Притаманною ознакою такої відповідальності є те, що особа, яка є відповідачем, повинна доказати відсутність своєї вини


Інститут субсидіарної відповідальності в українському законодавстві існує ще з 1992 року в чинному на той час Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Проте, широкого застосування він набув після набуття чинності Кодексом України з процедур банкрутства (далі – КУзПБ).


Суддя Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду Жуков С.В., пояснюючи інститут субсидіарної відповідальності, вказує на те, що основна мета такої відповідальності полягає в притягненні винних у доведенні до банкрутства осіб до додаткової (субсидіарної) відповідальності й стягненні на користь кредиторів ще не погашених у ліквідаційній процедурі кредиторських вимог.

Водночас субсидіарна відповідальність у справах про банкрутство є самостійним цивільно-правовим видом відповідальності. Притаманною ознакою такої відповідальності є те, що особа, яка є відповідачем, повинна доказати відсутність своєї вини.


Хто може бути позивачем у справах про покладення субсидіарної відповідальності?


Відповідно до КУзПБ тільки ліквідатор боржника на підставі проведеного аналізу фінансового стану банкрута визначає можливість та перспективність подання в межах справи про банкрутство заяви про покладення субсидіарної відповідальності на керівників/засновників/третіх осіб боржника в разі наявності для цього правових підстав. У кредиторів таке право відсутнє, на відміну від права оскаржувати правочини банкрута.

Отже, за наявності правових підстав, звернення ліквідатором до суду з заявою про покладення субсидіарної відповідальності є обов’язком ліквідатора, що пов’язано з виконанням ним повноважень, визначених ст. 61 КУзПБ.


Відповідно до ст.61 КУзПБ ліквідатор для забезпечення реалізації принципу безсумнівної повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі подає до суду заяву про покладення субсидіарної відповідальності, коли буде встановлена недостатність майна боржника для повного задоволення вимог кредиторів у справі про банкрутство, але не раніше ніж після завершення реалізації об’єктів ліквідаційної маси та розрахунків з кредиторами після такої реалізації. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів та ліквідаційною масою.


Умови настання субсидіарної відповідальності


Проте, для застосування субсидіарної відповідальності необхідним є встановлення складових елементів господарського правопорушення, а саме: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт та суб’єктивна сторона правопорушення.


Суб’єктами правопорушення є засновники (учасники, акціонери), керівник боржника, або інші особи, які мають право давати обов’язкові для боржника вказівки чи мають можливість іншим чином визначати його дії, за умови наявності вини цих осіб у банкрутстві боржника.


Під поняттям «інші особи» може бути власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника або головний бухгалтер та інші. При цьому, КУзПБ не встановлює заборони на покладення субсидіарної відповідальності на керівників боржника, повноваження яких закінчилися ще до порушення провадження у справі про банкрутство, адже основним фактором такої відповідальності є причинно-наслідковий зв’язок між винними діями/бездіяльністю цих осіб та наслідками таких дій у вигляді доведення підприємства до банкрутства.


Варто звернути увагу, що законодавство не пов’язує можливість покладення субсидіарної відповідальності на третіх осіб за наявності вироку у кримінальній справі щодо цих осіб про встановлення в їх діях (бездіяльності) кримінального правопорушення, оскільки відповідно до спеціальних положень законодавства про банкрутство такі особи притягуються до цивільної відповідальності у формі стягнення (правові висновки, викладені в постановах Верховного Суду від 05.02.2019 у справі №923/1432/15, від 13.09.2019 у справі №923/1494/15, від 16.06.2020 у справі №910/21232/16).


Суб’єктивною стороною правопорушення для застосування субсидіарної відповідальності є причинно-наслідковий зв’язок між діями/бездіяльністю суб’єктів правопорушення та наслідками у вигляді доведення боржника до банкрутства, за умови винних дій цих осіб. Суд, в свою чергу, здійснює дослідження обставин дій/бездіяльності відносно правопорушення, а також встановлює вину суб’єктів субсидіарної відповідальності.


Об’єктом правопорушення є права кредиторів на задоволення їх вимог до боржника, які не можуть бути задоволені через відсутність майна у банкрута.


Верховний Суд у своїх правових висновках конкретизував об’єктивну сторону правопорушення з доведення до банкрутства з вини відповідальних осіб, за які покладається субсидіарна відповідальність (постанова Верховного Суду від 30.01.2018 у справі №923/862/15, постанова від 10.03.2020 у справі №902/318/16). Такими обставинами щодо боржника та дій/бездіяльності відповідальних суб’єктів можуть бути:

  1. вчинення суб`єктами відповідальності будь-яких дій, направлених на набуття майна, за відсутності активів для розрахунку за набуте майно чи збільшення кредиторської заборгованості боржника без наміру її погашення;
  2. прийняття суб`єктами відповідальності рішення, вказівка на вчинення дій/бездіяльності про виведення активів боржника, за наявності у боржника заборгованості та за відсутності будь-яких інших ресурсів для погашення такої заборгованості;
  3. прийняття суб`єктами відповідальності рішення, вказівок на вчинення дій/бездіяльності з набуття/збільшення кредиторської заборгованості боржника в один і той же проміжок часу або з незначним проміжком часу з прийняттям рішення, вказівкою на вчинення майнових дій з виведення активів боржника за відсутності будь-яких інших ресурсів (та перспектив їх отримання боржником) для погашення заборгованості боржником.


