Військовий облік на підприємствах є важливим елементом загальної системи обліку громадян України, які підлягають призову на військову службу. Чітке дотримання вимог законодавства в цій сфері дозволяє забезпечити ефективну мобілізаційну підготовку держави та своєчасне реагування на виклики в умовах військового стану. У цій статті ми розглянемо основні аспекти супроводу перевірок військового обліку на підприємстві, а також можливі наслідки порушень у цій сфері.

Документи, які регулюють питання військового обліку на підприємстві

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють питання військового обліку на підприємстві, є:

 1. Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу».
 2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних» (далі – Постанова №1487).
 3. Постанова №560 від 16 травня 2024 року «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період».
 4. Постанова №563 від 16 травня 2024 року «Про внесення змін до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Що таке перевірка військового обліку на підприємстві, хто проводить?

Перевірка військового обліку на підприємстві – це комплекс заходів, спрямованих на контроль дотримання вимог законодавства щодо ведення військового обліку призовників та військовозобов'язаних. 

У п. 79-80 Порядку №1487 вказано:

Районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відповідно до затверджених розпорядженнями голів відповідних районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, міських голів планів щороку (у тому числі позапланово) перевіряють стан військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах та організаціях, в яких працюють військовозобов'язані, які заброньовані за цими органами, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час, а також військовозобов'язані, яким видані мобілізаційні розпорядження. Решта державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій перевіряються один раз на чотири роки.

Отже, ТЦК СП можуть проводити перевірки відповідно до планів, які затверджені розпорядженнями голів відповідних районних, районних у м. Києві держадміністрацій та міських голів.

Перевірки проводять з такою періодичністю:

1) Щороку на підприємствах, в установах та організаціях, в яких працюють:

– військовозобов'язані, які заброньовані за цими підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час;

– військовозобов'язані, яким видані мобілізаційні розпорядження;

2) Один раз на чотири роки на інших підприємствах, в установах та організаціях.

Як проходить військовий облік на підприємстві?

ВО на підприємстві включає такі етапи:

 • Призначення наказом особи відповідальної за військовий облік на підприємстві, з фіксацією її обов'язків у посадовій інструкції або наказі та встановленням доплати у розмірі до 50% посадового окладу.
 • Повідомлення ТЦК за місцем реєстрації підприємства про призначення особи, відповідальної за військовий облік.
 • Визначення потреби в підвищенні кваліфікації особи, відповідальної за ведення військового обліку. Законодавством передбачено підвищення кваліфікації з питань військового обліку кожні 5 років (наказ про визначення потреби в навчання затверджується роботодавцем щорічно до 1 жовтня).
 • Розміщення в доступному та видному місці Правил військового обліку.
 • Впровадження процедури ознайомлення з Правилами всіх новоприйнятих військовозобов'язаних працівників.
 • Ревізія та аналіз військово-облікових документів військовозобов'язаних працівників.
 • Формування справ з військово-обліковими документами працівників відповідно до визначених Порядком категорій.
 • Оформлення документів, необхідних для належного військового обліку на підприємстві.
 • Налаштування взаємодії підприємства з ТЦК та СП: повідомлення про зміну облікових даних працівників, щорічне звіряння, оповіщення, запити ТЦК тощо.
 • Здійснення контролю за дотриманням правил військового обліку на підприємстві.

Військовий облік на підприємстві передбачає низку обов'язкових заходів:

 • призначення відповідальної особи за ведення військового обліку;
 • складання списків призовників та військовозобов'язаних, які працюють на підприємстві;
 • ведення особових карток військовозобов'язаних та призовників;
 • своєчасне внесення змін до облікових даних;
 • надання звітів до ТЦК та СП за запитом.

Що таке військово-обліковий документ?

Відповідно до Постанови 1487, військово-обліковими документами є:

 • для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці; 
 • для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного; 
 • для резервістів – військовий квиток.

Перелік документів, які перевіряють ТЦК та СП

Базовий перелік документів з військового обліку на підприємстві, який повинен бути при перевірці ТЦК та СП:

Документи з військового обліку на підприємстві для перевірки ТЦК та СП - зразок
Документи з військового обліку на підприємстві для перевірки ТЦК та СП

Приклади документів:

Наказ про призначення особи, відповідальної за ведення військового обліку та ведення військового обліку. Зразок.
Наказ про призначення особи, відповідальної за ведення військового обліку та ведення військового обліку. Зразок.

