Ольга Зав'язун

юристка практики Супроводу Бізнесу Juscutum

Тема захисту прав інтелектуальної власності, в тому числі авторських прав, була, є і буде актуальною. Адже завжди існували митці, які створювали свої витвори мистецтва та завжди були люди, які хотіли такими творами користуватися. Базисом для захисту авторських прав митців нині є новий Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 01 грудня 2022 року № 2811-IX. Варто зазначити ключові моменти, які доцільно знати митцям.

Який твір може захищатися авторським правом?

Умовно твори авторського права можна поділити на три основні напрямки: література, мистецтво та наука. Важливим є те, що даний список не є обмеженим (вичерпним), оскільки в процесі розвитку весь час з’являються нові види творів. До прикладу, донедавна комп’ютерні програми було важко уявити частиною авторського права, а нині вони охороняються нарівні з літературними творами.

Сучасними творами авторського права є: літературні, усні, музичні, аудіовізуальні твори, твори образотворчого мистецтва, фотографічні твори, комп’ютерні програми, твори архітектури, містобудування та багато інших.

Ви, напевно, здогадалися, що не кожна робота може бути визнана твором та може отримати відповідний захист. Усе тому, що робота має відповідати певним вимогам (критеріям). Першочергово, вона повинна мати об’єктивне вираження (форму). Це може бути письмова, електронна (цифрова) чи будь-яка інша форма. Також дана робота має бути оригінальною. В останні десятиріччя загальноприйнятим є розуміння оригінального твору як «власного інтелектуального творіння автора», тобто це означає, що не може бути двох однакових творів. На сьогоднішній день ні в українському законодавстві, ні в законодавстві ЄС немає однозначного підходу до визначення цього критерію. Тому, дана ознака аналізується ситуативно, в кожному випадку окремо.

Який строк охорони авторських прав?

Охорона майнових авторських прав в Україні триває все життя автора та 70 років після його смерті. Безстроково ж охороняються особисті немайнові авторські права.

Що таке презумпція авторства?

Презумпція авторства полягає в тому, що авторське право на твір з’являється внаслідок факту його створення. Тобто для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація такого права чи будь-яке інше спеціальне оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей. За відсутності доказів іншого, автором твору вважається фізична особа, ім’я якої, як автора, зазначено в оригіналі або копії твору.

Але в окремих ситуаціях може виникати необхідність підтвердження свого авторства, особливо якщо автор займається комерційною діяльністю. За таких умов автор може опублікувати твір із зазначенням свого імені в певних друкованих чи інтернет-виданнях, в медіа тощо. Також за бажанням автор може зареєструвати своє авторське право та отримати свідоцтво на підтвердження свого авторства. Важливо зазначити, що при здійсненні такої реєстрації не проводиться ніяка експертиза твору.

Тому в спірній ситуації або якщо, до прикладу, необхідно передати права або оформити спадщину, таке свідоцтво про реєстрацію забезпечить функцію фіксації та підтвердження авторства.

Як автор може розпорядитися своїми авторськими правами?

Автор або інший власник майнових авторських прав може розпоряджатися своїми правами шляхом укладення договорів. Розгляньмо поширені договори, які можуть бути актуальними, до прикладу, у сфері мистецтва:

Ліцензійний договір передбачає надання дозволу на використання витвору мистецтва. За цим договором може надаватися три види ліцензій:

1) виключна ліцензія видається лише одній особі та виключає можливість використання автором цього витвору та можливість видачі ним іншим особам ліцензій на таке використання;

2) одинична ліцензія також видається лише одній особі й виключає можливість видачі автором ліцензій іншим особам (аналогічно з попереднім видом), але при цьому автор має право самостійно використовувати даний витвір;

3) невиключна ліцензія передбачає, що автор має право самостійно використовувати свій витвір мистецтва та видавати іншим особам такі ліцензії на його використання. Останній вид ліцензій є найвигіднішим для автора або іншого власника майнових авторських прав, з огляду на обсяги прав, які в нього залишаються.

Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, відповідно до якого одна сторона, тобто автор, зобов’язується створити витвір мистецтва згідно з вимогами замовника. Законодавець створив певні суперечності між Цивільним кодексом України та Законом України «Про авторське право і суміжні права» щодо переходу майнових прав на такий твір від автора до замовника. Тому, в даному договорі, важливо чітко зазначити положення щодо переходу від автора до замовника майнових прав інтелектуальної власності на твір.

Договір про передання майнових прав інтелектуальної власності передбачає, що автор або власник майнових авторських прав передає іншій особі частково або в повному обсязі майнові права на витвір мистецтва. Якщо автор передав майнові права, то він їх позбавляється, тобто надалі він не може самостійно використовувати такий витвір, видавати ліцензії та забороняти іншим особами використовувати його. Особисті немайнові права залишаються в автора.

В Україні такі договори повинні укладатися в письмовій (електронній) формі, крім договору про використання твору в періодичних виданнях (газетах, журналах, електронних засобах масової інформації тощо), які можуть укладатися в усній формі.

Що таке право слідування?

Дійсний закон України «Про авторське право і суміжні права» уніфікував наше законодавство відповідно до правил Європейського Союзу. Право слідування передбачає, що автор має право на невідчужувану винагороду в разі перепродажу оригіналу твору образотворчого мистецтва. Право слідування належить автору, а після його смерті переходить до спадкоємців автора та спадкоємців цих спадкоємців і діє до спливу 70 років з моменту смерті автора.

Тобто, у разі наступного перепродажу твору образотворчого мистецтва, автор або його спадкоємці мають право отримувати відсоток від такого продажу. Дане право є  актуальним, адже ціни на такі твори образотворчого мистецтва можуть значно зростати з часом і наступні продажі можуть бути вигіднішими.

Залежно від ціни наступного продажу, без урахування податків, розмір справедливої винагороди становить:

·      6 % – для ціни продажу, еквівалентної від 50 євро до 3000 євро включно;

·      5 % – для ціни продажу, еквівалентної від 3000,01 євро до 50 000 євро включно;

·      3 % – для діапазону ціни продажу, еквівалентної від 50 000,01 євро до 200 000 євро;

·      1 % – для діапазону ціни продажу, еквівалентної від 200 000,01 євро до 350 000 євро;

·      0,5 % – для діапазону ціни продажу, еквівалентної від 350 000,01 євро до 500 000 євро;

·      0,25 % – для ціни продажу вище еквівалентної 500 000 євро.

При цьому загальний розмір справедливої винагороди за кожний наступний продаж одного оригіналу твору, що йде за першим його відчуженням, не може перевищувати суму, еквівалентну 12 500 євро.

Таке право слідування поширюватиметься не лише на аукціонні будинки, галереї й тому подібні організації, але й на фізичних осіб, якщо вони здійснюють продаж шляхом публічної пропозиції за допомогою мережі Інтернет, тобто через соціальні мережі, платформи онлайн-оголошень, маркетплейси, торги, тендери тощо.

Актуальна проблема у сфері мистецтва

Відповідно до законодавства України, авторське право та право власності на матеріальний об’єкт, в якому втілено твір, не є взаємозалежними. Тобто коли колекціонер, галерея або музей купують твір образотворчого мистецтва, вони укладають договір купівлі-продажу. Зазвичай не береться до уваги той факт, що за таким договором передається лише фізичний твір, а не майнові авторські права.

Оскільки колекціонер, придбавши картину таким чином, не може використовувати її для інших цілей, окрім особистого споглядання, він не має права розміщувати зображення картини ні у своїх соціальних мережах, ні в будь-якому іншому місці. Будь-яке використання зображення потребує згоди автора або його спадкоємців.

З урахуванням цих обставин, можна запропонувати художникам та галереям встановлювати дві ціни на твір образотворчого мистецтва: одну – за фізичний примірник, іншу – за передачу майнових авторських прав. Більше того, такі права не обов’язково передаються назавжди, їх можна передати на певний термін – рік, п’ять чи десять років, залежно від бажань власника.

Стає зрозумілим, що авторське право є важливим інструментом для захисту витворів мистецтва кожного митця. Тому, хоч авторське право на твір і виникає автоматично при його створенні, ми рекомендуємо здійснювати реєстрацію своїх витворів мистецтва для власного спокою та для легшого доведення авторства у спірних ситуаціях.

