такі як stablecoins, asset-backed, exchange, hybrid, але в нашому випадку ми звернемо увагу тільки на найтиповіші варіанти):

  • Utility токени — це токени, які мають цінність тільки у використанні всередині вашої системи або платформи, але можуть бути предметом обміну на інші токени, у залежності від ринкової ціни. Такі токени можуть використовуватися для винагороди постійних клієнтів, надання знижок на товари та послуги, отримання доступу до спеціальних товарів або послуг, або надавати права приймати нефінансові рішення щодо самої організації-емітента. Прикладом utility токена є UNI від Uniswap.


Utility токени не підлягають регулюванню та не потребують реєстрації проспекту емісії.

  • Security токени — це токени, що є цінними паперами або інвестиційними контрактами. Вони характеризуються спекулятивною природою через те, що ці токени купуються з метою збільшення ринкової ціни токена та/або задля отримання дивідендів або іншого доходу. Прикладом є токен VUE від медійної платформи Vevue, що надає право власності на привілейовані акції Vevue і є засобом розподілу валового доходу цієї організації.


Security токени підлягають регулюванню, обмеженням щодо потенційних інвесторів та потребують реєстрації проспекту емісії.

Зазвичай більшість стартапів представляють свої токени як utility. Очевидно, що лише думки емітента та самостійно наданої характеристики недостатньо і необхідно підходити до класифікації з правової точки зору.

Практика США як уніфікований підхід до класифікації

Безперечно, необхідно проводити індивідуальний аналіз кожного окремого проєкту тому, що регулювання варіюється в залежності від конкретної юрисдикції, де заснована компанія-емітент та від географічного розташування ваших потенційних токен-холдерів. Попри це, пропонуємо використовувати законодавство та судову практику США, як приклад та взірець.

Наразі Комісією з цінних паперів і бірж США (далі — SEC) для визначення, чи є певний віртуальний актив цінним папером, використовується аналіз «інвестиційних контрактів» за тестом Хоуі від 1946 року.

Згідно з судовим прецедентом, що походить з даної справи, інвестиційним контрактом є інвестиції в спільне підприємство з метою очікування прибутку, який буде отриманий від підприємницьких або управлінських зусиль інших осіб. Це визначення застосовується «до будь-якого контракту, схеми або транзакції незалежно від того, чи має воно будь-яку з характеристик типових цінних паперів».

З цього випливає, що токен буде класифікуватися як інвестиційний контракт кожного разу, коли всі 4 складові теста Хоуі є наявними:

Складова №1 (інвестиції) — зазвичай є наявною, коли віртуальний актив купується в обмін на цінність. Ця цінність не обов’язково має бути грошима. Згідно зі звітом SEC у справі «The DAO», це поняття включає будь-які цінності, гроші, товари та послуги, інші віртуальні активи та будь-які інші види винагороди.

Складова №2 (спільне підприємство) — зазвичай є наявною, коли присутні «горизонтальні зв’язки», тобто у разі, якщо кошти (токени) покупців об’єднуються разом і використовуються для розвитку проєкту, який ще не функціонує на момент проведення первинної пропозиції, або для активізації розвитку проєкту, який вже частково функціонує.

Складова №3 (з метою очікування прибутку) — зазвичай є наявною, коли збільшення торгової ціни токена або участь у доходах від проєкту є головною метою покупки такого токена. У разі, якщо проєкт залучає кошти шляхом продажу токенів, а потім використовує ці кошти для подальшого розвитку проєкту, що призводить до збільшення торгової ціни токена, то такі токени можуть бути інвестиційним контрактом та підпадати під регулювання. Зростання ціни, що зумовлене виключно інфляційними тенденціями або економікою, які впливають на попит і пропозицію токена, зазвичай не вважається прибутком згідно з тестом Хоуі.

Складова №4 (який буде отриманий від підприємницьких або управлінських зусиль інших осіб) — зазвичай є наявною, коли третя сторона (наприклад, емітент) несе відповідальність за розвиток, поліпшення, експлуатацію або просування проєкту. Це також включає наявність в емітента інтересу щодо підвищення вартості токена шляхом утримання або розподілу частини обороту випущених токенів або наявність у нього постійної першості в ухваленні рішень щодо проєкту.

Практичні поради

Класифікація вашого токена як utility або security залежить від його особливостей, позиції регуляторних органів та застосованих до вас законодавчих приписів, але, якщо ви не бажаєте, щоб ваш utility токен підпадав під регулювання цінних паперів, намагайтеся слідувати таким практичним порадам:

1. Повне функціонування

Намагайтеся побудувати ваш проєкт таким чином, щоб він повністю функціонував на момент первинної пропозиції токенів.

