11.10.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Вебкам-моделінг: правове регулювання в Україні

В'ячеслав Мироненко

юрист практики Безпеки Бізнесу Juscutum

Проблема правового регулювання та юридичної відповідальності у галузі надання послуг сексуального характеру набуває все більшої актуальності в Україні через довільне тлумачення великої кількості законодавчих понять.

Розділ XII Кримінального кодексу України (Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності) загалом є одним із найскладніших в контексті правової кваліфікації діянь, за які настає кримінальна відповідальність. Стаття 301 Кодексу про ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів не є виключенням, особливо коли йде мова про діяльність веб-моделлю.

Сама по собі діяльність у сфері веб-моделінгу не є забороненою в Україні. Соціальна думка з цього приводу, реакція деяких ЗМІ та неоднозначне ставлення до такого явища з боку правоохоронців створює навколо такого бізнесу уявлення, нібито така діяльність суворо заборонена законом та обов’язково тягне за собою покарання.

Проте, це не зовсім так, тому спробуємо проаналізувати, у яких випадках застосування положень статті 301 Кримінального кодексу України є зовсім недоречним.

Суспільна небезпечність як складова частина складу злочину

Ми не випадково звернули увагу читачів на розділ XII Кримінального кодексу України. Злочини проти громадського порядку та моральності самі по собі як різновид кримінально-караних деліктів апелюють до тематики, пов’язаної із безпосереднім порушенням саме суспільного інтересу під час вчинення особою конкретного злочину. Хуліганство передбачає саме «грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. Статті 293-295 передбачають злочинні дії загального, а саме групового та масового характеру. Розповсюдження творів або інших предметів інформаційного характеру направлені на «масового споживача». Тобто даний розділ Кримінального кодексу передбачає відповідальність та кримінальне покарання за діяння, направлені на протиправне завдання шкоди загальним суспільним інтересам (правопорядок на вулицях, суспільна мораль, інформаційний простір, культурна спадщина тощо).

Крім того, необхідно пригадати загальне правило, передбачене частиною другою статті одинадцять Кодексу: «Не є кримінальним правопорушенням дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі».

З огляду на такий стан речей необхідно пояснити, що собою являє веб-моделінг. По суті, це галузь діяльності, направленої на надання послуг інформаційного комунікативного індивідуального характеру, які полягають у організації online-спілкування між моделлю (особа, яка надає послугу) та клієнтом (особа, яка отримує послугу та сплачує її вартість), яке може супроводжуватись фліртом, спілкуванням на «відверті» теми, частковим або повним оголенням (демонстрацією) тіла моделі та вчиненням дій сексуального характеру. Із цією метою веб-модель може працювати індивідуально або за допомогою інтернет-майданчиків (стрімінгові сервіси), які забезпечують безперервний потік клієнтів.

Відмінністю від приватного спілкування між конкретними особами за допомогою інтернет-зв’язку полягає лише у тому, що веб-модель отримує плату за таке спілкування та, у деяких випадках, реєструється на стрімінгових платформах з даної тематики.

Виникає питання: чи наявна у даному випадку така ознака складу злочину як суспільна небезпека? Приватність такого спілкування випливає з:

- індивідуального спілкування з клієнтом;

- забезпеченням конфіденційності та закритості доступу на стрімінгову платформу (для «загальної» трансляції такі клієнти, як правило, мають пройти реєстрацію, верифікацію та підтвердити свій вік – неповнолітні особи не допускаються до таких інтернет-платформ).

Тобто, мова йде вже про те, чи несе взагалі-то така діяльність ознаки суспільної небезпечності, щоб вважатись:

- злочином взагалі (у визначенні та за наявності ознак, наведених у статті 11 КК України);

- злочином проти громадського порядку та моральності (не зовсім зрозуміло, яким чином порушуються саме громадський порядок та моральність);

- злочином, передбаченим статтею 301 КК України (для кваліфікації діяння саме за цією статтею необхідно окрім суспільної небезпечності довести наявність у діянні особи всіх елементів складу даного злочину – суб’єкт, суб’єктивна сторона, об’єкт  та об’єктивна сторона).

Щодо останнього твердження ми стикаємось із другою проблемою по даній темі.

Обов’язкові кваліфікуючі ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 301 Кримінального кодексу України

Частина перша статті 301 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за ввезення в Україну творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру з метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією самою метою, або їх збут чи розповсюдження, а також примушування до участі в їх створенні.

