Світлана Сулковська

юристка практики Супроводу Бізнесу Juscutum

В умовах сучасних геополітичних викликів, впровадження санкцій стало необхідністю для забезпечення національної безпеки та захисту інтересів держави. Бізнес в Україні повинен не лише усвідомлювати про існування санкцій, але й активно працювати над дотриманням законодавства, з метою недопущення застосування до себе санкцій. Порушення норм і законодавчих правил, які призводять до накладення санкцій також може спричинити серйозні наслідки для юридичних осіб, які варто розглянути для забезпечення стійкості та успішності бізнесу.

Основним правовим документом, що регулює питання санкцій, є Закон України «Про санкції». Згідно з цим законом, санкції можуть застосовуватися відповідно до рішень Ради національної безпеки України, Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та Національного банку України. Однак слід врахувати, що питання санкцій в Україні тісно пов'язані зі змінами в геополітичному контексті та реальними загрозами для держави.

Перше питання, на яке варто відповісти: «Що ж саме може спричинити застосування санкцій?»

В основі застосування санкцій лежить порушення особою норм матеріального права України, що включають закони, підзаконні нормативно-правові акти, а також порушення міжнародних договорів, принципів та норм міжнародного права.

Загалом, і в умовах воєнного стану зокрема, через такий важіль впливу як санкції держава намагається спонукати осіб до виконання законодавчо встановлених обмежень та вимог для:

1. Захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України.

2. Запобігання терористичній діяльності та/або порушенню прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства та держави, що призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності.

3. Попередження майнових втрат.

4. Усунення перешкод для сталого економічного розвитку та повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод.

Розглянемо деякі основні причини застосування санкцій. Компанії можуть стати об'єктом санкцій у разі:

1. Недекларування власників: Відсутність чіткої інформації про власників та бенефіціарів компанії може викликати підозри в органах контролю.

2. Співпраця з суб'єктами санкцій: Робота з юридичними чи фізичними особами, які підпадають під санкції, може вести до блокування активів та інших обмежень.

3. Порушення експортних обмежень: Вивезення товарів чи технологій, що підпадають під санкції, може мати негативні наслідки для бізнесу.

4. Порушення принципів міжнародного права: Бізнес, який діє всупереч міжнародним принципам та нормам, що спричинює порушення прав та свобод людини, становить загрозу територіальній цілісності, сприяє або здійснює фінансування тероризму - рано чи пізно опиниться під санкціями.

Давайте розглянемо основні типи санкцій та пов'язані з ними ризики для бізнесу в Україні.

Економічні Санкції. Цей вид санкцій включає заморожування активів, обмеження у фінансових операціях (до прикладу, запобігання виведенню капіталів за межі України, заборона виконання фінансових операцій), блокування рахунків та заборону на експорт або імпорт товарів. Бізнес має ризик стати об'єктом фінансових втрат та втратити ринки з продажу чи закупівлі. Обмеження в імпорті та експорті можуть вплинути на ланцюжок постачання.

Торговельні Санкції. Полягають у встановленні обмежень на зовнішньоторговельні відносини. Бізнес може стикнутися з обмеженнями при укладанні торговельних угод з певними країнами. Також санкції можуть передбачати заборону на ввезення чи вивезення певних товарів. Це може призвести до втрати замовлень, перерозподілу ринків та погіршення фінансових показників.

Персональні Санкції. Стосуються конкретних фізичних осіб або юридичних осіб. Бізнес може зіткнутися з обмеженнями у відносинах з такими особами, що може вплинути на його репутацію. Персональні або особисті санкції можуть виражатись в заморожуванні активів компанії або окремих осіб, або в забороні в'їзду в державу.

Спеціальні Економічні Санкції. Включають обмеження у сфері фінансів, транспорту, енергетики, анулювання ліцензій та інших дозволів, що зумовлена забороною на провадження певною діяльністю, обмеження чи зупинення доступу до комунікацій тощо. Підприємства мають ризик втрати доступу до ключових ресурсів та інфраструктури.

Дипломатичні Санкції. Це може означати припинення ділових контактів та обмеження у дипломатичних відносинах. Бізнес ризикує втратити можливість укладати вигідні міжнародні угоди. Крім того, відмова у в'їзді для громадян та представників певних країн може стати перешкодою у бізнес-комунікаціях. Можуть бути припинені також культурні та наукові обміни, що може ускладнити розвиток бізнес-зв'язків.