2. Чітка мета та відсутність лімітів

Створюйте токен з операційною або функціональною метою, яка направлена на загальний розвиток вашого проєкту та екосистеми. Не пропонуйте виплату дивідендів або будь-якого іншого прибутку потенційним покупцям. Уникайте, по можливості, зворотних викупів токенів та лімітів емісії.

3. Децентралізація

Повністю децентралізовані проєкти, які не залежать від зусиль основної команди розробників або менеджерів, де повноваження з ухвалення рішень розосереджені серед спільноти й де початкові організатори не утримують і не привласнюють собі часткові обсяги емісії токенів, з меншою ймовірністю будуть підпадати під регулювання цінних паперів.

4. Суворий маркетинг

Формулювання, які використовуються для маркетингу токена, є ключовим фактором у питанні про те, чи є токен security або utility, оскільки маркетингові лозунги можуть породити очікування прибутку у потенційних покупців токена:

  • не називайте покупців токена «інвесторами»;
  • не висловлюйте намір розвивати проєкт або токен, використовуючи доходи від продажу токена;
  • не наголошуйте на тому, що токен легко передається;
  • не вказуйте, що існує доступний ринок для торгівлі токеном;
  • не приділяйте значну увагу впливу засновників на сам проєкт.


5. Звертайтеся до професіоналів

Намагайтеся, навіть на початковому етапі розвитку вашого проєкту, звертатися до кваліфікованих юристів, які зможуть побудувати емісію токенів під обрану вами модель.

