17.5.2023
Всі
Технології та інвестиції
Як працює Комісія з цінних паперів і бірж США та чи варто її боятися криптоплатформам

Комісія з цінних паперів і бірж США (надалі SEC або Комісія) — незалежна агенція федерального уряду та головний регулятор фінансового ринку США. Вона регулює індустрію цінних паперів, а також наглядає за учасниками ринку (біржами, брокерами, емітентами та інвесторами).

Її юрисдикція охоплює 24 національні біржі цінних паперів, 99 альтернативні торгові системи, 10 зареєстрованих кредитних рейтингових агенцій, 7 зареєстрованих клірингових агенцій, 5 саморегульованих організацій, 29 тис. емітентів, 15 тис. зареєстрованих інвестиційних радників та 16 тис. інвестиційних компаній. SEC має дуже широку місію захисту інвесторів та ринків і робить це насамперед за допомогою регулювання та примусу. Розповім про її роботу докладніше.

SEC та криптовалюта

Незалежно від того, наскільки великими й частими є заголовки, криптоіндустрія — це порівняно невелика частина ринку, яку контролює і регулює SEC.

Голова Комісії, Гері Генслер, вважає, що криптовалютні компанії граються із SEC, всебічно та відкрито ігноруючи актуальну практику регулювання індустрії. Він у своїх публічних виступах наголошує, що переважна більшість токенів, ймовірно, підпадає під законодавство про цінні папери, що, як правило, вимагає реєстрації в SEC.

Так, з 2017 року Комісія ініціювала понад 80 правозастосовних дій щодо криптовалютних проєктів, що призвело до відшкодування збитків на загальну суму понад $2 млрд. Прикладами, на які були поширені або щодо яких можуть бути ініційовані правозастосовні дії, є:

 • пропозиції криптоактивів — (Securities and Exchange Commission v. Thor Technologies, Inc. and David Chin, No. 3:22-cv-0904);
 • біржі криптоактивів — (Securities and Exchange Commission v. Bitqyck, Inc., Bruce E. Bise, and Samuel J. Mendez, No. 3:19-cv-2059-N);
 • кредитування та стейкінг криптоактивів — (Securities and Exchange Commission v. Paymard Ventures, Inc (Kraken); and Payward Trading, Ltd. (Kraken), No. 23-cv-588);
 • платформи децентралізованого фінансування — (Securities and Exchange Commission v. Blockchain Credit Partners d/b/a DeFi Money Market, No. 3–20453);
 • маркетплейси NFT — (лише потенційно, оскільки SEC ще не ініціювала правозастосовних дій щодо операторів платформ NFT).

Згідно зі звітом Cornerstone Research від 18 січня 2023 року « … SEC і далі вважає правозастосування, пов’язане з криптовалютами, своїм головним пріоритетом…», розпочавши 30 справ проти учасників ринку цифрових активів у 2022 році.

З іншої сторони, багато представників галузі віртуальних активів, включно з великими учасників ринку та іншими регуляторними органами США, неодноразово критикували та критикують SEC за брак чітких вказівок щодо класифікації віртуальних валют, діяльності з віртуальними активами та пов’язаної блокчейн-інфраструктури.

Так, відсутність чітких правил регулювання є неправдивим наративом, яким часто маніпулюють все ж ці учасники ринку.

Проблема є не в тому, що дотримання закону і, наприклад, реєстрація в Комісії є неможливою. Це цілком можливо, але дотримання законодавства вимагатиме від криптовалютних компаній дотримання правил захисту клієнтів та інвесторів, фінансової стабільності та завадить хижацькій бізнес-моделі, що максимізує прибуток.

Законодавство про цінні папери

Законодавство про цінні папери досить рідко має нормативний характер, але, як і інші закони США, воно ґрунтується на принципах. Саме тому визначення поняття «цінний папір» як у Законі про цінні папери 1933 року, так і в Законі про фондові біржі 1934 року включає не лише традиційні цінні папери, такі як акції та облігації, а й більш загальний термін — інвестиційний контракт.