Посадова інструкція. Зразок.

Наказ про визначення потреби у підвищенні кваліфікації особи відповідальної за ведення військового обліку на підприємстві. Зразок.
Наказ про визначення потреби у підвищенні кваліфікації особи відповідальної за ведення військового обліку на підприємстві. Зразок.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, документ, ШрифтАвтоматически созданное описание
Правила військового обліку на підприємстві. Зразок.

Лист ознайомлення призовників, військовозобов’язаних і резервістів з Правилами військового обліку. Зразок.

Списки персонального військового обліку за категоріями. Зразок.Изображение выглядит как текст, документ, Шрифт, числоАвтоматически созданное описание
Списки персонального військового обліку за категоріями. Зразок.

Відомість оперативного обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів. Зразок.

Изображение выглядит как текГрафік звіряння облікових даних. Зразок.ст, снимок экрана, чек, ШрифтАвтоматически созданное описание
Графік звіряння облікових даних. Зразок.

Журнал обліку результатів перевірки. Зразок.

Штрафи за порушення ведення військового обліку на підприємстві

10.05.2024 Верховна Рада прийняла Закон України «Про  внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення», збільшивши штрафи для посадових та юридичних осіб – від 34000 до 59500 гривень. Даний закон вже підписаний президентом України Володимиром Зеленським.

Які поширені порушення виявляють ТЦК під час перевірки військового обліку на підприємстві?

– Ведення військового обліку військовозобов'язаних та призовників по особових картках невстановленої форми.

– Нездійснення перевірки у громадян під час прийняття на роботу наявності військово-облікових документів (у військовозобов'язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень (замість військових квитків), а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць).

– Незабезпечення достовірності та якості обліку всіх військовозобов'язаних і призовників.

– Відсутність взаємодії з районними (міськими) ТЦК та СП, де військовозобов'язані та призовники перебувають на військовому обліку.

– Неповідомлення ТЦК та СП про військовозобов'язаних та призовників, які порушили вимоги законодавства про військовий обов'язок і військову службу.

– Незабезпечення оповіщення на вимогу ТЦК та СП призовників та військовозобов'язаних про їх виклик до ТЦК та СП; сповіщення без видачі відповідних наказів керівників, що не дає можливості забезпечити їх своєчасного прибуття за цим викликом.

Нові зміни у веденні військового обліку на підприємстві

Постановою  №560 від 16 травня 2024 року «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період» та Постановою №563 від 16 травня 2024 року «Про внесення змін до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» затверджено зміни у реалізації військового обліку на підприємстві.

Повноваження підприємств щодо оповіщення військовозобов’язаних призовників

1. Видати наказ про проведення оповіщення резервістів та військовозобов'язаних після отримання відповідного розпорядження від керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) або голови районної державної адміністрації (військової адміністрації). У наказі мають бути зазначені:

– підстава та мета його видання;

   – перелік осіб, які підлягають оповіщенню;

   – дата, час та місце їх прибуття до ТЦК;

   – способи доставки до ТЦК;

   – відповідальні особи за здійснення оповіщення;

– порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям військовозобов'язаних;

   – інші питання.

2. Організувати оповіщення працівників шляхом вручення їм повісток під особистий підпис у робочий час через відповідальних осіб.

3. Забезпечити інформаційне забезпечення призову резервістів та військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації на підприємстві (в установі, організації).

4. Повідомити ТЦК про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов'язаними вимог законодавства у триденний строк.

5. Забезпечити прибуття резервістів та військовозобов'язаних до пунктів збору ТЦК або військових частин шляхом їх перевезення та, у разі потреби, звільнення від виконання обов'язків з урахуванням часу, необхідного для прибуття до ТЦК та зворотного шляху.

6. Невідкладно інформувати відповідний ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.

7. Видати накази про призначення осіб до складу груп оповіщення на підставі розпорядження голови районної державної адміністрації (військової адміністрації) або керівника ТЦК та забезпечити їх участь у заходах оповіщення.

