Петро Білик

керівник практики Технологій та Інвестицій Juscutum

Amazon заполонили книги, написані АІ, Spotify думає, шо робити з музикою, створеною АІ, а на відомому арт конкурсі в США, головний приз отримала картина створена АІ. Microsoft, Github отримали позови за незаконне використання чужих авторських прав на код, під час навчання штучного інтелекту, схожий предмет позову був і проти Midjourney, за навчання АІ на чужих зображеннях. Тож питання авторських прав АІ вже не є філософськими, гіпотетичними, протягом всього 2023 року Відомством США з патентів і торговельних марок (USPTO) проводило сесії для обговорення питань, присвячених створенню штучним інтелектом (АІ) прав інтелектуальної власності (ІВ) ("AI Inventorship Listening Session"), в якій я приймав участь, схожа ситуація була і в інших країнах.  

КОНЦЕПЦІЇ, ЯКІ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ

А. Чи може АІ бути автором і винахідником? Концепція АІ як автора є складним питанням, адже вона не тільки ставить під сумнів природу творчості та винахідництва, які зазвичай розглядаються як унікальні для людини, а й піднімає практичні питання, такі як визначення того, коли АІ є автором, винахідником, і як вказувати АІ заявках на реєстрацію авторських прав чи в патентних заявках. Думки тут зазвичай поділяються на наступні: АІ, може бути автором, АІ не може бути автором, робота створена АІ може бути захищена авторським правом, але авторське право належатиме або користувачу, який використав АІ, або розробнику АІ рішення.

Б. Які правові та етичні наслідки? З юридичної точки зору в багатьох країнах незрозуміло, кому належатимуть права на твір, винахід, створений штучним інтелектом. З етичної точки зору виникають питання про те, чи правильно приписувати винахід нелюдській істоті, а також занепокоєння щодо потенційного зловживання АІ в процесі винахідництва. Існує потреба в етичних настановах, які б регулювали використання технологій АІ.

В. Чи треба вносити зміни до законодавства? Зростання ролі АІ у питаннях авторських прав та винаходів зумовлює вимагає коригування поточного законодавства, проте в цьому полі законотворцям треба все ж таки визначитися, чи сприймають вони АІ як автора та винахідника, чи ні. Це може включати зміни у визначенні автора, винахідника, критерії патентоспроможності та нові закони для вирішення унікальних проблем, пов'язаних з авторством, винахідництвом у сфері АІ. Для прикладу, на сесії UPSTO в США наголошено на необхідності створення нової правової бази, здатної впоратися з цими викликами, що постають перед технологіями АІ.

Г. Яка роль АІ в створенні інновацій? АІ може відігравати значну роль в інноваціях, хоча й піднімаються питання, а чим використання АІ відрізняється від інших програм, які використовуються для генерування об’єктів інтелектуальної власності. Однак існують також побоювання, що АІ може придушити інновації, оскільки генерування нових ідей буде занадто простим, що може призвести до потоку низькоякісних патентів.  

Д. Які міжнародні перспективи? Різні країни мають різне законодавство і ставлення до АІ та винахідництва, що підкреслює необхідність глобального співробітництва у вирішенні проблем, пов'язаних з винахідництвом у сфері АІ. Існує потреба у співпраці між різними зацікавленими сторонами для забезпечення комплексності та ефективності розроблюваних рішень.  І це ще раз підкреслює, що паралельно з розробкою законодавства про захист прав людини, безпеки використання АІ, варто виробити також окремий міжнародний підхід (конвенцію) щодо авторських прав на роботи створенні штучним інтелектом.

Е. Освіта та обізнаність: Існує потреба в підвищенні рівня освіти та обізнаності про наслідки застосування технологій АІ. Тут варто залучати університети, громадськість з метою врахування широкого спектру точок зору в процесі прийняття рішень.  

На сесії USPTO  в США помітно бракувало консенсусу: одні виступали за те, щоб дозволити винахідництво на основі АІ для стимулювання інновацій, а інші стверджували, що це може призвести до зменшення участі людини і збільшення зловживань патентами. Сесія завершилася без остаточного рішення, що свідчить про те, що це питання залишається складним і суперечливим, але давайте поглянемо які концепції існують в інших країнах.