3.7.2024
Юридичний бізнес
Juscutum увійшов у список NEXT 250 від Forbes Ukraine
Читати
16.6.2024
Технології та інвестиції
Ліцензування діяльності з віртуальними активами у світі
Читати
13.6.2024
Інтелектуальна власність
Як зареєструвати торговельну марку в Україні?
Читати
5.6.2024
Податкове право
Податкові перевірки в 2024 році
Читати
31.5.2024
Військове право
Супровід перевірок військового обліку на підприємстві
Читати
24.5.2024
Технології та інвестиції
«Історичний» законопроєкт FIT21: як регулюватимуть криптовалюти в США?
Читати
12.4.2024
Юридичний бізнес
Juscutum – переможець премії Ukrainian Fintech Awards 2024
Читати
8.4.2024
Технології та інвестиції
Як стартапу відкрити двері до інвестицій? Ключові тези заходу від Juscutum і Toloka.vc
Читати
5.4.2024
Кримінальне право та безпека бізнесу
Реклама азартних ігор в Україні: обмеження, реалії та виклики законодавства
Читати
8.2.2024
Податкове право
Власникам КІК приготуватися: термін подання звітності наближається.
Читати
26.1.2024
Юридичний бізнес
Лідери Juscutum увійшли до ТОП-100 юристів України 2023
Читати
25.1.2024
Юридичний бізнес
Артем Афян увійшов до переліку найкращих юристів світу за версією рейтингу Who’s Who Legal: Data 2024
Читати
16.1.2024
Юридичний бізнес
Juscutum приєднався до Глобального договору ООН в Україні
Читати
21.12.2023
Технології та інвестиції
Приватна пропозиція токенів: юридичний погляд
Читати
14.12.2023
Технології та інвестиції
Штучний Інтелект та авторське право: що врахувати юристу?
Читати
14.12.2023
Супровід бізнесу
Ризики для бізнесу за недотримання санкційного законодавства в Україні
Читати
13.12.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Як захиститися від викрадення криптовалют: поради від Juscutum
Читати
6.12.2023
Вирішення спорів
Агробізнес
Пом'якшення валютних обмежень: 5 змін від НБУ
Читати
5.12.2023
Вирішення спорів
Агробізнес
Блокада кордону: горять терміни валютних розрахунків бізнесу
Читати
12.1.2024
Технології та інвестиції
Благодійність і крипта в реаліях українського права
Читати
4.12.2023
Технології та інвестиції
Сфера IT та Інтелектуальна Власність: правові аспекти договорів з іноземними замовниками
Читати
1.12.2023
Технології та інвестиції
Відкритий банкінг (Open Banking): революційна трансформація міжнародного та українського банківського сектору
Читати
1.12.2023
Супровід бізнесу
Вестінг: інноваційний інструмент інвестування для працівників та власників бізнесу
Читати
28.11.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Криптовалюта та приватність: як віднайти баланс між анонімністю та регулюванням?
Читати
27.11.2023
Супровід бізнесу
Як нові правила та вимоги до ІТ-платформ у ЄС вплинуть на Україну
Читати
27.11.2023
Технології та інвестиції
Гарантія походження як ключовий інструмент розвитку «зеленої» енергетики та залучення інвестицій в Україну
Читати
27.11.2023
Технології та інвестиції
Основні тренди зеленої енергетики 2023 року: фокус ЄС та виклики для України
Читати
20.11.2023
Технології та інвестиції
Кваліфікований електронний підпис в ЄС: нові можливості для українського бізнесу
Читати
15.11.2023
Вирішення спорів
Коригування митної вартості. Як бізнесу відстояти свої інтереси
Читати
8.11.2023
Інновації
Технології та інвестиції
Юридичний бізнес
Juscutum відкриває першу в Україні практику АІ
Читати
2.11.2023
Супровід бізнесу
Гуманітарна допомога: правила ввезення зміняться з 1 грудня 2023 року
Читати
27.10.2023
Бухгалтерський супровід
Контрольовані іноземні компанії: чому важливо подати повідомлення у ДПС
Читати
23.10.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Публічні закупівлі в Україні під час війни: корупція, ризики та шляхи подолання