8. Організувати роботу штабів оповіщення резервістів та військовозобов'язаних, якщо такі штаби утворюються на базі підприємства, установи або організації.

Особливості залучення до оповіщення

Крім того, працівники підприємств, установ та організацій можуть бути залучені до складу груп оповіщення, які здійснюватимуть оповіщення резервістів та військовозобов'язаних за місцем їх роботи або навчання. Для цього керівники ТЦК видають відповідні накази, якими визначаються юридичні особи, працівники яких підлягають оповіщенню.

Особливість вручення повісток на підприємстві

Представники підприємств, установ, організацій та закладів освіти також наділені правом вручати повістки про виклик до ТЦК на території відповідних юридичних осіб та місць виконання працівниками робіт (обов'язків). Для цього керівники юридичних осіб видають накази про призначення відповідних осіб, уповноважених вручати повістки, на підставі яких голова районної державної адміністрації (військової адміністрації) видає їм посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки.

Оформлення відстрочки на підприємстві

Органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов'язані оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації заброньованим військовозобов'язаним працівникам у відповідному ТЦК. Для цього керівник юридичної особи подає до ТЦК клопотання щодо оформлення відстрочки та витяг із наказу Міністерства економіки України про бронювання відповідних військовозобов'язаних. Комісія ТЦК розглядає ці документи протягом семи днів з дати надходження та ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Рішення комісії оформлюється протоколом, а заявнику повідомляється не пізніше наступного дня після його ухвалення. У разі позитивного рішення військовозобов'язаному видається довідка із зазначенням строку відстрочки.

Особливість введення зміненого військового обліку на підприємстві

Постановою № 563 «Про внесення змін до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» уточнено, що взяттю на персонально-первинний та персональний військовий облік в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях – підлягають громадяни України з-поміж призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Щороку до 25 січня (станом на 1 січня) списки персонального військового обліку та відомості оперативного обліку підписуються керівником юридичної особи та особою, відповідальною за ведення військового обліку, і реєструються в установленому порядку в службі діловодства.

У разі отримання розпоряджень ТЦК, органів Служби безпеки України чи відповідних підрозділів розвідувальних органів щодо оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів про їх виклик, керівник юридичної особи видає наказ (розпорядження) про оповіщення таких осіб. Цей наказ доводиться до відома призовників.

Такий наказ потрібно довести до відома таких осіб під особистий підпис, а у разі виконання такими особами дистанційної, надомної роботи, у період їх тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці або у відрядженні — рекомендованим поштовим відправленням, поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення. Ознайомлення проводять у частині, що стосується прибуття осіб до відповідного ТЦК (органу СБУ, розвідувального органу) у визначені строки. Копію відповідного наказу (розпорядження) та підтвердну інформацію або документи про здійснення оповіщення слід надіслати (надати) у триденний строк до відповідного ТЦК (органу СБУ, розвідувального органу).

Також зміни до Порядку №1487 визначили особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном.

Як юристи Juscutum можуть допомогти?

Юридична компанія Juscutum надає комплексний супровід підприємств у питаннях військового обліку:

– консультації щодо вимог чинного законодавства;

– підготовка та оформлення необхідних документів;

– представництво інтересів під час перевірок ТЦК та СП;

– захист прав у випадку притягнення до відповідальності.

Висновки

Дотримання вимог законодавства у сфері військового обліку на підприємстві є важливим елементом загальної системи мобілізаційної підготовки держави. Своєчасне виконання обов'язків щодо ведення обліку призовників та військовозобов'язаних дозволяє уникнути притягнення до відповідальності та забезпечити ефективну взаємодію з органами військового управління. У разі виникнення питань чи потреби у юридичному супроводі, фахівці Juscutum завжди готові надати кваліфіковану допомогу.