Автор: В'ячеслав Златін, юрист практики Технологій та інвестицій Juscutum

Джерело: Nachasi

12.4.2024
Юридичний бізнес
Juscutum – переможець премії Ukrainian Fintech Awards 2024
Читати
8.4.2024
Технології та інвестиції
Як стартапу відкрити двері до інвестицій? Ключові тези заходу від Juscutum і Toloka.vc
Читати
5.4.2024
Кримінальне право та безпека бізнесу
Реклама азартних ігор в Україні: обмеження, реалії та виклики законодавства
Читати
8.2.2024
Податкове право
Власникам КІК приготуватися: термін подання звітності наближається.
Читати
26.1.2024
Юридичний бізнес
Лідери Juscutum увійшли до ТОП-100 юристів України 2023
Читати
25.1.2024
Юридичний бізнес
Артем Афян увійшов до переліку найкращих юристів світу за версією рейтингу Who’s Who Legal: Data 2024
Читати
16.1.2024
Юридичний бізнес
Juscutum приєднався до Глобального договору ООН в Україні
Читати
21.12.2023
Технології та інвестиції
Приватна пропозиція токенів: юридичний погляд
Читати
14.12.2023
Технології та інвестиції
Штучний Інтелект та авторське право: що врахувати юристу?
Читати
14.12.2023
Супровід бізнесу
Ризики для бізнесу за недотримання санкційного законодавства в Україні
Читати
13.12.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Як захиститися від викрадення криптовалют: поради від Juscutum
Читати
6.12.2023
Вирішення спорів
Агробізнес
Пом'якшення валютних обмежень: 5 змін від НБУ
Читати
5.12.2023
Вирішення спорів
Агробізнес
Блокада кордону: горять терміни валютних розрахунків бізнесу
Читати
12.1.2024
Технології та інвестиції
Благодійність і крипта в реаліях українського права
Читати
4.12.2023
Технології та інвестиції
Сфера IT та Інтелектуальна Власність: правові аспекти договорів з іноземними замовниками
Читати
1.12.2023
Технології та інвестиції
Відкритий банкінг (Open Banking): революційна трансформація міжнародного та українського банківського сектору
Читати
1.12.2023
Супровід бізнесу
Вестінг: інноваційний інструмент інвестування для працівників та власників бізнесу
Читати
28.11.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Криптовалюта та приватність: як віднайти баланс між анонімністю та регулюванням?
Читати
27.11.2023
Супровід бізнесу
Як нові правила та вимоги до ІТ-платформ у ЄС вплинуть на Україну
Читати
27.11.2023
Технології та інвестиції
Гарантія походження як ключовий інструмент розвитку «зеленої» енергетики та залучення інвестицій в Україну
Читати
27.11.2023
Технології та інвестиції
Основні тренди зеленої енергетики 2023 року: фокус ЄС та виклики для України
Читати
20.11.2023
Технології та інвестиції
Кваліфікований електронний підпис в ЄС: нові можливості для українського бізнесу
Читати
15.11.2023
Вирішення спорів
Коригування митної вартості. Як бізнесу відстояти свої інтереси
Читати
8.11.2023
Інновації
Технології та інвестиції
Юридичний бізнес
Juscutum відкриває першу в Україні практику АІ
Читати
2.11.2023
Супровід бізнесу
Гуманітарна допомога: правила ввезення зміняться з 1 грудня 2023 року
Читати
27.10.2023
Бухгалтерський супровід
Контрольовані іноземні компанії: чому важливо подати повідомлення у ДПС
Читати
23.10.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Публічні закупівлі в Україні під час війни: корупція, ризики та шляхи подолання
Читати
18.10.2023
Технології та інвестиції
Juscutum консультує Європейську комісію з цінних паперів (ESMA) щодо нового регулювання діяльності криптоактивів (MiCA) в ЄС
Читати
12.10.2023
Супровід бізнесу
Податкове право
ПОДАТКОВЕ РЕЗИДЕНТСТВО. УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ, АБО ЯК ЗАКОННО ОФОРМИТИ СВОЄ ПРОЖИВАННЯ ЗА КОРДОНОМ
Читати
11.10.2023
Супровід бізнесу
Інтелектуальна власність
Що варто знати кожному митцю про авторське право?
Читати
11.10.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Вебкам-моделінг: правове регулювання в Україні
Читати
9.10.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Роль фінансового аналізу в роботі правоохоронців та дії захисту
Читати
9.10.2023
Технології та інвестиції
Series LLC: що це і чому це використовується для криптобізнесу
Читати
9.10.2023
Технології та інвестиції
Privacy by default
Читати
9.10.2023
Технології та інвестиції
Податкове право
ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНЦІВ ЗА КОРДОНОМ І В УКРАЇНІ
Читати
26.4.2023
Податкове право
Податок PIT в Польщі: як декларувати та сплачувати податки українським біженцям
Читати
18.9.2023
Податкове право
Супровід бізнесу
Дія City
Чому ІТ-компанії обирають «Дія.City»: переваги для бізнесу та айтівців
Читати
15.9.2023
Технології та інвестиції
Інновації
Military-tech в Україні: як розвивається напрям та які юридичні нюанси для стартапів
Читати
5.9.2023
Супровід бізнесу
Що зміниться для інтернет-магазинів на ринку після прийняття нового закону
Читати
1.9.2023
Юридичний бізнес
Реанімація продуктивності: коли варто боротися за відновлення ентузіазму у співробітників
Читати
29.8.2023
Супровід бізнесу
Стандарти GRI та український бізнес
Читати
28.8.2023
Супровід бізнесу
Масові скорочення IT-працівників: що потрібно врахувати роботодавцю, аби не порушити українське законодавство
Читати
28.8.2023
Супровід бізнесу
Чому бізнесу важливо захищати персональні дані клієнтів
Читати
22.8.2023
Інтелектуальна власність
Супровід бізнесу
Дія City
Угода про неконкуренцію Або чи має NON-COMPETE AGREEMENT (NCA) право на життя в Україні?
Читати
10.8.2023
Технології та інвестиції
Легалізація канабісу в Україні: погляд з міжнародної точки зору
Читати
8.8.2023
Технології та інвестиції
Валютні обмеження НБУ: чи змінилося щось для українського бізнесу?
Читати
7.8.2023
Технології та інвестиції
Податкове право
