Дмитро Палющенко

керівник практики Супроводу Бізнесу Juscutum

У серпні з’явилася новина, що GlobalLogic переводить більшість своїх спеціалістів на гіг-контракти. Хоча майже за півтора роки існування простору «Дія.City» його репутація переважно є позитивною, частина комʼюніті (здебільшого технічні спеціалісти), не розділяють схвалення, що іноді має свій відголос у коментарях до подібних заяв, телеграм-каналах або блогах. Ми вирішили трохи освіжити інформацію щодо простору «Дія.City» та нагадати, в чому його переваги, як для бізнесу, так і для співробітників.

Сам задум «Дія.City» в першу чергу полягав звісно в перевагах для бізнесу та залучені додаткових інвестицій в TECH-індустрію України. Тому з переваг для бізнесу і почнемо.

Гіг-контракти

Гіг-контракти є особливою формою контракту і зазвичай його порівнюють з гібридом трудового договору та договору-підряду. Від такої форми відносин виграють всі: і спеціаліст, і роботодавець. Але якщо простимо словами, гіг-контракт — це контракт про надання послуг або виконання робіт, для якого не потрібна реєстрація ФОП, який не регулюється нормами трудового права (від 1971 (!) року) та за яким доступні податкові пільги, про які поговоримо нижче.

Умови гіг-контракту можуть бути гнучкими, як будь-якого цивільно-правового договору і можуть змінюватись на розсуд кожної з його сторін (спеціаліста та роботодавця). Також значною перевагою є відсутність необхідності реєструвати ФОП для працівників, оскільки зазвичай ФОП адмініструється роботодавцем, а відтак це звільнить додаткові ресурси для бізнесу, який може мати до 10000 ФОПів-працівників.


Оподаткування доходу

Компанії-резиденти «Дія.City», окрім класичної системи оподаткування (податок на прибуток за ставкою 18%), можуть обирати спеціальну систему оподаткування на особливих умовах aka Податок на виведений капітал (ПнВК) aka Exit Capital Tax, який також діє в Естонії, яку так полюбляють українські tech-стартапи та в Великій Британії.

Суть такої системи оподаткування для компанії полягає у тому, що податок з прибутку компанії сплачується тільки у разі його виводу з обороту компанії. Це може бути виплата дивідендів, роялті, страхові платежі або інші категорії. Але допоки дохід залишається в компанії — податки не сплачуються. Але і при виводі капіталу, ставка оподаткування нижче в два рази у порівнянні з класичною — 9%.

Оподаткування заробітних плат працівників та гіг-спеціалістів

Однією з переваг «Дія.City» є пільгові умови оподаткування.

Пільгові умови сплати ЄСВ (єдиного соціального внеску)

Кожен роботодавець має сплачувати єдиний соціальний внесок за свої співробітників. ЄСВ спрямовується на фінансування пенсійного страхування, страхування на випадок безробіття, страхування лікарняних та інших соціальних програм. Звичайна ставка складає 22% від суми нарахованої працівнику заробітної плати.

«Дія.City» пропонує ставку ЄСВ також на рівні 22%, але від суми встановленої в Україні мінімальної заробітної плати для працездатних осіб, яка станом на 15 серпня 2023 року складає 6700 грн. Тобто за кожного працівника компанія-резидент «Дія.City» має сплатити 1474 грн, в незалежності від суми його заробітної плати. Такі самі умови по сплаті ЄСВ діють і для ФОПів на спрощеній системі оподаткування, яку так полюбляє українське ІТ.

ПДФО та військовий збір

Хоча ця стаття податків відноситься до працівників, оскільки саме їх обов’язком є сплата податку на доходи фізичних осіб, при працевлаштуванні зазвичай домовляються про чисту заробітну плату (net wage) і це податкове навантаження лягає на роботодавця. Стандартна ставка для працівників і не-ФОПів 18%, в Дія.City — 5%. Тобто ставка ПДФО для працівників-резидентів Дія.City дорівнює ставці єдиного податку для ФОП 3-ї групи. Ставка військового збору залишається стандартною — 1,5%.

Тож якщо підсумовувати податкове навантаження для працівників або гіг-контракторів в Дія.City, то воно перевищує оподаткування ФОП на 3-й групі єдиного податку лише на 1,5% військового податку — надважливого на сьогоднішній день податку.

Переваги для фаундерів (фізичних осіб)

Акціонери або учасники компаній-резидентів «Дія.City» можуть розраховувати одразу на два податкових бенефіти: це пільги на оподаткування виплачених дивідендів і нульова ставка оподаткування доходів отриманних від продажу частки або акцій в компанії-резиденті «Дія.City».