Читати
18.10.2023
Технології та інвестиції
Juscutum консультує Європейську комісію з цінних паперів (ESMA) щодо нового регулювання діяльності криптоактивів (MiCA) в ЄС
Читати
12.10.2023
Супровід бізнесу
Податкове право
ПОДАТКОВЕ РЕЗИДЕНТСТВО. УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ, АБО ЯК ЗАКОННО ОФОРМИТИ СВОЄ ПРОЖИВАННЯ ЗА КОРДОНОМ
Читати
11.10.2023
Супровід бізнесу
Інтелектуальна власність
Що варто знати кожному митцю про авторське право?
Читати
11.10.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Вебкам-моделінг: правове регулювання в Україні
Читати
9.10.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Роль фінансового аналізу в роботі правоохоронців та дії захисту
Читати
9.10.2023
Технології та інвестиції
Series LLC: що це і чому це використовується для криптобізнесу
Читати
9.10.2023
Технології та інвестиції
Privacy by default
Читати
9.10.2023
Технології та інвестиції
Податкове право
ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНЦІВ ЗА КОРДОНОМ І В УКРАЇНІ
Читати
26.4.2023
Податкове право
Податок PIT в Польщі: як декларувати та сплачувати податки українським біженцям
Читати
18.9.2023
Податкове право
Супровід бізнесу
Дія City
Чому ІТ-компанії обирають «Дія.City»: переваги для бізнесу та айтівців
Читати
15.9.2023
Технології та інвестиції
Інновації
Military-tech в Україні: як розвивається напрям та які юридичні нюанси для стартапів
Читати
5.9.2023
Супровід бізнесу
Що зміниться для інтернет-магазинів на ринку після прийняття нового закону
Читати
1.9.2023
Юридичний бізнес
Реанімація продуктивності: коли варто боротися за відновлення ентузіазму у співробітників
Читати
29.8.2023
Супровід бізнесу
Стандарти GRI та український бізнес
Читати
28.8.2023
Супровід бізнесу
Масові скорочення IT-працівників: що потрібно врахувати роботодавцю, аби не порушити українське законодавство
Читати
28.8.2023
Супровід бізнесу
Чому бізнесу важливо захищати персональні дані клієнтів
Читати
22.8.2023
Інтелектуальна власність
Супровід бізнесу
Дія City
Угода про неконкуренцію Або чи має NON-COMPETE AGREEMENT (NCA) право на життя в Україні?
Читати
10.8.2023
Технології та інвестиції
Легалізація канабісу в Україні: погляд з міжнародної точки зору
Читати
8.8.2023
Технології та інвестиції
Валютні обмеження НБУ: чи змінилося щось для українського бізнесу?
Читати
7.8.2023
Технології та інвестиції
Податкове право
Бізнес у Польщі: які інвестиційні зони доступні українським компаніям
Читати
2.8.2023
Податкове право
CRS по-європейськи або Що українці мають знати про DAC
Читати
10.7.2023
Супровід бізнесу
Автомобіль для ЗСУ: на що звернути увагу при ввезенні та оформленні
Читати
30.9.2021
Юридичний бізнес
Той, хто вижив у юрcвіті: 4 стадії побудови бізнесу, які витримає не кожен юрист
Читати
3.11.2021
Юридичний бізнес
Шукають «єдинорогів на роликах», які вміють робити все
Читати
9.9.2021
Юридичний бізнес
РОБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Читати
29.12.2021
Дія City
Супровід бізнесу
Якими будуть податки «Дія City» для компаній та стартапів: детальний аналіз у цифрах
Читати
16.12.2021
Дія City
Супровід бізнесу
ДІЯ.СІТІ. ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ
Читати
5.10.2021
Дія City
Супровід бізнесу
«Дія City» в дії
Читати
4.7.2023
Технології та інвестиції
Кібератака: як бізнесу не постраждати двічі
Читати
Технології та інвестиції
Залучення інвестицій для стартапів
Читати
26.6.2023
Агробізнес
Боротьба за переважне право
Читати
23.6.2023
Сімейне право
Технології та інвестиції
Сімейні мелодрами: як розділити біткойни під час розлучення
Читати
Супровід бізнесу
Ліквідувати КРАІЛ: чи збільшить це надходження до бюджету
