22.8.2023
Всі
Інтелектуальна власність
Супровід бізнесу
Дія City
Угода про неконкуренцію Або чи має NON-COMPETE AGREEMENT (NCA) право на життя в Україні?

Світлана Сулковська

юристка практики Супроводу Бізнесу Juscutum

Багато сумнівів та спорів точиться навколо теми правомірності укладення угод про неконкуренцію (надалі – «NCA») в правовому полі України. Це пов’язано з думкою, що NCA обмежує гарантовані Конституцією України права людини на вільний вибір праці та здійснення підприємницької діяльності (статті 42, 43 Конституції України). Ми готові розвіяти цей міф та продемонструвати у цій статті способи застосування NCA в рамках чинного законодавства з користю для бізнесу та з дотриманням прав громадянина. Для цього потрібно лише розібратись в правовій природі NCA та як саме його укласти, щоб закон і суд був на вашій стороні, – констатує Світлана Сулковська, юрист юридичної компанії Juscutum.

Що таке NCA і яку мету він переслідує?

NCA, в першу чергу, покликаний захистити бізнес від неправомірного використання його комерційної таємниці, інтелектуальної власності, ноу-хау, специфічної бази знань, які інша сторона угоди використовує у корпоративних, трудових, господарських або цивільно-правових відносинах з конкретним бізнесом, після припинення таких відносин, для започаткування власного бізнесу або роботи з конкурентами.
Точка зору з призми обмеження NCA конституційних, трудових та цивільних прав людини (працівника/фахівця/підрядника) є необґрунтованою, тому що NCA має значно більшу вагу та покликання – захист саме від недобросовісної конкуренції, а також захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці бізнесу, тобто недопущення недобросовісної конкуренції, коли здійснюється крадіжка комерційної інформації з подальшим неправомірним використання її у власних цілях.

Для чого укладається NCA, з огляду на коло сторін угоди:

1) Партнери, акціонери бізнесу укладають NCA з метою захистити ідею та концепцію бізнесу від недобросовісного її використання іншими партнерами, у разі припинення партнерства або виникнення корпоративного конфлікту;
2) Роботодавець укладає NCA з працівником також з метою захисту своїх технологій, напрацьованих знань, концепцій та комерційної таємниці, у разі припинення трудових
відносин та попередження витоку зазначеної інформації конкурентам;
3) Бізнес укладає NCA з підрядниками/фахівцями, з якими співпрацює на тривалій основі по цивільно-правовим чи господарським договорам та у разі доступу підрядника/фахівця до комерційної таємниці та конфіденційної інформації замовника (бізнесу), з метою попередження використання зазначеної інформації конкурентами або започаткування власного бізнесу, види діяльності якого суміжні, або тотожні з діяльністю замовника.

Практика застосування NCA в країнах світу

Здебільшого, західні країни визнають та дозволяють укладення NCA, але з певними обмеженнями. В Сполучених Штатах Америки NCA можуть бути визнані недійсними, якщо вони
обмежують конкуренцію або здійснюють монополістичний контроль на ринку. При цьому, якщо в NCA чітко визначений обсяг конкурентних дій та термін, протягом якого застосовуються умови про неконкуренцію, в такому випадку NCA буде вважатись законним.
Європейський Союз регулює NCA, шляхом забезпечення здорової конкуренції та захисту прав споживачів. Угоди, які забороняють конкуренцію загалом можуть бути визнані недійсними або можуть спричинити накладення штрафів на сторону, яка обмежує конкуренцію. Тут також діє принцип визначеності обсягу конкурентних дій та тривалості їх обмежень.

Законодавство Великобританії в цій сфері базується на принципах забезпечення конкуренції на ринку та забороні обмежень, які можуть спотворити конкуренцію чи створити монополістичні умови. При цьому допускаються певні винятки для угод про неконкуренцію, якщо вони мають реальну економічну підставу та не спотворюють конкуренцію на ринку. Наприклад, угоди про неконкуренцію можуть бути виправданими для захисту комерційної таємниці, інтелектуальної власності, бізнес-таймінгу або розробки продукту.
Отже, з огляду тенденції регулювання NCA в іноземних країнах, можна визначити основні принципові закономірності щодо вимог, які висуваються для подібних правочинів, а саме:
1) NCA має закріплювати визначення та обсяг конкурентних дій, а також термін, протягом якого встановлюються обмеження щодо неконкуренції.
2) NCA має застосовуватись з метою захисту комерційної таємниці, інтелектуальної власності, розробки продукту, ноу-хау, специфічних баз знань та бізнес-процесів, особливостей та принципів розробки певного продукту.
3) NCA не має обмежувати конкуренцію на ринку або спричиняти монопольний контроль на ринку певним одним суб’єктом.
4) NCA має сприяти тільки здоровій конкуренції.
Варто зазначити, що згадані тенденції мають позитивну реакцію і в правовому полі України.
Питання тільки в коректному їх оформленні і врахуванні усіх законодавчих норм, про що буде йти мова далі.