Тобто для кваліфікації діяння особи за вказаної статтею нам необхідно довести наявність:

- конкретних діяння/діянь (ввезення в Україну; виготовлення, зберігання, перевезення, інше переміщення, збут, розповсюдження, примушування до участі у їх створенні – звертаємо увагу законодавця на останній пункт, згідно якого примушувати особу в контексті даної статті можливо лише на створення, проте не на збут, розповсюдження тощо, тобто має місце прогалина у самій диспозиції даної статті);

- конкретних предмету/предмета, які містять на собі інформацію порнографічного характеру (твір, зображення, інші предмети порнографічного характеру);

- наявність відповідної мети як факультативної ознаки суб’єктивної сторони злочину (тобто, даний злочин є умисним, більше того, злочин вчиняється з прямим умислом, адже особа повинна не тільки усвідомлювати суспільно небезпечний характер вчинюваного діяння, але й бажати настання відповідних наслідків, якими завдається шкода громадському порядку та моральності).

А головне, що вищенаведені кваліфікуючі ознаки повинні мати відповідний логічний зв’язок між собою. Тобто, для того, щоб збути, розповсюдити, перевезти або виготовити щось, необхідно мати конкретний предмет (форма втілення). Це може бути носій інформацій (книга, малюнок, диск, флеш-накопичувач тощо), місце збереження інформації (комп’ютер, планшет, мобільний телефон, хмарний сервіс, сторінка у соціальній мережі тощо). Також, ознаки «виготовлення» та «створення» завжди мають на меті фіксацію відповідної форми художнього та інформативного втілення.

Виходячи із наведеного треба також пригадати, що веб-моделлінг – це саме online-діяльність у режимі реального часу. Вона не фіксується самою моделлю та/або організаторами інтернет-сервісу та стріму – у цьому полягає одна із мотиваційних ознак споживача подібного контенту. Клієнт отримує відповідні послуги сексуального характеру у режимі «online», тут і зараз, а інакше втрачається сенс у такому різновиді сексуальних послуг.

Подібної позиції дотримується і судова практика.

Наприклад, вироком Новозаводського районного суду м. Чернігова від 26.12.2018 веб-модель виправдано за відсутністю в її діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 301 Кримінального кодексу України. При винесенні виправдувального вироку суд першої інстанції вказав, що інкриміновану веб-моделі демонстрацію в режимі реального часу сцен сексуального характеру із застосуванням телекомунікаційних засобів не можна вважати виготовленням предметів або відеопродукції порнографічного характеру, а її передачу через канали зв`язку, в тому числі в мережі Інтернет, не можна вважати розповсюдженням предметів або відеопродукції порнографічного характеру.

Тобто, судова практика визнає той факт, що для настання кримінальної відповідальності за вказаною статтею необхідною умовою є створення оформленого та придатного для розповсюдження матеріального або цифрового об’єкта, що прямо протирічить суті веб-моделінгу – надання послуг у режимі реального часу без фіксації вчинюваних дій на носій інформації.

Доречно, також, буде нагадати, що мова йде саме про предмети порнографічного характеру. Сексуальний, еротичний та порнографічний – це категорії різного правового порядку. Тому, задля доведення у діянні особи складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 301 КК України, необхідна обов’язкова наявність судово-мистецтвознавчої експертизи, відповідно до висновку якої конкретний предмет відноситься експертом до категорії порнографічних.

Таким чином, необхідно вказати, що правове регулювання у нашій державі питань сексуальної поведінки особи та суспільства як великої соціальної групи є досить складною темою, яка потребує ретельного вивчення та законодавчого розв’язання.

Моральність як об’єкт правового захисту є досить хиткою категорією: питання моралі являє собою явище здебільшого суб’єктивне, оцінка моральної складової вчинку особи стикається не тільки із ментальністю як темпоральною категорією, яка змінюється зі плином часу (O tempora, o mores!), проте також має індивідуальний поріг детермінованості – у кожного своя мораль, яка може бути обмежена лише законом задля недопущення реальної загрози по відношенню до конкретної людини та суспільних відносин загалом.