Список використаних джерел

1. Про військовий обов'язок і військову службу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text  

2. Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1487-2022-%D0%BF#Text   

3. Закон України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43452   

4. Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3633-20#Text  

5. Постанова від 16 травня 2024 р. № 560 «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період». https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadku-provedennia-pryzovu-hromadian-na-viiskovu-sluzhbu-pid-chas-mobilizatsii-na-osoblyvyi-period-560-160524  

6. Постанова від 16 травня 2024 р. № 563 «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період». https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-poriadku-orhanizatsii-ta-vedennia-viiskovoho-obliku-pryzovnykiv-viiskovozoboviazanykh-ta-rezervistiv-563-160524 

В'ячеслав Мироненко,

юрист практики Безпеки бізнесу в Juscutum

16.6.2024
Технології та інвестиції
Ліцензування діяльності з віртуальними активами у світі
Читати
13.6.2024
Інтелектуальна власність
Як зареєструвати торговельну марку в Україні?
Читати
5.6.2024
Податкове право
Податкові перевірки в 2024 році
Читати
31.5.2024
Військове право
Супровід перевірок військового обліку на підприємстві
Читати
24.5.2024
Технології та інвестиції
«Історичний» законопроєкт FIT21: як регулюватимуть криптовалюти в США?
Читати
12.4.2024
Юридичний бізнес
Juscutum – переможець премії Ukrainian Fintech Awards 2024
Читати
8.4.2024
Технології та інвестиції
Як стартапу відкрити двері до інвестицій? Ключові тези заходу від Juscutum і Toloka.vc
Читати
5.4.2024
Кримінальне право та безпека бізнесу
Реклама азартних ігор в Україні: обмеження, реалії та виклики законодавства
Читати
8.2.2024
Податкове право
Власникам КІК приготуватися: термін подання звітності наближається.
Читати
26.1.2024
Юридичний бізнес
Лідери Juscutum увійшли до ТОП-100 юристів України 2023
Читати
25.1.2024
Юридичний бізнес
Артем Афян увійшов до переліку найкращих юристів світу за версією рейтингу Who’s Who Legal: Data 2024
Читати
16.1.2024
Юридичний бізнес
Juscutum приєднався до Глобального договору ООН в Україні
Читати
21.12.2023
Технології та інвестиції
Приватна пропозиція токенів: юридичний погляд
Читати
14.12.2023
Технології та інвестиції
Штучний Інтелект та авторське право: що врахувати юристу?
Читати
14.12.2023
Супровід бізнесу
Ризики для бізнесу за недотримання санкційного законодавства в Україні
Читати
13.12.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Як захиститися від викрадення криптовалют: поради від Juscutum
Читати
6.12.2023
Вирішення спорів
Агробізнес
Пом'якшення валютних обмежень: 5 змін від НБУ
Читати
5.12.2023
Вирішення спорів
Агробізнес
Блокада кордону: горять терміни валютних розрахунків бізнесу
Читати
12.1.2024
Технології та інвестиції
Благодійність і крипта в реаліях українського права
Читати
4.12.2023
Технології та інвестиції
Сфера IT та Інтелектуальна Власність: правові аспекти договорів з іноземними замовниками
Читати
1.12.2023
Технології та інвестиції
Відкритий банкінг (Open Banking): революційна трансформація міжнародного та українського банківського сектору
Читати
1.12.2023
Супровід бізнесу
Вестінг: інноваційний інструмент інвестування для працівників та власників бізнесу
Читати
28.11.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Криптовалюта та приватність: як віднайти баланс між анонімністю та регулюванням?
Читати
27.11.2023
Супровід бізнесу
Як нові правила та вимоги до ІТ-платформ у ЄС вплинуть на Україну
Читати
27.11.2023
Технології та інвестиції
Гарантія походження як ключовий інструмент розвитку «зеленої» енергетики та залучення інвестицій в Україну
Читати
27.11.2023
Технології та інвестиції
Основні тренди зеленої енергетики 2023 року: фокус ЄС та виклики для України
Читати
20.11.2023
Технології та інвестиції
Кваліфікований електронний підпис в ЄС: нові можливості для українського бізнесу