Які норми законодавства України регулюють укладення NCA?

В першу чергу, варто зазначити, що законодавством України чітко закріплено можливість застосування NCA в ІТ-бізнесі. Зокрема, це стало можливим після того як у 2022 році запрацював Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (надалі – «Закон про Дія.City»).

Так, статтею 27 Закону про Дія.City закріплено такі вимоги до NCA:
1) NCA має бути відплатним, відповідно, зазначаються матеріальні блага, які особа буде отримувати у відплату за зобов’язання утримуватись від вчинення конкурентних дій;
2) NCA вчиняється тільки в письмовій формі (може бути як окремим договором, так і частиною гіг-контракту);
3) NCA має бути встановлено строк зобов’язання, що припиняється не пізніше спливу 12 місяців з дня припинення трудових, цивільно-правових чи господарсько-правових
відносин;
4) NCA має визначати територію, на яку поширюється дія зобов’язань за ним;
5) NCA має містити вичерпний перелік видів діяльності, що вважаються конкуруючою діяльністю, та/або осіб, які здійснюють конкуруючу діяльність.
При складанні NCA важливою є умова визначення в ньому поняття «конкуруюча діяльність». Для кожного бізнесу конкуруюча діяльність буде індивідуальною, але в кожному
окремому випадку це буде лише та діяльність, яка є суміжною або тотожною з видами діяльності конкретного бізнесу.

Отже, розглянемо, які види конкурентних дій щодо конкуруючої діяльності можуть бути перелічені в NCA:

A. Для партнерів бізнесу:
1) Виступати акціонерами, учасниками, засновниками та/або бенефіціарами юридичних осіб в межах конкуруючої діяльності;
2) Займатися самостійною підприємницькою діяльністю в межах конкуруючої діяльності;

3) Виступати радником, входити до органів управління, працевлаштовуватися за трудовими чи цивільно-правовими договорами, надавати послуги чи консультації в межах
конкуруючої діяльності;
4) Здійснювати фінансування, вкладати інвестиції в межах конкуруючої діяльності;
5) Переманювати прямо чи опосередковано працівників бізнесу, його посадових осіб, осіб, обраних до складу органів управління, з метою виконання останніми роботи, надання
послуг або консультацій чи працевлаштування в межах конкуруючої діяльності;
6) Надавати за плату чи безкоштовно будь-яку інсайдерську інформацію чи комерційну інформацію про бізнес, яка стала відома особі в період її участі в бізнесі.

B. Для працівників, фахівців, підрядників:
1) Укладення трудових договорів (контрактів), гіг-контрактів або інших цивільно-правових чи господарсько-правових договорів з іншими особами, в межах конкуруючої діяльності;
2) Співпраця з особами, які здійснюють конкуруючу діяльність в якості радника, агента, консультанта;
3) Здійснення конкуруючої діяльності у якості фізичної особи – підприємця;
4) Володіння прямо чи опосередковано часткою в іншій юридичній особі, яка здійснює конкуруючу діяльність;
5) Обіймання посади члена органу управління іншої юридичної особи, яка здійснює конкуруючу діяльність;
6) Вступ у комерційні відносини із контрагентами бізнесу (роботодавця/замовника тощо) з питань, які відносяться до конкуруючої діяльності;
7) Залучення працівників бізнесу (роботодавця/замовника тощо) та/або інших виконавців, що працюють, надають послуги (виконують роботи) для бізнесу, до виконання завдань
на користь інших суб’єктів господарювання, що ведуть конкуруючу діяльність, а також схиляння таких працівників та/або виконавців до припинення із бізнесом трудових
правовідносин (для працівників) та/або господарських правовідносин (для виконавців).