Варто зазначити, що законодавець передбачив, що санкція щодо стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, має винятковий характер та може бути застосована лише щодо осіб, які своїми діями створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України або значною мірою сприяли (в тому числі шляхом фінансування) вчиненню таких дій іншими особами і може бути застосована лише в період дії правового режиму воєнного стану та за умови, що на відповідну особу вже накладено санкцію у виді блокування активів.

Розглянувши основні типи санкцій, ми підійшли до питання: «Які ж ризики для бізнесу спричинює застосування санкцій?». Розглянемо їх детальніше.

1. Фінансові втрати. Одним з найбільш очевидних наслідків є фінансові втрати. Компанії, які порушують законодавство про санкції та не дотримуються його вимог, можуть стати об'єктами накладення санкцій. Санкційні заходи можуть включати заморожування активів, блокування рахунків та навіть скасування фінансових операцій. Зниження рейтингу надійності компанії може також призвести до втрати довіри з боку клієнтів та партнерів.

2. Участь в судових процесах. Порушення законодавства може спричинити судові процеси для стягнення майна підсанкційної особи в дохід держави. Також компанії можуть стати об'єктом судових позовів від урядових інстанцій та третіх сторін, які понесли збитки внаслідок порушення законодавства.

3. Репутаційні втрати. Сучасний бізнес побудований на репутації, і недотримання законодавства, що спричинює застосування санкцій може серйозно підірвати статус компанії. Негативне враження від участі в порушеннях може призвести до втрати клієнтів та партнерів, а також ускладнити привернення нових.

4. Втрата ринків та партнерів. Санкції можуть викликати втрату доступу до певних ринків та партнерів. Бізнес може бути виключений з участі в міжнародних проєктах та програмах, що значно зменшить можливості для розвитку та збільшення прибутків.

5. Обмеження або блокування діяльності та розвитку. Санкції можуть призвести до обмежень у здійсненні певних видів діяльності, а також у розвитку нових напрямків та проєктів. Це обмеження може суттєво вплинути на конкурентоспроможність та стійкість компанії на ринку. Сюди ж можуть включатись заборони на проведення певних видів діяльності, анулювання ліцензій та інші обмеження, що можуть важко відновити. Примусове повернення або видворення осіб за межі країни теж може спричинити блокування або обмеження діяльності компанії. Конкретно для бізнесу це може становити загрозу діяльності, якщо особа, до якої застосований такий вид санкцій є учасником або керівником або ключовим спеціалістом компанії, без якого неможливо прийняти управлінські рішення та вести звичну діяльність компанії.

І ключове питання: «Як запобігти застосуванню санкцій до бізнесу?».

Щоб не допустити настання обставин, що зумовлюють застосування санкцій, бізнес повинен дотримуватися кількох ключових стратегій:

1. Правильна структура власності: Чітка та вчасно подана інформація про власників та бенефіціарів допоможе уникнути непорозумінь та підозр.

3. Аудит відповідності: Ретельно вивчіть діяльність компанії на предмет виконання вимог національних та міжнародних норм.

4. Глибокий аналіз контрагентів: Ретельно перевіряйте партнерів та контрагентів на предмет їхнього статусу в санкційному контексті.

5. Контроль за іноземними партнерами: Співпраця з іноземними партнерами лише після ретельного вивчення їхньої репутації та ділової історії.

6. Договірні зобов'язання: Укладайте господарські договори з урахуванням усіх можливих обмежень та ризиків, прописуйте гарантії відповідності до вимог міжнародних та національних норм щодо дотримання ознак чистої ділової репутації та умови настання відповідальності за надання неправдивих відомостей.

7. Навчання персоналу: Проведення навчання персоналу з питань санкцій та відповідальності.

8. Ефективна система моніторингу: Впровадження автоматизованої системи моніторингу для оперативного виявлення змін у законодавстві про санкції.

9. Консультації з юристами: Професійні юридичні консультації допоможуть уникнути порушень та зберегти бізнес-репутацію.

Ретельне вивчення та своєчасне реагування на санкції стає необхідністю для українських підприємств. Недотримання санкційного законодавства може призвести до описаних в цій статті наслідків, які мають досить серйозний характер та яких варто уникати шляхом впровадження ефективних систем контролю та аналізу.

Допомогти в контролі та аналізі контрагентів зможе Державний реєстр санкцій. Цей реєстр призначений для узгодженого та систематизованого підходу до застосування санкцій у всіх сферах економіки. Хоча на момент написання статті Державний реєстр санкцій ще не функціонує, важливо розуміти, як він буде працювати та яку користь при цьому матиме бізнес.