ЯК РЕАГУЮТЬ ІНШІ КРАЇНИ

У Великій Британії Закон про авторське право, промислові зразки та патенти 1988 року передбачив положення щодо творів, створених за допомогою комп'ютера, визнаючи особу, яка здійснила заходи, необхідні для створення твору, його автором. На такі твори поширюється авторське право строком на 50 років.

Україна також оновила своє законодавство про авторське право, щоб охопити контент, створений штучним інтелектом ще наприкінці 2022 року. Так, нова редакція закону «Про авторське право і суміжні права» містить визначення права особливого роду ("sui generis") на неоригінальні об'єкти, створені комп'ютерними програмами, а стаття 33 цього закону передбачає, що немайнові права на неоригінальний об’єкт не виникає (право визнання автором), а от майнові права (право відтворення, розповсюдження, адаптація тощо) можуть належати як розробнику комп'ютерної програми або ж користувачам комп’ютерної програми. Ці права діють протягом 25 років з 1 січня року, наступного за роком створення об'єкта.  

Інша ж ситуація в Україні пов’язана з винаходами, які створенні штучним інтелектом. Адже закон «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не містить концепції права особливого роду ("sui generis") на неоригінальні об'єкти, передбачаючи, що винаходом (корисною моделлю) є результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології. З однієї сторони, можна сказати, що винаходом не може бути неоригінальні об'єкти за визначенням. З іншої сторони, якщо людина завантажує певні дані в систему штучного інтелекту, і нова вакцина, яка раніше не існувала, створюється завдяки роботі штучного інтелекту, то виникає питання, чи можна вважати це інтелектуальною, творчою діяльністю людини, чи штучного інтелекту? Для прикладу, Pfizer використовує АІ для цього.

Південноафриканське патентне відомство пішло далі і першим у світі видало патент на винахід, задуманий системою штучного інтелекту DABUS. Це рішення заслуговує на увагу, особливо з огляду на те, що в південноафриканському патентному законодавстві немає визначення що "винахідником" є лише людина.

Проте та ж компанія DABUS у Великій Британії не змогла вказати автором патенту штучний інтелект, так Верховний суд Великої Британії розглянув апеляцію доктора Талера 2 березня 2023 року, але ще не виніс свого рішення. Апеляція стосується того, чи можна назвати АІ-машину DABUS винахідником двох патентних заявок, поданих доктором Талером, який стверджує, що є власником DABUS.

НА ЩО ЗВЕРТАТИ УВАГУ БІЗНЕСУ

А. На яких даних навчається ваша система штучного інтелекту? Бізнесу варто забезпечити обізнаність серед співробітників та керівництва щодо основних питань авторського права та АІ, адже вони не являються експертами з авторського права, а впровадження систем штучного інтелекту може призвести до порушень чужих авторських прав законодавства. Додаткове питання, яке має підняти бізнес, а куди передаються дані, які використовує штучний інтелект, чи не призведе це до витоку комерційної таємниці компанії.

Б. Кому належить авторські права, на твори створенні штучним інтелектом? Бізнесу слід зрозуміти, що в деяких юрисдикціях АІ не може бути визнаним автором або винахідником, а в деяких умовах популярних АІ сервісів може бути зазначено, що всі права на АІ згенерований контент належить розробнику, що може поставити під ризик ваш бізнес.

В. Чи не порушуються правові та етичні аспекти? Новою особливістю використання АІ постало питання етики, тепер коли ви використовуєте чужі фотографії, відео, голос, інші персональні дані, ви маєте врахувати етичні аспекти, права людини під час використання АІ.  

Г. Яке законодавство діє в тій чи іншій країні? Оскільки стандарти та норми авторського права відрізняються в різних країнах, бізнес, який працює на міжнародному рівні, має враховувати ці розбіжності. Через швидкий розвиток технологій АІ, законодавство в багатьох країнах змінюється. Бізнесу слід стежити за цими змінами.