Теорія не завжди узгоджується з практикою і навпаки. Навіть за наявності законодавчо закріпленої можливості укладення NCA в Україні і застосування аналогії права, часто не
відкидається припущення, що це може стосуватись лише тільки резидентів Дія.City. Правники та органи судової влади починають відшукувати всі «але» в конституційних гарантія, нормах цивільного та трудового законодавства.

Бізнес і фахівці все одно задаються питаннями:

(1) Чи дійсно існують норми законодавства, які забороняють укладення NCA в Україні? (2) Які вимоги встановлює чинне законодавство України до умов NCA? (3) Як використати можливі законодавчі обмеження для оформлення дійсно працюючого та чинного NCA?
На ці питання може дати відповідь лише ґрунтовна сукупна аналітика норм права, судової практики та їх кваліфіковане поєднання.
Конституція України гарантує кожному право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується та на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.
Цивільний кодекс України закріплює права осіб щодо вільного укладення договорів, виборі контрагентів та визначення умов договору, тобто встановлює принцип свободи договору.
Кодекс законів про працю України закріплює гарантії щодо надання державою працездатним особам вільного вибору виду діяльності та забороняє встановлювати в трудових договорах умови, які погіршують положення працівників порівняно з трудовим законодавством.
Ключем до вирішення колізії законодавчих приписів, які вказують на неможливість укладення NCA в України та ризик визнання його недійсним або нікчемним, порівняно з нормами, які дозволяють укладення NCA – є воля і вільне волевиявлення сторони щодо прийняття обов’язків та обмежень в контексті нездійснення конкурентних дій.

NCA це такий самий договір, як інші види договорів, який набуває чинності після його укладення та підписання сторонами. Підписання сторонами NCA вказує на волевиявлення сторін щодо прийняття його умов. Отже, сторона, яка обізнана з умовами договору (NCA), своїми обов’язками згідно нього, а також юридичними наслідками, які настануть після підписання NCA, таким чином виражає своє погодження з певними обмеженнями щодо конкуренції, які встановлюються таким договором. В такому разі особа не може посилатись на обмеження її прав, якщо вона усвідомлено погодилась з умовами NCA і вільно обрала співпрацю з партнером/роботодавцем/замовником, який хоче захистити свою комерційну таємницю на певний строк, на певній території та за певну винагороду, у зв’язку з чим пропонує укласти партнеру/працівнику/фахівцю/підряднику NCA. Встановлена в NCA винагорода за дотримання обмежень щодо здійснення конкурентної діяльності вказує на відсутність погіршення умов сторони, яка має дотримуватись обмежень, оскільки є обмеження і є рівна за це компенсація, тобто дотримано баланс прав і зобов’язань сторін.

Практика судів навколо спорів щодо NCA є неоднорідною, при цьому проглядаються позитивні тенденції у сучасних судових рішеннях, які визнають NCA укладеними.
Постановою Київського апеляційного суду від 06.10.2020 року у справі № 761/15245/18 було визнано дійсним NCA з фізичною особою. Важливо, що суд у цій справі дійшов таких висновків:
(1) дії сторін при укладенні NCA не суперечили волевиявленню та вимогам законодавства;
(2) сторони досягли згоди щодо усіх істотних умов угоди, що створило презумпцію правомірності правочину, а отже, договір є обов’язковим для виконання сторонами; (3) недійсність NCA прямо не встановлюється законом.
ВЕРДИКТ – NCA має право на життя в рамках чинного законодавства України.
Звісно ж, не можемо не наголосити на застереженнях, які полягають у грамотному оформленні NCA.
Одним з основних аспектів грамотного оформлення NCA є чітке визначення усіх істотних умов договору та закріплення волевиявлення сторін, все інше – це справа техніки, за допомогою у якій варто звернутись до правників і адвокатів, які зроблять з NCA дійсну цукерочку.