Державний реєстр санкцій покликаний бути централізованою базою даних, яка включатиме інформацію про фізичних та юридичних осіб, які перебувають під санкціями. Це буде важливим інструментом для компаній, які здійснюють діяльність в Україні, оскільки вони зможуть оперативно перевіряти своїх контрагентів та партнерів. Зазначимо, що визначення конкретних категорій санкцій та їхніх строків впровадження також є важливою частиною реєстру.

Загалом, розуміння санкційного законодавства та своєчасна реакція на зміни допоможе підприємствам уникнути ризиків та забезпечити стійкість у конкурентному середовищі. Створення Державного реєстру санкцій в Україні є кроком до більшої прозорості та контролю, але водночас вимагає від бізнесу уваги та готовності до змін.

Висновок

Санкції в Україні - це складний інструмент, що вимагає уважного вивчення та відповідального підходу. Бізнес повинен бути готовим до змін у санкційному законодавстві та завчасно адаптувати свою стратегію відповідно до нових умов. Санкції - не лише інструмент політичного тиску, а й фактор, який впливає на ділову активність. Однак, дотримуючись законів та вживаючи необхідних заходів, бізнес може успішно уникати ризиків і забезпечувати стабільність своєї діяльності в умовах санкційного регулювання.


Джерело: LIGA ZAKON
3.7.2024
Юридичний бізнес
Juscutum увійшов у список NEXT 250 від Forbes Ukraine
Читати
16.6.2024
Технології та інвестиції
Ліцензування діяльності з віртуальними активами у світі
Читати
13.6.2024
Інтелектуальна власність
Як зареєструвати торговельну марку в Україні?
Читати
5.6.2024
Податкове право
Податкові перевірки в 2024 році
Читати
31.5.2024
Військове право
Супровід перевірок військового обліку на підприємстві
Читати
24.5.2024
Технології та інвестиції
«Історичний» законопроєкт FIT21: як регулюватимуть криптовалюти в США?
Читати
12.4.2024
Юридичний бізнес
Juscutum – переможець премії Ukrainian Fintech Awards 2024
Читати
8.4.2024
Технології та інвестиції
Як стартапу відкрити двері до інвестицій? Ключові тези заходу від Juscutum і Toloka.vc
Читати
5.4.2024
Кримінальне право та безпека бізнесу
Реклама азартних ігор в Україні: обмеження, реалії та виклики законодавства
Читати
8.2.2024
Податкове право
Власникам КІК приготуватися: термін подання звітності наближається.
Читати
26.1.2024
Юридичний бізнес
Лідери Juscutum увійшли до ТОП-100 юристів України 2023
Читати
25.1.2024
Юридичний бізнес
Артем Афян увійшов до переліку найкращих юристів світу за версією рейтингу Who’s Who Legal: Data 2024
Читати
16.1.2024
Юридичний бізнес
Juscutum приєднався до Глобального договору ООН в Україні
Читати
21.12.2023
Технології та інвестиції
Приватна пропозиція токенів: юридичний погляд
Читати
14.12.2023
Технології та інвестиції
Штучний Інтелект та авторське право: що врахувати юристу?
Читати
14.12.2023
Супровід бізнесу
Ризики для бізнесу за недотримання санкційного законодавства в Україні
Читати
13.12.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Як захиститися від викрадення криптовалют: поради від Juscutum
Читати
6.12.2023
Вирішення спорів
Агробізнес
Пом'якшення валютних обмежень: 5 змін від НБУ
Читати
5.12.2023
Вирішення спорів
Агробізнес
Блокада кордону: горять терміни валютних розрахунків бізнесу
Читати
12.1.2024
Технології та інвестиції
Благодійність і крипта в реаліях українського права
Читати
4.12.2023
Технології та інвестиції
Сфера IT та Інтелектуальна Власність: правові аспекти договорів з іноземними замовниками
Читати
1.12.2023
Технології та інвестиції
Відкритий банкінг (Open Banking): революційна трансформація міжнародного та українського банківського сектору
Читати
1.12.2023
Супровід бізнесу
Вестінг: інноваційний інструмент інвестування для працівників та власників бізнесу
Читати
28.11.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Криптовалюта та приватність: як віднайти баланс між анонімністю та регулюванням?
Читати
27.11.2023
Супровід бізнесу
Як нові правила та вимоги до ІТ-платформ у ЄС вплинуть на Україну
Читати
27.11.2023
Технології та інвестиції