Читати
19.6.2023
Супровід бізнесу
Айтівці аутсорсери можуть розслабитися?
Читати
16.6.2023
Технології та інвестиції
Легалізація криптовалют в Україні: чого чекати власникам крипто активів вже з осені?
Читати
30.5.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Закон та практика. Юридичний огляд мобілізації
Читати
17.5.2023
Технології та інвестиції
Як працює Комісія з цінних паперів і бірж США та чи варто її боятися криптоплатформам
Читати
15.5.2023
Агробізнес
Аграріїв нарешті звільнили від податків на окуповані, заміновані чи забруднені землі
Читати
15.5.2023
Вирішення спорів
Як буде відбуватися продаж конфіскованого майна рф
Читати
5.5.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Труханов під вартою. Яка судова перспектива у резонансній справі мера Одеси
Читати
5.5.2023
Технології та інвестиції
Регулювання електронної комерції у Великобританії
Читати
27.4.2023
Юридичний бізнес
Що там у адвокатів: як Juscutum працює під час війни
Читати
27.4.2023
Інновації
Роботи-юристи — вже реальність, але юридичний світ чинить останній опір
Читати
25.4.2023
Технології та інвестиції
Інновації
Метавсесвіт: проблеми правового регулювання процесів
Читати
21.4.2023
Супровід бізнесу
Технології та інвестиції
Цифрова марка: правила застосування віртуального активу потребують удосконалення
Читати
19.4.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Маєте справу з бюджетними грошима? Терміново готуйтеся до перевірок
Читати
14.4.2023
Технології та інвестиції
На прикладі Binance. Чи безпечно використовувати криптобіржі в Україні?
Читати
4.4.2023
Вирішення спорів
Чому треба перевіряти лоти перед участю в аукціоні?
Читати
4.4.2023
Технології та інвестиції
Швейцарія стала світовим центром блокчейн проектів
Читати
31.3.2023
Банкрутство
Солідарна відповідальність керівника
Читати
27.3.2023
Супровід бізнесу
Електронний документообіг в умовах війни
Читати
21.3.2023
Супровід бізнесу
Технології та інвестиції
Чи можлива виплата заробітної плати або винагороди у криптовалюті?
Читати
20.3.2023
Технології та інвестиції
Супровід бізнесу
Мінцифра і Juscutum підписали меморандум про співпрацю
Читати
17.3.2023
Супровід бізнесу
Що буде з Parimatch? Розбираємо наслідки санкцій
Читати
16.3.2023
Технології та інвестиції
Криптоіндустрії США загрожує крах?
Читати
15.3.2023
Супровід бізнесу
ВІДКЛИКАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПАТ «АЙБОКС БАНК»
Читати
10.3.2023
Технології та інвестиції
Чому Біткоїн працює як треба, а український закон – ні? Розбір.
Читати
7.3.2023
Юридичний бізнес
"Юридичний Рамштайн": конференція United for Justice відбулася у Львові
Читати
23.2.2023
Технології та інвестиції
Маніпуляції ринком або як протоколи DeFi втратили майже 386 млн$
Читати
13.2.2023
Інновації
Штучний інтелект в юриспруденції: очікується стрімке зростання
Читати
9.2.2023
Супровід бізнесу
Попереджені – озброєні: правила військового обліку на підприємстві зазнали змін
Читати
7.2.2023
Технології та інвестиції
Плануєте випустити токени? Як не підпасти під законодавство про цінні папери
Читати
20.1.2023
Вирішення спорів
Створення трибуналу щодо вторгнення рф в Україну
Читати
17.1.2023
Технології та інвестиції
EU Digital Markets Act та Digital Services Act — Нові можливості та вимоги
Читати
10.1.2023
Бухгалтерський супровід
Податкове право
Постачання програмного забезпечення з ПДВ в 2023 році
Читати
10.1.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Бухгалтерський супровід
Чому ваші криптоактиви можуть заблокувати та як можна запобігти цьому
Читати
10.1.2023
Сімейне право
Партнерський договір для ЛГБТ-пар – альтернатива шлюбу. Як він працює
Читати