Джерело: Femida.ua
6.12.2023
Всі
Вирішення спорів
Агробізнес
Пом'якшення валютних обмежень: 5 змін від НБУ
Читати
5.12.2023
Всі
Вирішення спорів
Агробізнес
Блокада кордону: горять терміни валютних розрахунків бізнесу
Читати
4.12.2023
Всі
Технології та інвестиції
Сфера IT та Інтелектуальна Власність: правові аспекти договорів з іноземними замовниками
Читати
1.12.2023
Всі
Технології та інвестиції
Відкритий банкінг (Open Banking): революційна трансформація міжнародного та українського банківського сектору
Читати
1.12.2023
Всі
Супровід бізнесу
Вестінг: інноваційний інструмент інвестування для працівників та власників бізнесу
Читати
28.11.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Криптовалюта та приватність: як віднайти баланс між анонімністю та регулюванням?
Читати
27.11.2023
Всі
Супровід бізнесу
Як нові правила та вимоги до ІТ-платформ у ЄС вплинуть на Україну
Читати
27.11.2023
Всі
Технології та інвестиції
Гарантія походження як ключовий інструмент розвитку «зеленої» енергетики та залучення інвестицій в Україну
Читати
27.11.2023
Всі
Технології та інвестиції
Основні тренди зеленої енергетики 2023 року: фокус ЄС та виклики для України
Читати
20.11.2023
Всі
Технології та інвестиції
Кваліфікований електронний підпис в ЄС: нові можливості для українського бізнесу
Читати
15.11.2023
Всі
Вирішення спорів
Коригування митної вартості. Як бізнесу відстояти свої інтереси
Читати
8.11.2023
Всі
Інновації
Технології та інвестиції
Юридичний бізнес
Juscutum відкриває першу в Україні практику АІ
Читати
2.11.2023
Всі
Супровід бізнесу
Гуманітарна допомога: правила ввезення зміняться з 1 грудня 2023 року
Читати
27.10.2023
Всі
Бухгалтерський супровід
Контрольовані іноземні компанії: чому важливо подати повідомлення у ДПС
Читати
23.10.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Публічні закупівлі в Україні під час війни: корупція, ризики та шляхи подолання
Читати
18.10.2023
Всі
Технології та інвестиції
Juscutum консультує Європейську комісію з цінних паперів (ESMA) щодо нового регулювання діяльності криптоактивів (MiCA) в ЄС
Читати
12.10.2023
Всі
Супровід бізнесу
Податкове право
ПОДАТКОВЕ РЕЗИДЕНТСТВО. УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ, АБО ЯК ЗАКОННО ОФОРМИТИ СВОЄ ПРОЖИВАННЯ ЗА КОРДОНОМ
Читати
11.10.2023
Всі
Супровід бізнесу
Інтелектуальна власність
Що варто знати кожному митцю про авторське право?
Читати
11.10.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Вебкам-моделінг: правове регулювання в Україні
Читати
9.10.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Роль фінансового аналізу в роботі правоохоронців та дії захисту
Читати
9.10.2023
Всі
Технології та інвестиції
Series LLC: що це і чому це використовується для криптобізнесу
Читати
9.10.2023
Всі
Технології та інвестиції
Privacy by default
Читати
9.10.2023
Всі
Технології та інвестиції
Податкове право
ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНЦІВ ЗА КОРДОНОМ І В УКРАЇНІ
Читати
26.4.2023
Всі
Податкове право
Податок PIT в Польщі: як декларувати та сплачувати податки українським біженцям
Читати
18.9.2023
Всі
Податкове право
Супровід бізнесу
Дія City
Чому ІТ-компанії обирають «Дія.City»: переваги для бізнесу та айтівців
Читати
15.9.2023
Всі
Технології та інвестиції
Інновації
Military-tech в Україні: як розвивається напрям та які юридичні нюанси для стартапів
Читати
5.9.2023
Всі
Супровід бізнесу
Що зміниться для інтернет-магазинів на ринку після прийняття нового закону
Читати
1.9.2023
Всі
Юридичний бізнес
Реанімація продуктивності: коли варто боротися за відновлення ентузіазму у співробітників
Читати
29.8.2023
Всі
Супровід бізнесу
Стандарти GRI та український бізнес
Читати
28.8.2023
Всі
Супровід бізнесу
Масові скорочення IT-працівників: що потрібно врахувати роботодавцю, аби не порушити українське законодавство
Читати
28.8.2023
Всі
Супровід бізнесу