Всебічне визначення інвестиційного контракту було закріплене в часто цитованій справі Верховного Суду США SEC v. Howey від 1946 року, де суд постановив, що продаж ділянок цитрусового гаю разом з контрактом на вирощування та збут фруктів є інвестиційним контрактом.

Верховний Суд США та подальша судова практика встановили, що інвестиційний контракт існує тоді, коли відбувається інвестування грошей у спільне підприємство з обґрунтованим очікуванням прибутку, який буде отримано від зусиль інших осіб.

Такий підхід застосовується до будь-якого контракту, схеми або транзакції, незалежно від того, чи має вона ознаки типових цінних паперів.

Вимоги SEC

SEC очікує, що ті, хто здійснює емісію, а також платформи, які торгують або обмінюють віртуальні активи, будуть дотримуватися положень законодавства про цінні папери щодо реєстрації, розкриття інформації та боротьби з шахрайством.

Згідно з федеральним законодавством про цінні папери, особа не може здійснювати публічну пропозицію або продавати цінні папери без реєстрації в SEC або у випадку, якщо така особа не звільнена від обов’язку реєстрації. Аналогічно федеральний закон вимагає, щоб брокери, дилери та біржі реєструвалися в Комісії.

Пропозиція цінних паперів

Компанії, що пропонують токени (цінні папери) — зобов’язані подати реєстраційну заяву до SEC, як правило, за формою S-1.

Реєстрація складається з 2 частин:

 • Частина I — це проспект емісії, тобто юридичний документ про пропозицію або «продаж», який мусить надаватися кожному, хто купує цінні папери. У проспекті емісії має бути чітко зазначена діяльність компанії, її фінансовий стан, результати діяльності, чинники ризику та загальний менеджмент.
 • Частина II — містить додаткову інформацію та додатки, які компанія не зобов’язана надавати інвесторам, але зобов’язана подати до SEC.

Пропозицію цінних паперів також можна здійснювати, покладаючись на звільнення від реєстрації відповідно до Положення D, Положення A та Положення S Закону про цінні папери

Положення D — це звільнення від реєстрації, яке надає змогу компаніям залучати необмежену суму капіталу від акредитованих інвесторів. Положення D складається з:

 • правила 506(b), в якому зазначено, що пропозиції можуть поширюватися лише серед акредитованих інвесторів, з якими емітент має попередні істотні відносини;
 • правила 506(c), яке передбачає, що інформація про пропозиції може надаватися та рекламуватися будь-кому, але всі інвестори мають підтвердити свій статус акредитованого інвестора, надавши відповідну документацію.


Положення А — це звільнення від реєстрації, що дає змогу емітентам пропонувати та продавати свої цінні папери без необхідності реєструвати пропозицію в Комісії. Компанії, які користуються звільненням за Положенням А, можуть пропонувати та продавати свої цінні папери за двома різними рівнями:

 • до $20 млн за рівнем 1;
 • до $75 млн за рівнем 2.

Положення S передбачає виняток з реєстраційних вимог для пропозицій, зроблених за межами США як американськими, так й іноземними емітентами особам, які не є резидентами США.

Брокери та дилери

Криптотрейдингові платформи зобов’язані, відповідно до розділу 15 Закону про біржі цінних паперів від 1934 року, зареєструватися як брокер та/або дилер в SEC перед тим, як продавати токени (цінні папери).

Брокер же визначається як особа, яка займається купівлею та продажем цінних паперів — акцій, облігацій, взаємних фондів, біржових фондів та деяких інших інвестиційних продуктів від імені свого клієнта (брокера), а дилер відрізняється від брокера тим, що він займається купівлею та продажем цінних паперів на власному рахунку через брокера або в інший спосіб.

Вимоги до реєстрації брокера та дилера включають:

 1. Подання форми BD до SEC та отримання дозволу на реєстрацію.
 2. Становлення учасником саморегулівної організації (наприклад, FINRA).
 3. Становлення учасником Корпорації захисту інвесторів у цінні папери.
 4. Забезпечення відповідності всіх «пов’язаних осіб» (під якими розуміється будь-який партнер, посадова особа, директор, керівник філії або співробітник брокера та дилера, будь-яка особа, що виконує аналогічні функції, або будь-яка особа, яка контролює брокера та дилера, контролюється ним або перебуває під спільним контролем) усім кваліфікаційним вимогам.