Читати
15.11.2023
Вирішення спорів
Коригування митної вартості. Як бізнесу відстояти свої інтереси
Читати
8.11.2023
Інновації
Технології та інвестиції
Юридичний бізнес
Juscutum відкриває першу в Україні практику АІ
Читати
2.11.2023
Супровід бізнесу
Гуманітарна допомога: правила ввезення зміняться з 1 грудня 2023 року
Читати
27.10.2023
Бухгалтерський супровід
Контрольовані іноземні компанії: чому важливо подати повідомлення у ДПС
Читати
23.10.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Публічні закупівлі в Україні під час війни: корупція, ризики та шляхи подолання
Читати
18.10.2023
Технології та інвестиції
Juscutum консультує Європейську комісію з цінних паперів (ESMA) щодо нового регулювання діяльності криптоактивів (MiCA) в ЄС
Читати
12.10.2023
Супровід бізнесу
Податкове право
ПОДАТКОВЕ РЕЗИДЕНТСТВО. УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ, АБО ЯК ЗАКОННО ОФОРМИТИ СВОЄ ПРОЖИВАННЯ ЗА КОРДОНОМ
Читати
11.10.2023
Супровід бізнесу
Інтелектуальна власність
Що варто знати кожному митцю про авторське право?
Читати
11.10.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Вебкам-моделінг: правове регулювання в Україні
Читати
9.10.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Роль фінансового аналізу в роботі правоохоронців та дії захисту
Читати
9.10.2023
Технології та інвестиції
Series LLC: що це і чому це використовується для криптобізнесу
Читати
9.10.2023
Технології та інвестиції
Privacy by default
Читати
9.10.2023
Технології та інвестиції
Податкове право
ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНЦІВ ЗА КОРДОНОМ І В УКРАЇНІ
Читати
26.4.2023
Податкове право
Податок PIT в Польщі: як декларувати та сплачувати податки українським біженцям
Читати
18.9.2023
Податкове право
Супровід бізнесу
Дія City
Чому ІТ-компанії обирають «Дія.City»: переваги для бізнесу та айтівців
Читати
15.9.2023
Технології та інвестиції
Інновації
Military-tech в Україні: як розвивається напрям та які юридичні нюанси для стартапів
Читати
5.9.2023
Супровід бізнесу
Що зміниться для інтернет-магазинів на ринку після прийняття нового закону
Читати
1.9.2023
Юридичний бізнес
Реанімація продуктивності: коли варто боротися за відновлення ентузіазму у співробітників
Читати
29.8.2023
Супровід бізнесу
Стандарти GRI та український бізнес
Читати
28.8.2023
Супровід бізнесу
Масові скорочення IT-працівників: що потрібно врахувати роботодавцю, аби не порушити українське законодавство
Читати
28.8.2023
Супровід бізнесу
Чому бізнесу важливо захищати персональні дані клієнтів
Читати
22.8.2023
Інтелектуальна власність
Супровід бізнесу
Дія City
Угода про неконкуренцію Або чи має NON-COMPETE AGREEMENT (NCA) право на життя в Україні?
Читати
10.8.2023
Технології та інвестиції
Легалізація канабісу в Україні: погляд з міжнародної точки зору
Читати
8.8.2023
Технології та інвестиції
Валютні обмеження НБУ: чи змінилося щось для українського бізнесу?
Читати
7.8.2023
Технології та інвестиції
Податкове право
Бізнес у Польщі: які інвестиційні зони доступні українським компаніям
Читати
2.8.2023
Податкове право
CRS по-європейськи або Що українці мають знати про DAC
Читати
10.7.2023
Супровід бізнесу
Автомобіль для ЗСУ: на що звернути увагу при ввезенні та оформленні
Читати
30.9.2021
Юридичний бізнес
Той, хто вижив у юрcвіті: 4 стадії побудови бізнесу, які витримає не кожен юрист
Читати
3.11.2021
Юридичний бізнес
Шукають «єдинорогів на роликах», які вміють робити все
Читати
9.9.2021
Юридичний бізнес
РОБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Читати
29.12.2021
Дія City
Супровід бізнесу
Якими будуть податки «Дія City» для компаній та стартапів: детальний аналіз у цифрах
Читати
16.12.2021
Дія City
Супровід бізнесу
ДІЯ.СІТІ. ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ
Читати
5.10.2021
Дія City
Супровід бізнесу
«Дія City» в дії
Читати
4.7.2023
Технології та інвестиції
Кібератака: як бізнесу не постраждати двічі
Читати
Технології та інвестиції
Залучення інвестицій для стартапів
Читати
26.6.2023