Чому бізнесу важливо захищати персональні дані клієнтів
Читати
22.8.2023
Всі
Інтелектуальна власність
Супровід бізнесу
Дія City
Угода про неконкуренцію Або чи має NON-COMPETE AGREEMENT (NCA) право на життя в Україні?
Читати
10.8.2023
Всі
Технології та інвестиції
Легалізація канабісу в Україні: погляд з міжнародної точки зору
Читати
8.8.2023
Всі
Технології та інвестиції
Валютні обмеження НБУ: чи змінилося щось для українського бізнесу?
Читати
7.8.2023
Всі
Технології та інвестиції
Податкове право
Бізнес у Польщі: які інвестиційні зони доступні українським компаніям
Читати
2.8.2023
Всі
Податкове право
CRS по-європейськи або Що українці мають знати про DAC
Читати
10.7.2023
Всі
Супровід бізнесу
Автомобіль для ЗСУ: на що звернути увагу при ввезенні та оформленні
Читати
30.9.2021
Всі
Юридичний бізнес
Той, хто вижив у юрcвіті: 4 стадії побудови бізнесу, які витримає не кожен юрист
Читати
3.11.2021
Всі
Юридичний бізнес
Шукають «єдинорогів на роликах», які вміють робити все
Читати
9.9.2021
Всі
Юридичний бізнес
РОБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Читати
29.12.2021
Всі
Дія City
Супровід бізнесу
Якими будуть податки «Дія City» для компаній та стартапів: детальний аналіз у цифрах
Читати
16.12.2021
Всі
Дія City
Супровід бізнесу
ДІЯ.СІТІ. ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ
Читати
5.10.2021
Всі
Дія City
Супровід бізнесу
«Дія City» в дії
Читати
4.7.2023
Всі
Технології та інвестиції
Кібератака: як бізнесу не постраждати двічі
Читати
Всі
Технології та інвестиції
Залучення інвестицій для стартапів
Читати
26.6.2023
Всі
Агробізнес
Боротьба за переважне право
Читати
23.6.2023
Всі
Сімейне право
Технології та інвестиції
Сімейні мелодрами: як розділити біткойни під час розлучення
Читати
Всі
Супровід бізнесу
Ліквідувати КРАІЛ: чи збільшить це надходження до бюджету
Читати
19.6.2023
Всі
Супровід бізнесу
Айтівці аутсорсери можуть розслабитися?
Читати
16.6.2023
Всі
Технології та інвестиції
Легалізація криптовалют в Україні: чого чекати власникам крипто активів вже з осені?
Читати
30.5.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Закон та практика. Юридичний огляд мобілізації
Читати
17.5.2023
Всі
Технології та інвестиції
Як працює Комісія з цінних паперів і бірж США та чи варто її боятися криптоплатформам
Читати
15.5.2023
Всі
Агробізнес
Аграріїв нарешті звільнили від податків на окуповані, заміновані чи забруднені землі
Читати
15.5.2023
Всі
Вирішення спорів
Як буде відбуватися продаж конфіскованого майна рф
Читати
5.5.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Труханов під вартою. Яка судова перспектива у резонансній справі мера Одеси
Читати
5.5.2023
Всі
Технології та інвестиції
Регулювання електронної комерції у Великобританії
Читати
27.4.2023
Всі
Юридичний бізнес
Що там у адвокатів: як Juscutum працює під час війни
Читати
27.4.2023
Всі
Інновації
Роботи-юристи — вже реальність, але юридичний світ чинить останній опір
Читати
25.4.2023
Всі
Технології та інвестиції
Інновації
Метавсесвіт: проблеми правового регулювання процесів
Читати
21.4.2023
Всі
Супровід бізнесу
Технології та інвестиції
Цифрова марка: правила застосування віртуального активу потребують удосконалення
Читати
19.4.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Маєте справу з бюджетними грошима? Терміново готуйтеся до перевірок
Читати
14.4.2023
Всі
Технології та інвестиції
На прикладі Binance. Чи безпечно використовувати криптобіржі в Україні?
Читати
4.4.2023
Всі
Вирішення спорів
Чому треба перевіряти лоти перед участю в аукціоні?
Читати
4.4.2023
Всі
Технології та інвестиції
Швейцарія стала світовим центром блокчейн проектів
Читати
31.3.2023
Всі
Банкрутство
Солідарна відповідальність керівника
Читати
27.3.2023
Всі
Супровід бізнесу
Електронний документообіг в умовах війни
Читати
21.3.2023
Всі
Супровід бізнесу
Технології та інвестиції
Чи можлива виплата заробітної плати або винагороди у криптовалюті?