При цьому, суд, надаючи оцінку діям/бездіяльності суб’єктам відповідальності щодо покладення на них субсидіарної відповідальності у справі про банкрутство, має обмежувати дії та обставини, які належать до ризиків підприємницької діяльності.


Окрім того, відсутність (ненадання) належних доказів на підтвердження елементів/складових об`єктивної сторони порушення, тобто дій/бездіяльності конкретної особи (суб`єкта) відповідальності, що вказують на доведення до банкрутства, спростовує існування об`єктивної сторони порушення з доведення до банкрутства, а відповідно позбавляє суд підстав визначити суб`єктів відповідальності, встановити вину у діях/бездіяльності цих осіб та покласти субсидіарну відповідальність на її суб`єктів. Така правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 19.08.2021 у справі №25/62/09.


Початок перебігу позовної давності

Верховний Суд прийшов до висновку, що прийняття судом рішення про визнання боржника банкрутом є тією обставиною, яка свідчить про те, що ліквідатор довідався або міг довідатися про наявність ознак доведення підприємства до банкрутства з вини засновників/керівника/третіх осіб.


Саме з дати прийняття судом постанови про визнання боржника банкрутом, починає перебіг 3-річний строк позовної давності з подання до суду заяви про покладення субсидіарної відповідальності.


Така правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 02.09.2020 у справі №923/1494/15.

Інститут субсидіарної відповідальності як механізм захисту інтересів кредитора від недобросовісних боржників продовжує розвиватися. Проте не завжди подання заяви про покладення субсидіарної відповідальності є дієвим способом погашення заборгованості перед кредиторами. В більшості випадків це тільки затягує строк ліквідаційної процедури та збільшує розмір винагороди та витрат арбітражного керуючого, що лягає на плечі кредиторів. З іншого боку, без розгляду заяви про покладення субсидіарної відповідальності, суд, в більшості випадків, відмовляє у затвердженні звіту та ліквідаційного балансу, у зв’язку з недотриманням принципу безсумнівної повноти дій ліквідатора.


Підсумовуючи, варто зазначити, що існує ще багато питань, які повинні бути уточнені Верховним Судом з метою однакового застосування норм закону.