Так, фізичні особи зможуть не сплачувати податки від доходів, отриманих у вигляді дивідендів, які виплачують компанії-резиденти «Дія.City», за умови, що дивіденди виплачуються не частіше ніж один раз на два роки. Також, при продажі своєї частки або акцій у компанії-резиденті «Дія.City», дохід від такого продажу для фізичних осіб оподатковуватиметься за ставкою 0% (за умови володіння такою часткою більше одного року).

NDA та NCA

Попри відсутність у регулюванні, ці договори активно використовувались і до прийняття закону, який регулює «Дія.City». Зараз договори про нерозголошення і про неконкуренцію юридично закріплені в законодавстві для резидентів «Дія.City» і можливість їх виконання (enforceability) регулюється на рівних умовах з іншими договорами. А отже їх легітимність більше не має бути предметом оскарження в суді.

Інвестиційна привабливість

Окрім всього переліченого вище, у розпорядженні резидентів «Дія.City» буде можливість використання елементів англійського права (так в Україні), які так полюбляють учасники західних венчурних ринків. Такі інструменти більш зрозумілі для іноземних інвесторів та зможуть ефективніше захищати інвестиції та права інвесторів.

Серед таких механізмів: конвертована позика (converteble loan), опціон (Option), преференції при ліквідації (liquidation preference), запевнення та компенсації (warranties & indemnities), заздалегідь оцінені збитки (liquidated damages).

Захист від неправомірного втручання правоохоронних органів

Одним з головних принципів закріплених в законі, який регулює «Дія.City» — є невтручання правоохоронних органів у діяльність резидентів Дія.City, якщо така діяльність здійснюється в межах законодавства України. Разом із деякими особливостями в процедурах кримінального провадження, це мало б зробити компанії-резидентів Дія.City більш захищеними від неправомірних слідчих дій правоохоронців.

Але, як показав кейс з MacPaw, ця норма поки не працює. Насправді, окрім вказаного положення в законі, який регулює «Дія.City», змінам підлягають і закони, які регулюють діяльність правоохоронних органів. Влада двічі безуспішно намагалася виправити це, але поки захист бізнесу від неправомірного втручання правоохоронних органів належним чином не працює.

Наразі було запропоновано законопроєкт «Маски шоу стоп -3», який має внести зміни до кримінально-процесуального кодексу, але про прийняття законопроєкту і тим паче ефективність запропонованих змін, говорити зарано.

Переваги для айтівців

Звісно, що не обійшлось без переваг і для ІТ-спеціалістів, яких зазвичай оформлюють як ФОПів на договорах про надання послуг. Проте таке оформлення відносин не є надійним для працівника і несе в собі ризики, як для працівника, так і для самої компанії.

Гіг-контракти

Як і було сказано раніше, гіг-контракт — це win-win, тому переваги отримують і спеціалісти. Окрім гнучкості та можливості погодити вигідні для себе умови, гіг-контракт обов’язково (законом) надає робітнику соціальні гарантії: право на відпустку, лікарняний, декрет тощо. Також є певні обмеження щодо раптових припинень відносин (звільнень). Роботодавець має заздалегідь повідомити про це GIG-спеціаліста або компенсувати раптове звільнення.

ФОП

Гіг-контракт може укладатись з фізичною особою без статусу ФОП. Тому немає необхідності використовувати ФОП, мати окремий рахунок для нього, сплачувати податки і іноді штрафи, а також подавати звітність (хоч зазвичай це і робить роботодавець). ФОП можна закрити або використовувати під інші фріланс-проєкти, це не заборонено. Крім того, ЄСВ який за вас сплачуватиме компанія-роботодавець, зараховуватиметься також як сплата ЄСВ за вашим ФОП.

Податки

Хоча зазвичай податкове навантаження лягає на роботодавця, а працівник отримає чисту заробітну плату (net wage) про яку домовились, оподаткування стосується і його також. Як я і писав вище, оподаткування в «Дія.City» відрізняється лише на 1,5% від оподаткування ФОП на 3й групі спрощеної системи оподаткування. Так в більшу сторону, але за рахунок важливого на сьогоднішній день військового збору. Також роботодавець буде вашим податковим агентом і сплачуватиме за вас всі податки. Відповідальність за несплату буде також на ньому.

Оплачуваний NCA

Хоч і до закону про «Дія.City» (насправді він по іншому називається) NCA і не був передбачений в законодавстві Україні, він досить активно використовувався в технологічних компаніях. Досить часто умови неконкуренції були невигідні по відношенню до працівників і здебільшого захищали тільки роботодавців.