Бізнес у Польщі: які інвестиційні зони доступні українським компаніям
Читати
2.8.2023
Податкове право
CRS по-європейськи або Що українці мають знати про DAC
Читати
10.7.2023
Супровід бізнесу
Автомобіль для ЗСУ: на що звернути увагу при ввезенні та оформленні
Читати
30.9.2021
Юридичний бізнес
Той, хто вижив у юрcвіті: 4 стадії побудови бізнесу, які витримає не кожен юрист
Читати
3.11.2021
Юридичний бізнес
Шукають «єдинорогів на роликах», які вміють робити все
Читати
9.9.2021
Юридичний бізнес
РОБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Читати
29.12.2021
Дія City
Супровід бізнесу
Якими будуть податки «Дія City» для компаній та стартапів: детальний аналіз у цифрах
Читати
16.12.2021
Дія City
Супровід бізнесу
ДІЯ.СІТІ. ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ
Читати
5.10.2021
Дія City
Супровід бізнесу
«Дія City» в дії
Читати
4.7.2023
Технології та інвестиції
Кібератака: як бізнесу не постраждати двічі
Читати
Технології та інвестиції
Залучення інвестицій для стартапів
Читати
26.6.2023
Агробізнес
Боротьба за переважне право
Читати
23.6.2023
Сімейне право
Технології та інвестиції
Сімейні мелодрами: як розділити біткойни під час розлучення
Читати
Супровід бізнесу
Ліквідувати КРАІЛ: чи збільшить це надходження до бюджету
Читати
19.6.2023
Супровід бізнесу
Айтівці аутсорсери можуть розслабитися?
Читати
16.6.2023
Технології та інвестиції
Легалізація криптовалют в Україні: чого чекати власникам крипто активів вже з осені?
Читати
30.5.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Закон та практика. Юридичний огляд мобілізації
Читати
17.5.2023
Технології та інвестиції
Як працює Комісія з цінних паперів і бірж США та чи варто її боятися криптоплатформам
Читати
15.5.2023
Агробізнес
Аграріїв нарешті звільнили від податків на окуповані, заміновані чи забруднені землі
Читати
15.5.2023
Вирішення спорів
Як буде відбуватися продаж конфіскованого майна рф
Читати
5.5.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Труханов під вартою. Яка судова перспектива у резонансній справі мера Одеси
Читати
5.5.2023
Технології та інвестиції
Регулювання електронної комерції у Великобританії
Читати
27.4.2023
Юридичний бізнес
Що там у адвокатів: як Juscutum працює під час війни
Читати
27.4.2023
Інновації
Роботи-юристи — вже реальність, але юридичний світ чинить останній опір
Читати
25.4.2023
Технології та інвестиції
Інновації
Метавсесвіт: проблеми правового регулювання процесів
Читати
21.4.2023
Супровід бізнесу
Технології та інвестиції
Цифрова марка: правила застосування віртуального активу потребують удосконалення
Читати
19.4.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Маєте справу з бюджетними грошима? Терміново готуйтеся до перевірок
Читати
14.4.2023
Технології та інвестиції
На прикладі Binance. Чи безпечно використовувати криптобіржі в Україні?
Читати
4.4.2023
Вирішення спорів
Чому треба перевіряти лоти перед участю в аукціоні?
Читати
4.4.2023
Технології та інвестиції
Швейцарія стала світовим центром блокчейн проектів
Читати
31.3.2023
Банкрутство
Солідарна відповідальність керівника
Читати
27.3.2023
Супровід бізнесу
Електронний документообіг в умовах війни
Читати
21.3.2023
Супровід бізнесу
Технології та інвестиції
Чи можлива виплата заробітної плати або винагороди у криптовалюті?
Читати
20.3.2023
Технології та інвестиції
Супровід бізнесу
Мінцифра і Juscutum підписали меморандум про співпрацю
Читати
17.3.2023
Супровід бізнесу
Що буде з Parimatch? Розбираємо наслідки санкцій
Читати
16.3.2023
Технології та інвестиції
Криптоіндустрії США загрожує крах?
Читати
15.3.2023
Супровід бізнесу
ВІДКЛИКАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПАТ «АЙБОКС БАНК»
Читати
10.3.2023
Технології та інвестиції
Чому Біткоїн працює як треба, а український закон – ні? Розбір.
Читати
7.3.2023
Юридичний бізнес
"Юридичний Рамштайн": конференція United for Justice відбулася у Львові
Читати
23.2.2023
Технології та інвестиції
Маніпуляції ринком або як протоколи DeFi втратили майже 386 млн$
Читати
13.2.2023
Інновації
Штучний інтелект в юриспруденції: очікується стрімке зростання
Читати
9.2.2023
Супровід бізнесу
Попереджені – озброєні: правила військового обліку на підприємстві зазнали змін
Читати
7.2.2023
Технології та інвестиції
Плануєте випустити токени? Як не підпасти під законодавство про цінні папери
Читати
20.1.2023
Вирішення спорів
Створення трибуналу щодо вторгнення рф в Україну
Читати
17.1.2023
Технології та інвестиції
EU Digital Markets Act та Digital Services Act — Нові можливості та вимоги
Читати
10.1.2023
Бухгалтерський супровід
Податкове право
Постачання програмного забезпечення з ПДВ в 2023 році
Читати
10.1.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Бухгалтерський супровід
Чому ваші криптоактиви можуть заблокувати та як можна запобігти цьому
Читати
10.1.2023
Сімейне право
Партнерський договір для ЛГБТ-пар – альтернатива шлюбу. Як він працює
Читати
27.12.2022
Технології та інвестиції
Яким був 2022 рік для IT-галузі та які очікування від ІТ у 2023 році?
Читати
15.12.2022
Кримінальне право та безпека бізнесу
Криптошахрайство: як одна година може вирішити долю $100 000
Читати
13.12.2022
Технології та інвестиції
Цифрова торгівля: як прискорити диджиталізацію між Україною і Великою Британією
Читати
8.12.2022
Інтелектуальна власність
За українські мурали Бенксі можна отримати до $10 млн. Розбираємось, хто тепер їх власник
Читати
25.11.2022
Технології та інвестиції
Регулювання ринків віртуальних активів (MiCA)
Читати
21.11.2022
Кримінальне право та безпека бізнесу
Ви чесний волонтер чи благодійник? Як займатися доброю справою та не порушувати закон
Читати