Читати
20.3.2023
Всі
Технології та інвестиції
Супровід бізнесу
Мінцифра і Juscutum підписали меморандум про співпрацю
Читати
17.3.2023
Всі
Супровід бізнесу
Що буде з Parimatch? Розбираємо наслідки санкцій
Читати
16.3.2023
Всі
Технології та інвестиції
Криптоіндустрії США загрожує крах?
Читати
15.3.2023
Всі
Супровід бізнесу
ВІДКЛИКАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПАТ «АЙБОКС БАНК»
Читати
10.3.2023
Всі
Технології та інвестиції
Чому Біткоїн працює як треба, а український закон – ні? Розбір.
Читати
7.3.2023
Всі
Юридичний бізнес
"Юридичний Рамштайн": конференція United for Justice відбулася у Львові
Читати
23.2.2023
Всі
Технології та інвестиції
Маніпуляції ринком або як протоколи DeFi втратили майже 386 млн$
Читати
13.2.2023
Всі
Інновації
Штучний інтелект в юриспруденції: очікується стрімке зростання
Читати
9.2.2023
Всі
Супровід бізнесу
Попереджені – озброєні: правила військового обліку на підприємстві зазнали змін
Читати
7.2.2023
Всі
Технології та інвестиції
Плануєте випустити токени? Як не підпасти під законодавство про цінні папери
Читати
20.1.2023
Всі
Вирішення спорів
Створення трибуналу щодо вторгнення рф в Україну
Читати
17.1.2023
Всі
Технології та інвестиції
EU Digital Markets Act та Digital Services Act — Нові можливості та вимоги
Читати
10.1.2023
Всі
Бухгалтерський супровід
Податкове право
Постачання програмного забезпечення з ПДВ в 2023 році
Читати
10.1.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Бухгалтерський супровід
Чому ваші криптоактиви можуть заблокувати та як можна запобігти цьому
Читати
10.1.2023
Всі
Сімейне право
Партнерський договір для ЛГБТ-пар – альтернатива шлюбу. Як він працює
Читати
27.12.2022
Всі
Технології та інвестиції
Яким був 2022 рік для IT-галузі та які очікування від ІТ у 2023 році?
Читати
15.12.2022
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Криптошахрайство: як одна година може вирішити долю $100 000
Читати
13.12.2022
Всі
Технології та інвестиції
Цифрова торгівля: як прискорити диджиталізацію між Україною і Великою Британією
Читати
8.12.2022
Всі
Інтелектуальна власність
За українські мурали Бенксі можна отримати до $10 млн. Розбираємось, хто тепер їх власник
Читати
25.11.2022
Всі
Технології та інвестиції
Регулювання ринків віртуальних активів (MiCA)
Читати
21.11.2022
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Ви чесний волонтер чи благодійник? Як займатися доброю справою та не порушувати закон
Читати
16.11.2022
Всі
Вирішення спорів
Відшкодують все: що означає резолюція Генасамблеї ООН для України
Читати
7.11.2022
Всі
Технології та інвестиції
Масштабування українського бізнесу. Польща – відмінності, податки та можливості
Читати
7.11.2022
Всі
Вирішення спорів
Кримінальне право та безпека бізнесу
Як працюють органи влади в Україні в умовах криптовалютної невизначеності?
Читати
20.10.2022
Всі
Супровід бізнесу
Як росія використовує паралельний імпорт для обходу санкцій
Читати
17.10.2022
Всі
Технології та інвестиції
Вікно для інвестицій: як можливості відкриє е-резидентство України для іноземців та економіки
Читати
22.9.2022
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Чому плебісцити на окупованих територіях неможливо вважати легітимними
Читати
30.8.2022
Всі
Технології та інвестиції
5 порад з кібербезпеки під час війни
Читати
17.8.2022
Всі
Супровід бізнесу
Дія City
Гіг-контракт, трудовий договір та договір з ФОП: що обрати IT-бізнесу?
Читати
29.7.2022
Всі
Інтелектуальна власність
Інтелектуальна власність у метавсесвіті
Читати
22.7.2022
Всі
Вирішення спорів
Як Україна буде стягувати збитки з Росії через суди
Читати
27.6.2022
Всі
Супровід бізнесу
Що змінює в Україні ратифікація Стамбульської конвенції?
Читати
24.6.2022
Всі
Дія City
Супровід бізнесу
Дія City під час війни: чи потрібен зараз спецрежим українському IT, та що він пропонує
Читати