З врегулюванням цього типу договорів в законі, який регулює простір «Дія.City», законодавці встановили, що такий договір обов’язково має бути відплатним, тобто працівник за утримання від неконкуренції має отримувати кошти, при чому навіть після звільнення, допоки NCA продовжує діяти. Це зумовлено, і світовим досвідом регулювання таких відносин, і українською судовою практикою.

Тому буде не справедливим казати, що «Дія.City» тільки для бізнесу або для держави, а інтереси ІТ-спеціалістів не враховані. Всі описані вище переваги в своїй сукупності роблять цифрову сферу України більш зрозумілою, привабливою та сприяють залученню додаткового капіталу в український бізнес і відповідно, економіку країни. Звісно, що деякі деталі, як наприклад неправомірне втручання правоохоронних органів, потребують покращення, але основа вже закладена і статистика каже тільки про позитивні результати. Тому, бізнес все активніше обирає «Дія.City».

Джерело: SPEKA
16.6.2024
Технології та інвестиції
Ліцензування діяльності з віртуальними активами у світі
Читати
13.6.2024
Інтелектуальна власність
Як зареєструвати торговельну марку в Україні?
Читати
5.6.2024
Податкове право
Податкові перевірки в 2024 році
Читати
31.5.2024
Військове право
Супровід перевірок військового обліку на підприємстві
Читати
24.5.2024
Технології та інвестиції
«Історичний» законопроєкт FIT21: як регулюватимуть криптовалюти в США?
Читати
12.4.2024
Юридичний бізнес
Juscutum – переможець премії Ukrainian Fintech Awards 2024
Читати
8.4.2024
Технології та інвестиції
Як стартапу відкрити двері до інвестицій? Ключові тези заходу від Juscutum і Toloka.vc
Читати
5.4.2024
Кримінальне право та безпека бізнесу
Реклама азартних ігор в Україні: обмеження, реалії та виклики законодавства
Читати
8.2.2024
Податкове право
Власникам КІК приготуватися: термін подання звітності наближається.
Читати
26.1.2024
Юридичний бізнес
Лідери Juscutum увійшли до ТОП-100 юристів України 2023
Читати
25.1.2024
Юридичний бізнес
Артем Афян увійшов до переліку найкращих юристів світу за версією рейтингу Who’s Who Legal: Data 2024
Читати
16.1.2024
Юридичний бізнес
Juscutum приєднався до Глобального договору ООН в Україні
Читати
21.12.2023
Технології та інвестиції
Приватна пропозиція токенів: юридичний погляд
Читати
14.12.2023
Технології та інвестиції
Штучний Інтелект та авторське право: що врахувати юристу?
Читати
14.12.2023
Супровід бізнесу
Ризики для бізнесу за недотримання санкційного законодавства в Україні
Читати
13.12.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Як захиститися від викрадення криптовалют: поради від Juscutum
Читати
6.12.2023
Вирішення спорів
Агробізнес
Пом'якшення валютних обмежень: 5 змін від НБУ
Читати
5.12.2023
Вирішення спорів
Агробізнес
Блокада кордону: горять терміни валютних розрахунків бізнесу
Читати
12.1.2024
Технології та інвестиції
Благодійність і крипта в реаліях українського права
Читати
4.12.2023
Технології та інвестиції
Сфера IT та Інтелектуальна Власність: правові аспекти договорів з іноземними замовниками
Читати
1.12.2023
Технології та інвестиції
Відкритий банкінг (Open Banking): революційна трансформація міжнародного та українського банківського сектору
Читати
1.12.2023
Супровід бізнесу
Вестінг: інноваційний інструмент інвестування для працівників та власників бізнесу
Читати
28.11.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Криптовалюта та приватність: як віднайти баланс між анонімністю та регулюванням?
Читати
27.11.2023
Супровід бізнесу
Як нові правила та вимоги до ІТ-платформ у ЄС вплинуть на Україну
Читати
27.11.2023
Технології та інвестиції
Гарантія походження як ключовий інструмент розвитку «зеленої» енергетики та залучення інвестицій в Україну
Читати
27.11.2023
Технології та інвестиції
Основні тренди зеленої енергетики 2023 року: фокус ЄС та виклики для України
Читати
20.11.2023
Технології та інвестиції
Кваліфікований електронний підпис в ЄС: нові можливості для українського бізнесу
Читати
15.11.2023