ЩО ВРАХОВУВАТИ ЮРИСТУ

А. Провести оцінку ризиків. Треба проаналізувати, які ризики можуть бути для компанії, її користувачів послуг чи товарів, у разі впровадження систем штучного інтелекту. Чи можуть ці системи мати упередження, дискримінацію, чи можна їх використовувати для незаконних дій тощо. Також варто враховувати етичні дилеми, які можуть виникати при використанні АІ, особливо в контексті створення та використання інтелектуальної власності.

Б. Визначити, кому будуть належати авторські права на АІ контент. В цьому контексті треба проаналізувати діюче законодавства тої країни, продукт якої ви використовуєте, умови використання АІ системи або ліцензійні умови, щоб впевнитися що дані вашої компанії захищені. Також важливо визначити, хто володіє правами на твори або винаходи, створені АІ, чи це розробник АІ, чи ваш працівник чи компанія.  

В. Розробити відповідні політики та угоди щодо використання АІ. Юристи повинні бути залучені під час впровадження АІ систем і розробити внутрішніх політики та угоди, які регулюють використання АІ та пов'язані з ним інтелектуальні права. Розробити стратегії для захисту інтелектуальної власності, створеної за допомогою АІ, включаючи патенти, авторське право та торгові марки.

Г. Проаналізувати поточне законодавство та міжнародне. Не дивлячись на те, що багато країн ще не прийняли окремі закони про АІ, питання використання штучного інтелекту вже зачіпає багато різних питань в площині поточного законодавства. Тож юристи мають працювати з законодавством з питань інтелектуальної власності, персональних даних, забезпечувати права людини під час впровадження систем штучного інтелекту. Також варто слідкувати за змінами в міжнародному законодавстві, а також судовою практикою, щоб застосовувати найкращі методики.

ВИСНОВОК

Публічні слухання з питань авторських прав винахідництва у сфері АІ все ще знаходяться в активній дискусії навколо інтелектуальної власності, створеної АІ. Такі країни, як США, Великобританія та Україна, наразі схиляються до того, щоб обмежити статус винахідника фізичними особами. Такий підхід значною мірою ґрунтується на чинному законодавстві, яке традиційно розглядає винахідників як фізичних осіб. В той же час Великобританія та Україна наразі визначили статус творів, створених за допомогою комп'ютера, АІ систем, що має важливе значення для правової визначеності.

На противагу цьому, такі країни, як Південна Африка, визнали АІ-системи винахідниками, але цьому рішенню значною мірою сприяла відсутність конкретного визначення поняття "винахідник" у патентному законодавстві цієї країни.  

Ці різні точки зору ілюструють складність адаптації існуючої правової бази до розвитку технологій штучного інтелекту. Оскільки АІ продовжує розвиватися і сприяє створенню нових творів і винаходів, очевидно, що універсальний підхід до винахідництва АІ може бути неприйнятним. Кожна юрисдикція повинна враховувати свої специфічні правові, економічні та етичні умови при формуванні свого підходу до АІ та прав інтелектуальної власності.

Ці зміни в законодавстві та регулюванні повинні бути збалансованими. З одного боку, вони повинні заохочувати інновації та застосування технологій АІ. З іншого боку, вони повинні підтримувати чесну конкуренцію, захищати винахідників-людей і забезпечувати чітке визначення юридичних прав і обов'язків.  

Хоча відповіді далеко не однозначні, безсумнівно, що розвиток технологій штучного інтелекту спонукає до переосмислення багатьох фундаментальних концепцій у світі прав інтелектуальної власності. У міру того, як ми рухаємося вперед, важливо продовжувати ці розмови і працювати над створенням правових рамок, здатних адаптуватися до цих нових технологічних реалій.

P.S. Ця стаття була створена як біологічним, так і штучним інтелектом.