Після успішної реєстрації компанія повинна забезпечити постійне дотримання правил та вимог SEC. Брокери та дилери також мають контролювати та регулювати різні періоди обмежень, що застосовуються до цінних паперів, які пропонуються та продаються, а також впроваджувати внутрішні програми навчання, торгові обмеження та політику дотримання ключових вимог з метою контролю суттєвої непублічної інформації та запобігання інсайдерській торгівлі.

Біржі — звичайні та криптовалютні

Відповідно до Закону про біржі цінних паперів від 1934 року, біржа — це будь-яка організація, яка створює, підтримує або надає ринкове місце для зведення покупців і продавців цінних паперів.

Багато криптоплатформ називають себе біржами, що може створити хибне враження, що вони регулюються або відповідають регуляторним стандартам національних бірж цінних паперів США.

Відповідно, якщо централізована або децентралізована платформа пропонує торгівлю цифровими активами, які є цінними паперами, і працює як біржа — згідно з визначенням федерального законодавства про цінні папери — тоді платформа має бути зареєстрована в Комісії або підлягати звільненню від реєстрації згідно з Положенням ATS:
 • заявник на реєстрацію біржі мусить подати Форму 1, яка включає детальну інформацію про організацію, управління, діяльність, правила та відповідність мінімальним фінансовим стандартам щодо діяльності, ліквідності та чистого капіталу компанії, серед інших обов’язкових вимог;
 • згідно з Положенням ATS, за умови дотримання певних правил та обмежень, суб’єкт господарювання, зареєстрований як брокер/дилер, може бути звільнений від реєстрації як біржа, якщо такий суб’єкт подає Форму ATS, включаючи серед інших вимог, звіт про діяльність, записи та інформацію, що стосуються торговельної системи суб’єкта господарювання, а також щоквартальні звіти до Відділу торгівлі та ринків.

Досить часто платформи для торгівлі криптовалютою пропонують комбінацію послуг, поєднуючи діяльність брокера, дилера та біржі.

Поєднання таких сфер діяльності створює конфлікт інтересів та безмежні ризики для інвесторів. Комісія ж встановлює правила, спрямовані на їх мінімізацію, у деяких випадках за допомогою розподілу функцій між юридично відокремленими й не пов’язаними один з одним суб’єктами.

Висновки

Якщо проєкт називає себе криптоплатформою або DeFi-платформою — це не привід ігнорувати законодавство про цінні папери.

Для організації ICO або створення криптопроєкту в США ви повинні дотримуватися правил, затверджених SEC, якщо, звісно, не бажаєте мати величезних штрафів та затяжних судових процесів.

Тому надзвичайно важливо уважно стежити за змінами у законодавстві та співпрацювати з юристами, щоб відповідати чинному законодавству про цінні папери у США.Автор: Вячеслав Златін, юрист практики Технології та інвестиції Juscutum