Вирішення спорів
Коригування митної вартості. Як бізнесу відстояти свої інтереси
Читати
8.11.2023
Інновації
Технології та інвестиції
Юридичний бізнес
Juscutum відкриває першу в Україні практику АІ
Читати
2.11.2023
Супровід бізнесу
Гуманітарна допомога: правила ввезення зміняться з 1 грудня 2023 року
Читати
27.10.2023
Бухгалтерський супровід
Контрольовані іноземні компанії: чому важливо подати повідомлення у ДПС
Читати
23.10.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Публічні закупівлі в Україні під час війни: корупція, ризики та шляхи подолання
Читати
18.10.2023
Технології та інвестиції
Juscutum консультує Європейську комісію з цінних паперів (ESMA) щодо нового регулювання діяльності криптоактивів (MiCA) в ЄС
Читати
12.10.2023
Супровід бізнесу
Податкове право
ПОДАТКОВЕ РЕЗИДЕНТСТВО. УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ, АБО ЯК ЗАКОННО ОФОРМИТИ СВОЄ ПРОЖИВАННЯ ЗА КОРДОНОМ
Читати
11.10.2023
Супровід бізнесу
Інтелектуальна власність
Що варто знати кожному митцю про авторське право?
Читати
11.10.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Вебкам-моделінг: правове регулювання в Україні
Читати
9.10.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Роль фінансового аналізу в роботі правоохоронців та дії захисту
Читати
9.10.2023
Технології та інвестиції
Series LLC: що це і чому це використовується для криптобізнесу
Читати
9.10.2023
Технології та інвестиції
Privacy by default
Читати
9.10.2023
Технології та інвестиції
Податкове право
ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНЦІВ ЗА КОРДОНОМ І В УКРАЇНІ
Читати
26.4.2023
Податкове право
Податок PIT в Польщі: як декларувати та сплачувати податки українським біженцям
Читати
18.9.2023
Податкове право
Супровід бізнесу
Дія City
Чому ІТ-компанії обирають «Дія.City»: переваги для бізнесу та айтівців
Читати
15.9.2023
Технології та інвестиції
Інновації
Military-tech в Україні: як розвивається напрям та які юридичні нюанси для стартапів
Читати
5.9.2023
Супровід бізнесу
Що зміниться для інтернет-магазинів на ринку після прийняття нового закону
Читати
1.9.2023
Юридичний бізнес
Реанімація продуктивності: коли варто боротися за відновлення ентузіазму у співробітників
Читати
29.8.2023
Супровід бізнесу
Стандарти GRI та український бізнес
Читати
28.8.2023
Супровід бізнесу
Масові скорочення IT-працівників: що потрібно врахувати роботодавцю, аби не порушити українське законодавство
Читати
28.8.2023
Супровід бізнесу
Чому бізнесу важливо захищати персональні дані клієнтів
Читати
22.8.2023
Інтелектуальна власність
Супровід бізнесу
Дія City
Угода про неконкуренцію Або чи має NON-COMPETE AGREEMENT (NCA) право на життя в Україні?
Читати
10.8.2023
Технології та інвестиції
Легалізація канабісу в Україні: погляд з міжнародної точки зору
Читати
8.8.2023
Технології та інвестиції
Валютні обмеження НБУ: чи змінилося щось для українського бізнесу?
Читати
7.8.2023
Технології та інвестиції
Податкове право
Бізнес у Польщі: які інвестиційні зони доступні українським компаніям
Читати
2.8.2023
Податкове право
CRS по-європейськи або Що українці мають знати про DAC
Читати
10.7.2023
Супровід бізнесу
Автомобіль для ЗСУ: на що звернути увагу при ввезенні та оформленні
Читати
30.9.2021
Юридичний бізнес
Той, хто вижив у юрcвіті: 4 стадії побудови бізнесу, які витримає не кожен юрист
Читати
3.11.2021
Юридичний бізнес
Шукають «єдинорогів на роликах», які вміють робити все
Читати
9.9.2021
Юридичний бізнес
РОБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Читати
29.12.2021
Дія City
Супровід бізнесу
Якими будуть податки «Дія City» для компаній та стартапів: детальний аналіз у цифрах
Читати
16.12.2021
Дія City
Супровід бізнесу
ДІЯ.СІТІ. ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ
Читати
5.10.2021
Дія City
Супровід бізнесу
«Дія City» в дії
Читати
4.7.2023
Технології та інвестиції
Кібератака: як бізнесу не постраждати двічі
Читати
Технології та інвестиції
Залучення інвестицій для стартапів
Читати
26.6.2023
Агробізнес