6.12.2023
Всі
Вирішення спорів
Агробізнес
Пом'якшення валютних обмежень: 5 змін від НБУ
Читати
5.12.2023
Всі
Вирішення спорів
Агробізнес
Блокада кордону: горять терміни валютних розрахунків бізнесу
Читати
4.12.2023
Всі
Технології та інвестиції
Сфера IT та Інтелектуальна Власність: правові аспекти договорів з іноземними замовниками
Читати
1.12.2023
Всі
Технології та інвестиції
Відкритий банкінг (Open Banking): революційна трансформація міжнародного та українського банківського сектору
Читати
1.12.2023
Всі
Супровід бізнесу
Вестінг: інноваційний інструмент інвестування для працівників та власників бізнесу
Читати
28.11.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Криптовалюта та приватність: як віднайти баланс між анонімністю та регулюванням?
Читати
27.11.2023
Всі
Супровід бізнесу
Як нові правила та вимоги до ІТ-платформ у ЄС вплинуть на Україну
Читати
27.11.2023
Всі
Технології та інвестиції
Гарантія походження як ключовий інструмент розвитку «зеленої» енергетики та залучення інвестицій в Україну
Читати
27.11.2023
Всі
Технології та інвестиції
Основні тренди зеленої енергетики 2023 року: фокус ЄС та виклики для України
Читати
20.11.2023
Всі
Технології та інвестиції
Кваліфікований електронний підпис в ЄС: нові можливості для українського бізнесу
Читати
15.11.2023
Всі
Вирішення спорів
Коригування митної вартості. Як бізнесу відстояти свої інтереси
Читати
8.11.2023
Всі
Інновації
Технології та інвестиції
Юридичний бізнес
Juscutum відкриває першу в Україні практику АІ
Читати
2.11.2023
Всі
Супровід бізнесу
Гуманітарна допомога: правила ввезення зміняться з 1 грудня 2023 року
Читати
27.10.2023
Всі
Бухгалтерський супровід
Контрольовані іноземні компанії: чому важливо подати повідомлення у ДПС
Читати
23.10.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Публічні закупівлі в Україні під час війни: корупція, ризики та шляхи подолання
Читати
18.10.2023
Всі
Технології та інвестиції
Juscutum консультує Європейську комісію з цінних паперів (ESMA) щодо нового регулювання діяльності криптоактивів (MiCA) в ЄС
Читати
12.10.2023
Всі
Супровід бізнесу
Податкове право
ПОДАТКОВЕ РЕЗИДЕНТСТВО. УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ, АБО ЯК ЗАКОННО ОФОРМИТИ СВОЄ ПРОЖИВАННЯ ЗА КОРДОНОМ
Читати
11.10.2023
Всі
Супровід бізнесу
Інтелектуальна власність
Що варто знати кожному митцю про авторське право?
Читати
11.10.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Вебкам-моделінг: правове регулювання в Україні
Читати
9.10.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Роль фінансового аналізу в роботі правоохоронців та дії захисту
Читати
9.10.2023
Всі
Технології та інвестиції
Series LLC: що це і чому це використовується для криптобізнесу
Читати
9.10.2023
Всі
Технології та інвестиції
Privacy by default
Читати
9.10.2023
Всі
Технології та інвестиції
Податкове право
ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНЦІВ ЗА КОРДОНОМ І В УКРАЇНІ
Читати
26.4.2023
Всі
Податкове право
Податок PIT в Польщі: як декларувати та сплачувати податки українським біженцям
Читати
18.9.2023
Всі
Податкове право
Супровід бізнесу
Дія City
Чому ІТ-компанії обирають «Дія.City»: переваги для бізнесу та айтівців
Читати
15.9.2023
Всі
Технології та інвестиції
Інновації
Military-tech в Україні: як розвивається напрям та які юридичні нюанси для стартапів
Читати
5.9.2023
Всі
Супровід бізнесу
Що зміниться для інтернет-магазинів на ринку після прийняття нового закону
Читати
1.9.2023
Всі
Юридичний бізнес
Реанімація продуктивності: коли варто боротися за відновлення ентузіазму у співробітників
Читати
29.8.2023
Всі
Супровід бізнесу
Стандарти GRI та український бізнес
Читати
28.8.2023
Всі
Супровід бізнесу
Масові скорочення IT-працівників: що потрібно врахувати роботодавцю, аби не порушити українське законодавство
Читати
28.8.2023
Всі
Супровід бізнесу