Джерело: LIGA ZAKON
16.6.2024
Технології та інвестиції
Ліцензування діяльності з віртуальними активами у світі
Читати
13.6.2024
Інтелектуальна власність
Як зареєструвати торговельну марку в Україні?
Читати
5.6.2024
Податкове право
Податкові перевірки в 2024 році
Читати
31.5.2024
Військове право
Супровід перевірок військового обліку на підприємстві
Читати
24.5.2024
Технології та інвестиції
«Історичний» законопроєкт FIT21: як регулюватимуть криптовалюти в США?
Читати
12.4.2024
Юридичний бізнес
Juscutum – переможець премії Ukrainian Fintech Awards 2024
Читати
8.4.2024
Технології та інвестиції
Як стартапу відкрити двері до інвестицій? Ключові тези заходу від Juscutum і Toloka.vc
Читати
5.4.2024
Кримінальне право та безпека бізнесу
Реклама азартних ігор в Україні: обмеження, реалії та виклики законодавства
Читати
8.2.2024
Податкове право
Власникам КІК приготуватися: термін подання звітності наближається.
Читати
26.1.2024
Юридичний бізнес
Лідери Juscutum увійшли до ТОП-100 юристів України 2023
Читати
25.1.2024
Юридичний бізнес
Артем Афян увійшов до переліку найкращих юристів світу за версією рейтингу Who’s Who Legal: Data 2024
Читати
16.1.2024
Юридичний бізнес
Juscutum приєднався до Глобального договору ООН в Україні
Читати
21.12.2023
Технології та інвестиції
Приватна пропозиція токенів: юридичний погляд
Читати
14.12.2023
Технології та інвестиції
Штучний Інтелект та авторське право: що врахувати юристу?
Читати
14.12.2023
Супровід бізнесу
Ризики для бізнесу за недотримання санкційного законодавства в Україні
Читати
13.12.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Як захиститися від викрадення криптовалют: поради від Juscutum
Читати
6.12.2023
Вирішення спорів
Агробізнес
Пом'якшення валютних обмежень: 5 змін від НБУ
Читати
5.12.2023
Вирішення спорів
Агробізнес
Блокада кордону: горять терміни валютних розрахунків бізнесу
Читати
12.1.2024
Технології та інвестиції
Благодійність і крипта в реаліях українського права
Читати
4.12.2023
Технології та інвестиції
Сфера IT та Інтелектуальна Власність: правові аспекти договорів з іноземними замовниками
Читати
1.12.2023
Технології та інвестиції
Відкритий банкінг (Open Banking): революційна трансформація міжнародного та українського банківського сектору
Читати
1.12.2023
Супровід бізнесу
Вестінг: інноваційний інструмент інвестування для працівників та власників бізнесу
Читати
28.11.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Криптовалюта та приватність: як віднайти баланс між анонімністю та регулюванням?
Читати
27.11.2023
Супровід бізнесу
Як нові правила та вимоги до ІТ-платформ у ЄС вплинуть на Україну
Читати
27.11.2023
Технології та інвестиції
Гарантія походження як ключовий інструмент розвитку «зеленої» енергетики та залучення інвестицій в Україну
Читати
27.11.2023
Технології та інвестиції
Основні тренди зеленої енергетики 2023 року: фокус ЄС та виклики для України
Читати
20.11.2023
Технології та інвестиції
Кваліфікований електронний підпис в ЄС: нові можливості для українського бізнесу
Читати
15.11.2023
Вирішення спорів
Коригування митної вартості. Як бізнесу відстояти свої інтереси
Читати
8.11.2023
Інновації
Технології та інвестиції
Юридичний бізнес
Juscutum відкриває першу в Україні практику АІ
Читати
2.11.2023
Супровід бізнесу
Гуманітарна допомога: правила ввезення зміняться з 1 грудня 2023 року
Читати
27.10.2023
Бухгалтерський супровід
Контрольовані іноземні компанії: чому важливо подати повідомлення у ДПС
Читати
23.10.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Публічні закупівлі в Україні під час війни: корупція, ризики та шляхи подолання
Читати
18.10.2023
Технології та інвестиції