Гарантія походження як ключовий інструмент розвитку «зеленої» енергетики та залучення інвестицій в Україну
Читати
27.11.2023
Технології та інвестиції
Основні тренди зеленої енергетики 2023 року: фокус ЄС та виклики для України
Читати
20.11.2023
Технології та інвестиції
Кваліфікований електронний підпис в ЄС: нові можливості для українського бізнесу
Читати
15.11.2023
Вирішення спорів
Коригування митної вартості. Як бізнесу відстояти свої інтереси
Читати
8.11.2023
Інновації
Технології та інвестиції
Юридичний бізнес
Juscutum відкриває першу в Україні практику АІ
Читати
2.11.2023
Супровід бізнесу
Гуманітарна допомога: правила ввезення зміняться з 1 грудня 2023 року
Читати
27.10.2023
Бухгалтерський супровід
Контрольовані іноземні компанії: чому важливо подати повідомлення у ДПС
Читати
23.10.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Публічні закупівлі в Україні під час війни: корупція, ризики та шляхи подолання
Читати
18.10.2023
Технології та інвестиції
Juscutum консультує Європейську комісію з цінних паперів (ESMA) щодо нового регулювання діяльності криптоактивів (MiCA) в ЄС
Читати
12.10.2023
Супровід бізнесу
Податкове право
ПОДАТКОВЕ РЕЗИДЕНТСТВО. УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ, АБО ЯК ЗАКОННО ОФОРМИТИ СВОЄ ПРОЖИВАННЯ ЗА КОРДОНОМ
Читати
11.10.2023
Супровід бізнесу
Інтелектуальна власність
Що варто знати кожному митцю про авторське право?
Читати
11.10.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Вебкам-моделінг: правове регулювання в Україні
Читати
9.10.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Роль фінансового аналізу в роботі правоохоронців та дії захисту
Читати
9.10.2023
Технології та інвестиції
Series LLC: що це і чому це використовується для криптобізнесу
Читати
9.10.2023
Технології та інвестиції
Privacy by default
Читати
9.10.2023
Технології та інвестиції
Податкове право
ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНЦІВ ЗА КОРДОНОМ І В УКРАЇНІ
Читати
26.4.2023
Податкове право
Податок PIT в Польщі: як декларувати та сплачувати податки українським біженцям
Читати
18.9.2023
Податкове право
Супровід бізнесу
Дія City
Чому ІТ-компанії обирають «Дія.City»: переваги для бізнесу та айтівців
Читати
15.9.2023
Технології та інвестиції
Інновації
Military-tech в Україні: як розвивається напрям та які юридичні нюанси для стартапів
Читати
5.9.2023
Супровід бізнесу
Що зміниться для інтернет-магазинів на ринку після прийняття нового закону
Читати
1.9.2023
Юридичний бізнес
Реанімація продуктивності: коли варто боротися за відновлення ентузіазму у співробітників
Читати
29.8.2023
Супровід бізнесу
Стандарти GRI та український бізнес
Читати
28.8.2023
Супровід бізнесу
Масові скорочення IT-працівників: що потрібно врахувати роботодавцю, аби не порушити українське законодавство
Читати
28.8.2023
Супровід бізнесу
Чому бізнесу важливо захищати персональні дані клієнтів
Читати
22.8.2023
Інтелектуальна власність
Супровід бізнесу
Дія City
Угода про неконкуренцію Або чи має NON-COMPETE AGREEMENT (NCA) право на життя в Україні?
Читати
10.8.2023
Технології та інвестиції
Легалізація канабісу в Україні: погляд з міжнародної точки зору
Читати
8.8.2023
Технології та інвестиції
Валютні обмеження НБУ: чи змінилося щось для українського бізнесу?
Читати
7.8.2023
Технології та інвестиції
Податкове право
Бізнес у Польщі: які інвестиційні зони доступні українським компаніям
Читати
2.8.2023
Податкове право
CRS по-європейськи або Що українці мають знати про DAC
Читати
10.7.2023
Супровід бізнесу
Автомобіль для ЗСУ: на що звернути увагу при ввезенні та оформленні
Читати
30.9.2021
Юридичний бізнес
Той, хто вижив у юрcвіті: 4 стадії побудови бізнесу, які витримає не кожен юрист
Читати
3.11.2021
Юридичний бізнес
Шукають «єдинорогів на роликах», які вміють робити все
Читати
9.9.2021
Юридичний бізнес
РОБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Читати
29.12.2021
Дія City
Супровід бізнесу
Якими будуть податки «Дія City» для компаній та стартапів: детальний аналіз у цифрах
Читати
16.12.2021
Дія City
Супровід бізнесу
ДІЯ.СІТІ. ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ
Читати
5.10.2021