Чому бізнесу важливо захищати персональні дані клієнтів
Читати
22.8.2023
Всі
Інтелектуальна власність
Супровід бізнесу
Дія City
Угода про неконкуренцію Або чи має NON-COMPETE AGREEMENT (NCA) право на життя в Україні?
Читати
10.8.2023
Всі
Технології та інвестиції
Легалізація канабісу в Україні: погляд з міжнародної точки зору
Читати
8.8.2023
Всі
Технології та інвестиції
Валютні обмеження НБУ: чи змінилося щось для українського бізнесу?
Читати
7.8.2023
Всі
Технології та інвестиції
Податкове право
Бізнес у Польщі: які інвестиційні зони доступні українським компаніям
Читати
2.8.2023
Всі
Податкове право
CRS по-європейськи або Що українці мають знати про DAC
Читати
10.7.2023
Всі
Супровід бізнесу
Автомобіль для ЗСУ: на що звернути увагу при ввезенні та оформленні
Читати
30.9.2021
Всі
Юридичний бізнес
Той, хто вижив у юрcвіті: 4 стадії побудови бізнесу, які витримає не кожен юрист
Читати
3.11.2021
Всі
Юридичний бізнес
Шукають «єдинорогів на роликах», які вміють робити все
Читати
9.9.2021
Всі
Юридичний бізнес
РОБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Читати
29.12.2021
Всі
Дія City
Супровід бізнесу
Якими будуть податки «Дія City» для компаній та стартапів: детальний аналіз у цифрах
Читати
16.12.2021
Всі
Дія City
Супровід бізнесу
ДІЯ.СІТІ. ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ
Читати
5.10.2021
Всі
Дія City
Супровід бізнесу
«Дія City» в дії
Читати
4.7.2023
Всі
Технології та інвестиції
Кібератака: як бізнесу не постраждати двічі
Читати
Всі
Технології та інвестиції
Залучення інвестицій для стартапів
Читати
26.6.2023
Всі
Агробізнес
Боротьба за переважне право
Читати
23.6.2023
Всі
Сімейне право
Технології та інвестиції
Сімейні мелодрами: як розділити біткойни під час розлучення
Читати
Всі
Супровід бізнесу
Ліквідувати КРАІЛ: чи збільшить це надходження до бюджету
Читати
19.6.2023
Всі
Супровід бізнесу
Айтівці аутсорсери можуть розслабитися?
Читати
16.6.2023
Всі
Технології та інвестиції
Легалізація криптовалют в Україні: чого чекати власникам крипто активів вже з осені?
Читати
30.5.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Закон та практика. Юридичний огляд мобілізації
Читати
17.5.2023
Всі
Технології та інвестиції
Як працює Комісія з цінних паперів і бірж США та чи варто її боятися криптоплатформам
Читати
15.5.2023
Всі
Агробізнес
Аграріїв нарешті звільнили від податків на окуповані, заміновані чи забруднені землі
Читати
15.5.2023
Всі
Вирішення спорів
Як буде відбуватися продаж конфіскованого майна рф
Читати
5.5.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Труханов під вартою. Яка судова перспектива у резонансній справі мера Одеси
Читати
5.5.2023
Всі
Технології та інвестиції
Регулювання електронної комерції у Великобританії
Читати
27.4.2023
Всі
Юридичний бізнес
Що там у адвокатів: як Juscutum працює під час війни
Читати
27.4.2023
Всі
Інновації
Роботи-юристи — вже реальність, але юридичний світ чинить останній опір
Читати
25.4.2023
Всі
Технології та інвестиції
Інновації
Метавсесвіт: проблеми правового регулювання процесів
Читати
21.4.2023
Всі
Супровід бізнесу
Технології та інвестиції
Цифрова марка: правила застосування віртуального активу потребують удосконалення
Читати
19.4.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Маєте справу з бюджетними грошима? Терміново готуйтеся до перевірок
Читати
14.4.2023
Всі
Технології та інвестиції
На прикладі Binance. Чи безпечно використовувати криптобіржі в Україні?
Читати
4.4.2023
Всі
Вирішення спорів
Чому треба перевіряти лоти перед участю в аукціоні?
Читати
4.4.2023
Всі
Технології та інвестиції
Швейцарія стала світовим центром блокчейн проектів
Читати
31.3.2023
Всі
Банкрутство
Солідарна відповідальність керівника
Читати
27.3.2023
Всі
Супровід бізнесу
Електронний документообіг в умовах війни
Читати
21.3.2023
Всі
Супровід бізнесу
Технології та інвестиції
Чи можлива виплата заробітної плати або винагороди у криптовалюті?