Juscutum консультує Європейську комісію з цінних паперів (ESMA) щодо нового регулювання діяльності криптоактивів (MiCA) в ЄС
Читати
12.10.2023
Супровід бізнесу
Податкове право
ПОДАТКОВЕ РЕЗИДЕНТСТВО. УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ, АБО ЯК ЗАКОННО ОФОРМИТИ СВОЄ ПРОЖИВАННЯ ЗА КОРДОНОМ
Читати
11.10.2023
Супровід бізнесу
Інтелектуальна власність
Що варто знати кожному митцю про авторське право?
Читати
11.10.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Вебкам-моделінг: правове регулювання в Україні
Читати
9.10.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Роль фінансового аналізу в роботі правоохоронців та дії захисту
Читати
9.10.2023
Технології та інвестиції
Series LLC: що це і чому це використовується для криптобізнесу
Читати
9.10.2023
Технології та інвестиції
Privacy by default
Читати
9.10.2023
Технології та інвестиції
Податкове право
ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНЦІВ ЗА КОРДОНОМ І В УКРАЇНІ
Читати
26.4.2023
Податкове право
Податок PIT в Польщі: як декларувати та сплачувати податки українським біженцям
Читати
18.9.2023
Податкове право
Супровід бізнесу
Дія City
Чому ІТ-компанії обирають «Дія.City»: переваги для бізнесу та айтівців
Читати
15.9.2023
Технології та інвестиції
Інновації
Military-tech в Україні: як розвивається напрям та які юридичні нюанси для стартапів
Читати
5.9.2023
Супровід бізнесу
Що зміниться для інтернет-магазинів на ринку після прийняття нового закону
Читати
1.9.2023
Юридичний бізнес
Реанімація продуктивності: коли варто боротися за відновлення ентузіазму у співробітників
Читати
29.8.2023
Супровід бізнесу
Стандарти GRI та український бізнес
Читати
28.8.2023
Супровід бізнесу
Масові скорочення IT-працівників: що потрібно врахувати роботодавцю, аби не порушити українське законодавство
Читати
28.8.2023
Супровід бізнесу
Чому бізнесу важливо захищати персональні дані клієнтів
Читати
22.8.2023
Інтелектуальна власність
Супровід бізнесу
Дія City
Угода про неконкуренцію Або чи має NON-COMPETE AGREEMENT (NCA) право на життя в Україні?
Читати
10.8.2023
Технології та інвестиції
Легалізація канабісу в Україні: погляд з міжнародної точки зору
Читати
8.8.2023
Технології та інвестиції
Валютні обмеження НБУ: чи змінилося щось для українського бізнесу?
Читати
7.8.2023
Технології та інвестиції
Податкове право
Бізнес у Польщі: які інвестиційні зони доступні українським компаніям
Читати
2.8.2023
Податкове право
CRS по-європейськи або Що українці мають знати про DAC
Читати
10.7.2023
Супровід бізнесу
Автомобіль для ЗСУ: на що звернути увагу при ввезенні та оформленні
Читати
30.9.2021
Юридичний бізнес
Той, хто вижив у юрcвіті: 4 стадії побудови бізнесу, які витримає не кожен юрист
Читати
3.11.2021
Юридичний бізнес
Шукають «єдинорогів на роликах», які вміють робити все
Читати
9.9.2021
Юридичний бізнес
РОБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Читати
29.12.2021
Дія City
Супровід бізнесу
Якими будуть податки «Дія City» для компаній та стартапів: детальний аналіз у цифрах
Читати
16.12.2021
Дія City
Супровід бізнесу
ДІЯ.СІТІ. ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ
Читати
5.10.2021
Дія City
Супровід бізнесу
«Дія City» в дії
Читати
4.7.2023
Технології та інвестиції
Кібератака: як бізнесу не постраждати двічі
Читати
Технології та інвестиції
Залучення інвестицій для стартапів
Читати
26.6.2023
Агробізнес
Боротьба за переважне право
Читати
23.6.2023
Сімейне право
Технології та інвестиції
Сімейні мелодрами: як розділити біткойни під час розлучення
Читати
Супровід бізнесу
Ліквідувати КРАІЛ: чи збільшить це надходження до бюджету
Читати
19.6.2023
Супровід бізнесу
Айтівці аутсорсери можуть розслабитися?
Читати