Боротьба за переважне право
Читати
23.6.2023
Сімейне право
Технології та інвестиції
Сімейні мелодрами: як розділити біткойни під час розлучення
Читати
Супровід бізнесу
Ліквідувати КРАІЛ: чи збільшить це надходження до бюджету
Читати
19.6.2023
Супровід бізнесу
Айтівці аутсорсери можуть розслабитися?
Читати
16.6.2023
Технології та інвестиції
Легалізація криптовалют в Україні: чого чекати власникам крипто активів вже з осені?
Читати
30.5.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Закон та практика. Юридичний огляд мобілізації
Читати
17.5.2023
Технології та інвестиції
Як працює Комісія з цінних паперів і бірж США та чи варто її боятися криптоплатформам
Читати
15.5.2023
Агробізнес
Аграріїв нарешті звільнили від податків на окуповані, заміновані чи забруднені землі
Читати
15.5.2023
Вирішення спорів
Як буде відбуватися продаж конфіскованого майна рф
Читати
5.5.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Труханов під вартою. Яка судова перспектива у резонансній справі мера Одеси
Читати
5.5.2023
Технології та інвестиції
Регулювання електронної комерції у Великобританії
Читати
27.4.2023
Юридичний бізнес
Що там у адвокатів: як Juscutum працює під час війни
Читати
27.4.2023
Інновації
Роботи-юристи — вже реальність, але юридичний світ чинить останній опір
Читати
25.4.2023
Технології та інвестиції
Інновації
Метавсесвіт: проблеми правового регулювання процесів
Читати
21.4.2023
Супровід бізнесу
Технології та інвестиції
Цифрова марка: правила застосування віртуального активу потребують удосконалення
Читати
19.4.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Маєте справу з бюджетними грошима? Терміново готуйтеся до перевірок
Читати
14.4.2023
Технології та інвестиції
На прикладі Binance. Чи безпечно використовувати криптобіржі в Україні?
Читати
4.4.2023
Вирішення спорів
Чому треба перевіряти лоти перед участю в аукціоні?
Читати
4.4.2023
Технології та інвестиції
Швейцарія стала світовим центром блокчейн проектів
Читати
31.3.2023
Банкрутство
Солідарна відповідальність керівника
Читати
27.3.2023
Супровід бізнесу
Електронний документообіг в умовах війни
Читати
21.3.2023
Супровід бізнесу
Технології та інвестиції
Чи можлива виплата заробітної плати або винагороди у криптовалюті?
Читати
20.3.2023
Технології та інвестиції
Супровід бізнесу
Мінцифра і Juscutum підписали меморандум про співпрацю
Читати
17.3.2023
Супровід бізнесу
Що буде з Parimatch? Розбираємо наслідки санкцій
Читати
16.3.2023
Технології та інвестиції
Криптоіндустрії США загрожує крах?
Читати
15.3.2023
Супровід бізнесу
ВІДКЛИКАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПАТ «АЙБОКС БАНК»
Читати
10.3.2023
Технології та інвестиції
Чому Біткоїн працює як треба, а український закон – ні? Розбір.
Читати
7.3.2023
Юридичний бізнес
"Юридичний Рамштайн": конференція United for Justice відбулася у Львові
Читати
23.2.2023
Технології та інвестиції
Маніпуляції ринком або як протоколи DeFi втратили майже 386 млн$
Читати
13.2.2023
Інновації
Штучний інтелект в юриспруденції: очікується стрімке зростання
Читати
9.2.2023
Супровід бізнесу
Попереджені – озброєні: правила військового обліку на підприємстві зазнали змін
Читати
7.2.2023
Технології та інвестиції
Плануєте випустити токени? Як не підпасти під законодавство про цінні папери
Читати
20.1.2023
Вирішення спорів
Створення трибуналу щодо вторгнення рф в Україну
Читати
17.1.2023
Технології та інвестиції
EU Digital Markets Act та Digital Services Act — Нові можливості та вимоги
Читати
10.1.2023
Бухгалтерський супровід
Податкове право
Постачання програмного забезпечення з ПДВ в 2023 році
Читати
10.1.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Бухгалтерський супровід
Чому ваші криптоактиви можуть заблокувати та як можна запобігти цьому
Читати
10.1.2023
Сімейне право
Партнерський договір для ЛГБТ-пар – альтернатива шлюбу. Як він працює
Читати
27.12.2022
Технології та інвестиції
Яким був 2022 рік для IT-галузі та які очікування від ІТ у 2023 році?
Читати