Читати
20.3.2023
Всі
Технології та інвестиції
Супровід бізнесу
Мінцифра і Juscutum підписали меморандум про співпрацю
Читати
17.3.2023
Всі
Супровід бізнесу
Що буде з Parimatch? Розбираємо наслідки санкцій
Читати
16.3.2023
Всі
Технології та інвестиції
Криптоіндустрії США загрожує крах?
Читати
15.3.2023
Всі
Супровід бізнесу
ВІДКЛИКАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПАТ «АЙБОКС БАНК»
Читати
10.3.2023
Всі
Технології та інвестиції
Чому Біткоїн працює як треба, а український закон – ні? Розбір.
Читати
7.3.2023
Всі
Юридичний бізнес
"Юридичний Рамштайн": конференція United for Justice відбулася у Львові
Читати
23.2.2023
Всі
Технології та інвестиції
Маніпуляції ринком або як протоколи DeFi втратили майже 386 млн$
Читати
13.2.2023
Всі
Інновації
Штучний інтелект в юриспруденції: очікується стрімке зростання
Читати
9.2.2023
Всі
Супровід бізнесу
Попереджені – озброєні: правила військового обліку на підприємстві зазнали змін
Читати
7.2.2023
Всі
Технології та інвестиції
Плануєте випустити токени? Як не підпасти під законодавство про цінні папери
Читати
20.1.2023
Всі
Вирішення спорів
Створення трибуналу щодо вторгнення рф в Україну
Читати
17.1.2023
Всі
Технології та інвестиції
EU Digital Markets Act та Digital Services Act — Нові можливості та вимоги
Читати
10.1.2023
Всі
Бухгалтерський супровід
Податкове право
Постачання програмного забезпечення з ПДВ в 2023 році
Читати
10.1.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Бухгалтерський супровід
Чому ваші криптоактиви можуть заблокувати та як можна запобігти цьому
Читати
10.1.2023
Всі
Сімейне право
Партнерський договір для ЛГБТ-пар – альтернатива шлюбу. Як він працює
Читати
27.12.2022
Всі
Технології та інвестиції
Яким був 2022 рік для IT-галузі та які очікування від ІТ у 2023 році?
Читати
15.12.2022
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Криптошахрайство: як одна година може вирішити долю $100 000
Читати
13.12.2022
Всі
Технології та інвестиції
Цифрова торгівля: як прискорити диджиталізацію між Україною і Великою Британією
Читати
8.12.2022
Всі
Інтелектуальна власність
За українські мурали Бенксі можна отримати до $10 млн. Розбираємось, хто тепер їх власник
Читати
25.11.2022
Всі
Технології та інвестиції
Регулювання ринків віртуальних активів (MiCA)
Читати
21.11.2022
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Ви чесний волонтер чи благодійник? Як займатися доброю справою та не порушувати закон
Читати
16.11.2022
Всі
Вирішення спорів
Відшкодують все: що означає резолюція Генасамблеї ООН для України
Читати
7.11.2022
Всі
Технології та інвестиції
Масштабування українського бізнесу. Польща – відмінності, податки та можливості
Читати
7.11.2022
Всі
Вирішення спорів
Кримінальне право та безпека бізнесу
Як працюють органи влади в Україні в умовах криптовалютної невизначеності?
Читати
20.10.2022
Всі
Супровід бізнесу
Як росія використовує паралельний імпорт для обходу санкцій
Читати
17.10.2022
Всі
Технології та інвестиції
Вікно для інвестицій: як можливості відкриє е-резидентство України для іноземців та економіки
Читати
22.9.2022
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Чому плебісцити на окупованих територіях неможливо вважати легітимними
Читати
30.8.2022
Всі
Технології та інвестиції
5 порад з кібербезпеки під час війни
Читати
17.8.2022
Всі
Супровід бізнесу
Дія City
Гіг-контракт, трудовий договір та договір з ФОП: що обрати IT-бізнесу?
Читати
29.7.2022
Всі
Інтелектуальна власність
Інтелектуальна власність у метавсесвіті
Читати
22.7.2022
Всі
Вирішення спорів
Як Україна буде стягувати збитки з Росії через суди
Читати
27.6.2022
Всі
Супровід бізнесу
Що змінює в Україні ратифікація Стамбульської конвенції?
Читати
24.6.2022
Всі
Дія City
Супровід бізнесу
Дія City під час війни: чи потрібен зараз спецрежим українському IT, та що він пропонує
Читати