16.6.2023
Технології та інвестиції
Легалізація криптовалют в Україні: чого чекати власникам крипто активів вже з осені?
Читати
30.5.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Закон та практика. Юридичний огляд мобілізації
Читати
17.5.2023
Технології та інвестиції
Як працює Комісія з цінних паперів і бірж США та чи варто її боятися криптоплатформам
Читати
15.5.2023
Агробізнес
Аграріїв нарешті звільнили від податків на окуповані, заміновані чи забруднені землі
Читати
15.5.2023
Вирішення спорів
Як буде відбуватися продаж конфіскованого майна рф
Читати
5.5.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Труханов під вартою. Яка судова перспектива у резонансній справі мера Одеси
Читати
5.5.2023
Технології та інвестиції
Регулювання електронної комерції у Великобританії
Читати
27.4.2023
Юридичний бізнес
Що там у адвокатів: як Juscutum працює під час війни
Читати
27.4.2023
Інновації
Роботи-юристи — вже реальність, але юридичний світ чинить останній опір
Читати
25.4.2023
Технології та інвестиції
Інновації
Метавсесвіт: проблеми правового регулювання процесів
Читати
21.4.2023
Супровід бізнесу
Технології та інвестиції
Цифрова марка: правила застосування віртуального активу потребують удосконалення
Читати
19.4.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Маєте справу з бюджетними грошима? Терміново готуйтеся до перевірок
Читати
14.4.2023
Технології та інвестиції
На прикладі Binance. Чи безпечно використовувати криптобіржі в Україні?
Читати
4.4.2023
Вирішення спорів
Чому треба перевіряти лоти перед участю в аукціоні?
Читати
4.4.2023
Технології та інвестиції
Швейцарія стала світовим центром блокчейн проектів
Читати
31.3.2023
Банкрутство
Солідарна відповідальність керівника
Читати
27.3.2023
Супровід бізнесу
Електронний документообіг в умовах війни
Читати
21.3.2023
Супровід бізнесу
Технології та інвестиції
Чи можлива виплата заробітної плати або винагороди у криптовалюті?
Читати
20.3.2023
Технології та інвестиції
Супровід бізнесу
Мінцифра і Juscutum підписали меморандум про співпрацю
Читати
17.3.2023
Супровід бізнесу
Що буде з Parimatch? Розбираємо наслідки санкцій
Читати
16.3.2023
Технології та інвестиції
Криптоіндустрії США загрожує крах?
Читати
15.3.2023
Супровід бізнесу
ВІДКЛИКАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПАТ «АЙБОКС БАНК»
Читати
10.3.2023
Технології та інвестиції
Чому Біткоїн працює як треба, а український закон – ні? Розбір.
Читати
7.3.2023
Юридичний бізнес
"Юридичний Рамштайн": конференція United for Justice відбулася у Львові
Читати
23.2.2023
Технології та інвестиції
Маніпуляції ринком або як протоколи DeFi втратили майже 386 млн$
Читати
13.2.2023
Інновації
Штучний інтелект в юриспруденції: очікується стрімке зростання
Читати
9.2.2023
Супровід бізнесу
Попереджені – озброєні: правила військового обліку на підприємстві зазнали змін
Читати
7.2.2023
Технології та інвестиції
Плануєте випустити токени? Як не підпасти під законодавство про цінні папери
Читати
20.1.2023
Вирішення спорів
Створення трибуналу щодо вторгнення рф в Україну
Читати
17.1.2023
Технології та інвестиції
EU Digital Markets Act та Digital Services Act — Нові можливості та вимоги
Читати
10.1.2023
Бухгалтерський супровід
Податкове право
Постачання програмного забезпечення з ПДВ в 2023 році
Читати
10.1.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Бухгалтерський супровід
Чому ваші криптоактиви можуть заблокувати та як можна запобігти цьому
Читати
10.1.2023
Сімейне право
Партнерський договір для ЛГБТ-пар – альтернатива шлюбу. Як він працює
Читати
27.12.2022
Технології та інвестиції
Яким був 2022 рік для IT-галузі та які очікування від ІТ у 2023 році?
Читати