Агробізнес
Боротьба за переважне право
Читати
23.6.2023
Сімейне право
Технології та інвестиції
Сімейні мелодрами: як розділити біткойни під час розлучення
Читати
Супровід бізнесу
Ліквідувати КРАІЛ: чи збільшить це надходження до бюджету
Читати
19.6.2023
Супровід бізнесу
Айтівці аутсорсери можуть розслабитися?
Читати
16.6.2023
Технології та інвестиції
Легалізація криптовалют в Україні: чого чекати власникам крипто активів вже з осені?
Читати
30.5.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Закон та практика. Юридичний огляд мобілізації
Читати
17.5.2023
Технології та інвестиції
Як працює Комісія з цінних паперів і бірж США та чи варто її боятися криптоплатформам
Читати
15.5.2023
Агробізнес
Аграріїв нарешті звільнили від податків на окуповані, заміновані чи забруднені землі
Читати
15.5.2023
Вирішення спорів
Як буде відбуватися продаж конфіскованого майна рф
Читати
5.5.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Труханов під вартою. Яка судова перспектива у резонансній справі мера Одеси
Читати
5.5.2023
Технології та інвестиції
Регулювання електронної комерції у Великобританії
Читати
27.4.2023
Юридичний бізнес
Що там у адвокатів: як Juscutum працює під час війни
Читати
27.4.2023
Інновації
Роботи-юристи — вже реальність, але юридичний світ чинить останній опір
Читати
25.4.2023
Технології та інвестиції
Інновації
Метавсесвіт: проблеми правового регулювання процесів
Читати
21.4.2023
Супровід бізнесу
Технології та інвестиції
Цифрова марка: правила застосування віртуального активу потребують удосконалення
Читати
19.4.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Маєте справу з бюджетними грошима? Терміново готуйтеся до перевірок
Читати
14.4.2023
Технології та інвестиції
На прикладі Binance. Чи безпечно використовувати криптобіржі в Україні?
Читати
4.4.2023
Вирішення спорів
Чому треба перевіряти лоти перед участю в аукціоні?
Читати
4.4.2023
Технології та інвестиції
Швейцарія стала світовим центром блокчейн проектів
Читати
31.3.2023
Банкрутство
Солідарна відповідальність керівника
Читати
27.3.2023
Супровід бізнесу
Електронний документообіг в умовах війни
Читати
21.3.2023
Супровід бізнесу
Технології та інвестиції
Чи можлива виплата заробітної плати або винагороди у криптовалюті?
Читати
20.3.2023
Технології та інвестиції
Супровід бізнесу
Мінцифра і Juscutum підписали меморандум про співпрацю
Читати
17.3.2023
Супровід бізнесу
Що буде з Parimatch? Розбираємо наслідки санкцій
Читати
16.3.2023
Технології та інвестиції
Криптоіндустрії США загрожує крах?
Читати
15.3.2023
Супровід бізнесу
ВІДКЛИКАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПАТ «АЙБОКС БАНК»
Читати
10.3.2023
Технології та інвестиції
Чому Біткоїн працює як треба, а український закон – ні? Розбір.
Читати
7.3.2023
Юридичний бізнес
"Юридичний Рамштайн": конференція United for Justice відбулася у Львові
Читати
23.2.2023
Технології та інвестиції
Маніпуляції ринком або як протоколи DeFi втратили майже 386 млн$
Читати
13.2.2023
Інновації
Штучний інтелект в юриспруденції: очікується стрімке зростання
Читати
9.2.2023
Супровід бізнесу
Попереджені – озброєні: правила військового обліку на підприємстві зазнали змін
Читати
7.2.2023
Технології та інвестиції
Плануєте випустити токени? Як не підпасти під законодавство про цінні папери
Читати
20.1.2023
Вирішення спорів
Створення трибуналу щодо вторгнення рф в Україну
Читати
17.1.2023
Технології та інвестиції
EU Digital Markets Act та Digital Services Act — Нові можливості та вимоги
Читати
10.1.2023
Бухгалтерський супровід
Податкове право
Постачання програмного забезпечення з ПДВ в 2023 році
Читати
10.1.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Бухгалтерський супровід
Чому ваші криптоактиви можуть заблокувати та як можна запобігти цьому
Читати
10.1.2023
Сімейне право
Партнерський договір для ЛГБТ-пар – альтернатива шлюбу. Як він працює
Читати
27.12.2022
Технології та інвестиції
Яким був 2022 рік для IT-галузі та які очікування від ІТ у 2023 році?
Читати