Джерело: Speka.media

6.12.2023
Всі
Вирішення спорів
Агробізнес
Пом'якшення валютних обмежень: 5 змін від НБУ
Читати
5.12.2023
Всі
Вирішення спорів
Агробізнес
Блокада кордону: горять терміни валютних розрахунків бізнесу
Читати
4.12.2023
Всі
Технології та інвестиції
Сфера IT та Інтелектуальна Власність: правові аспекти договорів з іноземними замовниками
Читати
1.12.2023
Всі
Технології та інвестиції
Відкритий банкінг (Open Banking): революційна трансформація міжнародного та українського банківського сектору
Читати
1.12.2023
Всі
Супровід бізнесу
Вестінг: інноваційний інструмент інвестування для працівників та власників бізнесу
Читати
28.11.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Криптовалюта та приватність: як віднайти баланс між анонімністю та регулюванням?
Читати
27.11.2023
Всі
Супровід бізнесу
Як нові правила та вимоги до ІТ-платформ у ЄС вплинуть на Україну
Читати
27.11.2023
Всі
Технології та інвестиції
Гарантія походження як ключовий інструмент розвитку «зеленої» енергетики та залучення інвестицій в Україну
Читати
27.11.2023
Всі
Технології та інвестиції
Основні тренди зеленої енергетики 2023 року: фокус ЄС та виклики для України
Читати
20.11.2023
Всі
Технології та інвестиції
Кваліфікований електронний підпис в ЄС: нові можливості для українського бізнесу
Читати
15.11.2023
Всі
Вирішення спорів
Коригування митної вартості. Як бізнесу відстояти свої інтереси
Читати
8.11.2023
Всі
Інновації
Технології та інвестиції
Юридичний бізнес
Juscutum відкриває першу в Україні практику АІ
Читати
2.11.2023
Всі
Супровід бізнесу
Гуманітарна допомога: правила ввезення зміняться з 1 грудня 2023 року
Читати
27.10.2023
Всі
Бухгалтерський супровід
Контрольовані іноземні компанії: чому важливо подати повідомлення у ДПС
Читати
23.10.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Публічні закупівлі в Україні під час війни: корупція, ризики та шляхи подолання
Читати
18.10.2023
Всі
Технології та інвестиції
Juscutum консультує Європейську комісію з цінних паперів (ESMA) щодо нового регулювання діяльності криптоактивів (MiCA) в ЄС
Читати
12.10.2023
Всі
Супровід бізнесу
Податкове право
ПОДАТКОВЕ РЕЗИДЕНТСТВО. УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ, АБО ЯК ЗАКОННО ОФОРМИТИ СВОЄ ПРОЖИВАННЯ ЗА КОРДОНОМ
Читати
11.10.2023
Всі
Супровід бізнесу
Інтелектуальна власність
Що варто знати кожному митцю про авторське право?
Читати
11.10.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Вебкам-моделінг: правове регулювання в Україні
Читати
9.10.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Роль фінансового аналізу в роботі правоохоронців та дії захисту
Читати
9.10.2023
Всі
Технології та інвестиції
Series LLC: що це і чому це використовується для криптобізнесу
Читати
9.10.2023
Всі
Технології та інвестиції
Privacy by default
Читати
9.10.2023
Всі
Технології та інвестиції
Податкове право
ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНЦІВ ЗА КОРДОНОМ І В УКРАЇНІ
Читати
26.4.2023
Всі
Податкове право
Податок PIT в Польщі: як декларувати та сплачувати податки українським біженцям
Читати
18.9.2023
Всі
Податкове право
Супровід бізнесу
Дія City
Чому ІТ-компанії обирають «Дія.City»: переваги для бізнесу та айтівців
Читати
15.9.2023
Всі
Технології та інвестиції
Інновації
Military-tech в Україні: як розвивається напрям та які юридичні нюанси для стартапів
Читати
5.9.2023
Всі
Супровід бізнесу
Що зміниться для інтернет-магазинів на ринку після прийняття нового закону
Читати
1.9.2023
Всі
Юридичний бізнес
Реанімація продуктивності: коли варто боротися за відновлення ентузіазму у співробітників
Читати
29.8.2023
Всі
Супровід бізнесу
Стандарти GRI та український бізнес
Читати
28.8.2023
Всі
Супровід бізнесу
Масові скорочення IT-працівників: що потрібно врахувати роботодавцю, аби не порушити українське законодавство
Читати
28.8.2023
Всі
Супровід бізнесу