Дія City
Супровід бізнесу
«Дія City» в дії
Читати
4.7.2023
Технології та інвестиції
Кібератака: як бізнесу не постраждати двічі
Читати
Технології та інвестиції
Залучення інвестицій для стартапів
Читати
26.6.2023
Агробізнес
Боротьба за переважне право
Читати
23.6.2023
Сімейне право
Технології та інвестиції
Сімейні мелодрами: як розділити біткойни під час розлучення
Читати
Супровід бізнесу
Ліквідувати КРАІЛ: чи збільшить це надходження до бюджету
Читати
19.6.2023
Супровід бізнесу
Айтівці аутсорсери можуть розслабитися?
Читати
16.6.2023
Технології та інвестиції
Легалізація криптовалют в Україні: чого чекати власникам крипто активів вже з осені?
Читати
30.5.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Закон та практика. Юридичний огляд мобілізації
Читати
17.5.2023
Технології та інвестиції
Як працює Комісія з цінних паперів і бірж США та чи варто її боятися криптоплатформам
Читати
15.5.2023
Агробізнес
Аграріїв нарешті звільнили від податків на окуповані, заміновані чи забруднені землі
Читати
15.5.2023
Вирішення спорів
Як буде відбуватися продаж конфіскованого майна рф
Читати
5.5.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Труханов під вартою. Яка судова перспектива у резонансній справі мера Одеси
Читати
5.5.2023
Технології та інвестиції
Регулювання електронної комерції у Великобританії
Читати
27.4.2023
Юридичний бізнес
Що там у адвокатів: як Juscutum працює під час війни
Читати
27.4.2023
Інновації
Роботи-юристи — вже реальність, але юридичний світ чинить останній опір
Читати
25.4.2023
Технології та інвестиції
Інновації
Метавсесвіт: проблеми правового регулювання процесів
Читати
21.4.2023
Супровід бізнесу
Технології та інвестиції
Цифрова марка: правила застосування віртуального активу потребують удосконалення
Читати
19.4.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Маєте справу з бюджетними грошима? Терміново готуйтеся до перевірок
Читати
14.4.2023
Технології та інвестиції
На прикладі Binance. Чи безпечно використовувати криптобіржі в Україні?
Читати
4.4.2023
Вирішення спорів
Чому треба перевіряти лоти перед участю в аукціоні?
Читати
4.4.2023
Технології та інвестиції
Швейцарія стала світовим центром блокчейн проектів
Читати
31.3.2023
Банкрутство
Солідарна відповідальність керівника
Читати
27.3.2023
Супровід бізнесу
Електронний документообіг в умовах війни
Читати
21.3.2023
Супровід бізнесу
Технології та інвестиції
Чи можлива виплата заробітної плати або винагороди у криптовалюті?
Читати
20.3.2023
Технології та інвестиції
Супровід бізнесу
Мінцифра і Juscutum підписали меморандум про співпрацю
Читати
17.3.2023
Супровід бізнесу
Що буде з Parimatch? Розбираємо наслідки санкцій
Читати
16.3.2023
Технології та інвестиції
Криптоіндустрії США загрожує крах?
Читати
15.3.2023
Супровід бізнесу
ВІДКЛИКАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПАТ «АЙБОКС БАНК»
Читати
10.3.2023
Технології та інвестиції
Чому Біткоїн працює як треба, а український закон – ні? Розбір.
Читати
7.3.2023
Юридичний бізнес
"Юридичний Рамштайн": конференція United for Justice відбулася у Львові
Читати
23.2.2023
Технології та інвестиції
Маніпуляції ринком або як протоколи DeFi втратили майже 386 млн$
Читати
13.2.2023
Інновації
Штучний інтелект в юриспруденції: очікується стрімке зростання
Читати
9.2.2023
Супровід бізнесу
Попереджені – озброєні: правила військового обліку на підприємстві зазнали змін
Читати
7.2.2023
Технології та інвестиції
Плануєте випустити токени? Як не підпасти під законодавство про цінні папери
Читати
20.1.2023
Вирішення спорів
Створення трибуналу щодо вторгнення рф в Україну
Читати
17.1.2023
Технології та інвестиції
EU Digital Markets Act та Digital Services Act — Нові можливості та вимоги
Читати
10.1.2023
Бухгалтерський супровід
Податкове право
Постачання програмного забезпечення з ПДВ в 2023 році
Читати
10.1.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Бухгалтерський супровід
Чому ваші криптоактиви можуть заблокувати та як можна запобігти цьому
Читати
10.1.2023
Сімейне право
Партнерський договір для ЛГБТ-пар – альтернатива шлюбу. Як він працює
Читати