Чому бізнесу важливо захищати персональні дані клієнтів
Читати
22.8.2023
Всі
Інтелектуальна власність
Супровід бізнесу
Дія City
Угода про неконкуренцію Або чи має NON-COMPETE AGREEMENT (NCA) право на життя в Україні?
Читати
10.8.2023
Всі
Технології та інвестиції
Легалізація канабісу в Україні: погляд з міжнародної точки зору
Читати
8.8.2023
Всі
Технології та інвестиції
Валютні обмеження НБУ: чи змінилося щось для українського бізнесу?
Читати
7.8.2023
Всі
Технології та інвестиції
Податкове право
Бізнес у Польщі: які інвестиційні зони доступні українським компаніям
Читати
2.8.2023
Всі
Податкове право
CRS по-європейськи або Що українці мають знати про DAC
Читати
10.7.2023
Всі
Супровід бізнесу
Автомобіль для ЗСУ: на що звернути увагу при ввезенні та оформленні
Читати
30.9.2021
Всі
Юридичний бізнес
Той, хто вижив у юрcвіті: 4 стадії побудови бізнесу, які витримає не кожен юрист
Читати
3.11.2021
Всі
Юридичний бізнес
Шукають «єдинорогів на роликах», які вміють робити все
Читати
9.9.2021
Всі
Юридичний бізнес
РОБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Читати
29.12.2021
Всі
Дія City
Супровід бізнесу
Якими будуть податки «Дія City» для компаній та стартапів: детальний аналіз у цифрах
Читати
16.12.2021
Всі
Дія City
Супровід бізнесу
ДІЯ.СІТІ. ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ
Читати
5.10.2021
Всі
Дія City
Супровід бізнесу
«Дія City» в дії
Читати
4.7.2023
Всі
Технології та інвестиції
Кібератака: як бізнесу не постраждати двічі
Читати
Всі
Технології та інвестиції
Залучення інвестицій для стартапів
Читати
26.6.2023
Всі
Агробізнес
Боротьба за переважне право
Читати
23.6.2023
Всі
Сімейне право
Технології та інвестиції
Сімейні мелодрами: як розділити біткойни під час розлучення
Читати
Всі
Супровід бізнесу
Ліквідувати КРАІЛ: чи збільшить це надходження до бюджету
Читати
19.6.2023
Всі
Супровід бізнесу
Айтівці аутсорсери можуть розслабитися?
Читати
16.6.2023
Всі
Технології та інвестиції
Легалізація криптовалют в Україні: чого чекати власникам крипто активів вже з осені?
Читати
30.5.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Закон та практика. Юридичний огляд мобілізації
Читати
17.5.2023
Всі
Технології та інвестиції
Як працює Комісія з цінних паперів і бірж США та чи варто її боятися криптоплатформам
Читати
15.5.2023
Всі
Агробізнес
Аграріїв нарешті звільнили від податків на окуповані, заміновані чи забруднені землі
Читати
15.5.2023
Всі
Вирішення спорів
Як буде відбуватися продаж конфіскованого майна рф
Читати
5.5.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Труханов під вартою. Яка судова перспектива у резонансній справі мера Одеси
Читати
5.5.2023
Всі
Технології та інвестиції
Регулювання електронної комерції у Великобританії
Читати
27.4.2023
Всі
Юридичний бізнес
Що там у адвокатів: як Juscutum працює під час війни
Читати
27.4.2023
Всі
Інновації
Роботи-юристи — вже реальність, але юридичний світ чинить останній опір
Читати
25.4.2023
Всі
Технології та інвестиції
Інновації
Метавсесвіт: проблеми правового регулювання процесів
Читати
21.4.2023
Всі
Супровід бізнесу
Технології та інвестиції
Цифрова марка: правила застосування віртуального активу потребують удосконалення
Читати
19.4.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Маєте справу з бюджетними грошима? Терміново готуйтеся до перевірок
Читати
14.4.2023
Всі
Технології та інвестиції
На прикладі Binance. Чи безпечно використовувати криптобіржі в Україні?
Читати
4.4.2023
Всі
Вирішення спорів
Чому треба перевіряти лоти перед участю в аукціоні?
Читати
4.4.2023
Всі
Технології та інвестиції
Швейцарія стала світовим центром блокчейн проектів
Читати
31.3.2023
Всі
Банкрутство
Солідарна відповідальність керівника
Читати
27.3.2023
Всі
Супровід бізнесу
Електронний документообіг в умовах війни
Читати
21.3.2023
Всі
Супровід бізнесу
Технології та інвестиції
Чи можлива виплата заробітної плати або винагороди у криптовалюті?
Читати
20.3.2023
Всі
Технології та інвестиції
Супровід бізнесу
Мінцифра і Juscutum підписали меморандум про співпрацю
Читати
17.3.2023
Всі
Супровід бізнесу
Що буде з Parimatch? Розбираємо наслідки санкцій
Читати
16.3.2023
Всі
Технології та інвестиції
Криптоіндустрії США загрожує крах?
Читати
15.3.2023
Всі
Супровід бізнесу
ВІДКЛИКАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПАТ «АЙБОКС БАНК»
Читати
10.3.2023
Всі
Технології та інвестиції
Чому Біткоїн працює як треба, а український закон – ні? Розбір.
Читати
7.3.2023
Всі
Юридичний бізнес
"Юридичний Рамштайн": конференція United for Justice відбулася у Львові
Читати
23.2.2023
Всі
Технології та інвестиції
Маніпуляції ринком або як протоколи DeFi втратили майже 386 млн$
Читати
13.2.2023
Всі
Інновації
Штучний інтелект в юриспруденції: очікується стрімке зростання
Читати
9.2.2023
Всі
Супровід бізнесу
Попереджені – озброєні: правила військового обліку на підприємстві зазнали змін
Читати
7.2.2023
Всі
Технології та інвестиції
Плануєте випустити токени? Як не підпасти під законодавство про цінні папери
Читати
20.1.2023
Всі
Вирішення спорів
Створення трибуналу щодо вторгнення рф в Україну
Читати
17.1.2023
Всі
Технології та інвестиції
EU Digital Markets Act та Digital Services Act — Нові можливості та вимоги
Читати
10.1.2023
Всі
Бухгалтерський супровід
Податкове право
Постачання програмного забезпечення з ПДВ в 2023 році
Читати
10.1.2023
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Бухгалтерський супровід
Чому ваші криптоактиви можуть заблокувати та як можна запобігти цьому
Читати
10.1.2023
Всі
Сімейне право
Партнерський договір для ЛГБТ-пар – альтернатива шлюбу. Як він працює
Читати
27.12.2022
Всі
Технології та інвестиції
Яким був 2022 рік для IT-галузі та які очікування від ІТ у 2023 році?
Читати
15.12.2022
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Криптошахрайство: як одна година може вирішити долю $100 000
Читати
13.12.2022
Всі
Технології та інвестиції
Цифрова торгівля: як прискорити диджиталізацію між Україною і Великою Британією
Читати
8.12.2022
Всі
Інтелектуальна власність
За українські мурали Бенксі можна отримати до $10 млн. Розбираємось, хто тепер їх власник
Читати
25.11.2022
Всі
Технології та інвестиції
Регулювання ринків віртуальних активів (MiCA)
Читати
21.11.2022
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Ви чесний волонтер чи благодійник? Як займатися доброю справою та не порушувати закон
Читати
16.11.2022
Всі
Вирішення спорів
Відшкодують все: що означає резолюція Генасамблеї ООН для України
Читати
7.11.2022
Всі
Технології та інвестиції
Масштабування українського бізнесу. Польща – відмінності, податки та можливості
Читати
7.11.2022
Всі
Вирішення спорів
Кримінальне право та безпека бізнесу
Як працюють органи влади в Україні в умовах криптовалютної невизначеності?
Читати
20.10.2022
Всі
Супровід бізнесу
Як росія використовує паралельний імпорт для обходу санкцій
Читати
17.10.2022
Всі
Технології та інвестиції
Вікно для інвестицій: як можливості відкриє е-резидентство України для іноземців та економіки
Читати
22.9.2022
Всі
Кримінальне право та безпека бізнесу
Чому плебісцити на окупованих територіях неможливо вважати легітимними
Читати
30.8.2022
Всі
Технології та інвестиції
5 порад з кібербезпеки під час війни
Читати
17.8.2022
Всі
Супровід бізнесу
Дія City
Гіг-контракт, трудовий договір та договір з ФОП: що обрати IT-бізнесу?
Читати
29.7.2022
Всі
Інтелектуальна власність
Інтелектуальна власність у метавсесвіті
Читати
22.7.2022
Всі
Вирішення спорів
Як Україна буде стягувати збитки з Росії через суди
Читати
27.6.2022
Всі
Супровід бізнесу
Що змінює в Україні ратифікація Стамбульської конвенції?
Читати
24.6.2022
Всі
Дія City
Супровід бізнесу
Дія City під час війни: чи потрібен зараз спецрежим українському IT, та що він пропонує
Читати