Автор: Аліна Гончарук, адвокат практики банкрутства Juscutum


Джерело: borg.expert

12.4.2024
Юридичний бізнес
Juscutum – переможець премії Ukrainian Fintech Awards 2024
Читати
8.4.2024
Технології та інвестиції
Як стартапу відкрити двері до інвестицій? Ключові тези заходу від Juscutum і Toloka.vc
Читати
5.4.2024
Кримінальне право та безпека бізнесу
Реклама азартних ігор в Україні: обмеження, реалії та виклики законодавства
Читати
8.2.2024
Податкове право
Власникам КІК приготуватися: термін подання звітності наближається.
Читати
26.1.2024
Юридичний бізнес
Лідери Juscutum увійшли до ТОП-100 юристів України 2023
Читати
25.1.2024
Юридичний бізнес
Артем Афян увійшов до переліку найкращих юристів світу за версією рейтингу Who’s Who Legal: Data 2024
Читати
16.1.2024
Юридичний бізнес
Juscutum приєднався до Глобального договору ООН в Україні
Читати
21.12.2023
Технології та інвестиції
Приватна пропозиція токенів: юридичний погляд
Читати
14.12.2023
Технології та інвестиції
Штучний Інтелект та авторське право: що врахувати юристу?
Читати
14.12.2023
Супровід бізнесу
Ризики для бізнесу за недотримання санкційного законодавства в Україні
Читати
13.12.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Як захиститися від викрадення криптовалют: поради від Juscutum
Читати
6.12.2023
Вирішення спорів
Агробізнес
Пом'якшення валютних обмежень: 5 змін від НБУ
Читати
5.12.2023
Вирішення спорів
Агробізнес
Блокада кордону: горять терміни валютних розрахунків бізнесу
Читати
12.1.2024
Технології та інвестиції
Благодійність і крипта в реаліях українського права
Читати
4.12.2023
Технології та інвестиції
Сфера IT та Інтелектуальна Власність: правові аспекти договорів з іноземними замовниками
Читати
1.12.2023
Технології та інвестиції
Відкритий банкінг (Open Banking): революційна трансформація міжнародного та українського банківського сектору
Читати
1.12.2023
Супровід бізнесу
Вестінг: інноваційний інструмент інвестування для працівників та власників бізнесу
Читати
28.11.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Криптовалюта та приватність: як віднайти баланс між анонімністю та регулюванням?
Читати
27.11.2023
Супровід бізнесу
Як нові правила та вимоги до ІТ-платформ у ЄС вплинуть на Україну
Читати
27.11.2023
Технології та інвестиції
Гарантія походження як ключовий інструмент розвитку «зеленої» енергетики та залучення інвестицій в Україну
Читати
27.11.2023
Технології та інвестиції
Основні тренди зеленої енергетики 2023 року: фокус ЄС та виклики для України
Читати
20.11.2023
Технології та інвестиції
Кваліфікований електронний підпис в ЄС: нові можливості для українського бізнесу
Читати
15.11.2023
Вирішення спорів
Коригування митної вартості. Як бізнесу відстояти свої інтереси
Читати
8.11.2023
Інновації
Технології та інвестиції
Юридичний бізнес
Juscutum відкриває першу в Україні практику АІ
Читати
2.11.2023
Супровід бізнесу
Гуманітарна допомога: правила ввезення зміняться з 1 грудня 2023 року
Читати
27.10.2023
Бухгалтерський супровід
Контрольовані іноземні компанії: чому важливо подати повідомлення у ДПС
Читати
23.10.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Публічні закупівлі в Україні під час війни: корупція, ризики та шляхи подолання
Читати
18.10.2023
Технології та інвестиції
Juscutum консультує Європейську комісію з цінних паперів (ESMA) щодо нового регулювання діяльності криптоактивів (MiCA) в ЄС
Читати
12.10.2023
Супровід бізнесу
Податкове право
ПОДАТКОВЕ РЕЗИДЕНТСТВО. УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ, АБО ЯК ЗАКОННО ОФОРМИТИ СВОЄ ПРОЖИВАННЯ ЗА КОРДОНОМ
Читати
11.10.2023
Супровід бізнесу
Інтелектуальна власність
Що варто знати кожному митцю про авторське право?
Читати
11.10.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Вебкам-моделінг: правове регулювання в Україні
Читати
9.10.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Роль фінансового аналізу в роботі правоохоронців та дії захисту
Читати
9.10.2023
Технології та інвестиції
Series LLC: що це і чому це використовується для криптобізнесу
Читати
9.10.2023
Технології та інвестиції
Privacy by default
Читати
9.10.2023
Технології та інвестиції
Податкове право
ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНЦІВ ЗА КОРДОНОМ І В УКРАЇНІ
Читати
26.4.2023
Податкове право
Податок PIT в Польщі: як декларувати та сплачувати податки українським біженцям
Читати
18.9.2023
Податкове право
Супровід бізнесу
Дія City
Чому ІТ-компанії обирають «Дія.City»: переваги для бізнесу та айтівців
Читати
15.9.2023
Технології та інвестиції
Інновації
Military-tech в Україні: як розвивається напрям та які юридичні нюанси для стартапів
Читати
5.9.2023
Супровід бізнесу
Що зміниться для інтернет-магазинів на ринку після прийняття нового закону
Читати
1.9.2023
Юридичний бізнес
Реанімація продуктивності: коли варто боротися за відновлення ентузіазму у співробітників
Читати
29.8.2023
Супровід бізнесу
Стандарти GRI та український бізнес
Читати
28.8.2023
Супровід бізнесу
Масові скорочення IT-працівників: що потрібно врахувати роботодавцю, аби не порушити українське законодавство
Читати
28.8.2023
Супровід бізнесу
Чому бізнесу важливо захищати персональні дані клієнтів
Читати
22.8.2023
Інтелектуальна власність
Супровід бізнесу
Дія City
Угода про неконкуренцію Або чи має NON-COMPETE AGREEMENT (NCA) право на життя в Україні?
Читати
10.8.2023
Технології та інвестиції
Легалізація канабісу в Україні: погляд з міжнародної точки зору
Читати
8.8.2023
Технології та інвестиції
Валютні обмеження НБУ: чи змінилося щось для українського бізнесу?
Читати
7.8.2023
Технології та інвестиції
Податкове право
Бізнес у Польщі: які інвестиційні зони доступні українським компаніям
Читати
2.8.2023
Податкове право
CRS по-європейськи або Що українці мають знати про DAC
Читати
10.7.2023
Супровід бізнесу
Автомобіль для ЗСУ: на що звернути увагу при ввезенні та оформленні
Читати
30.9.2021
Юридичний бізнес
Той, хто вижив у юрcвіті: 4 стадії побудови бізнесу, які витримає не кожен юрист
Читати
3.11.2021
Юридичний бізнес
Шукають «єдинорогів на роликах», які вміють робити все
Читати
9.9.2021
Юридичний бізнес
РОБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Читати
29.12.2021
Дія City
Супровід бізнесу
Якими будуть податки «Дія City» для компаній та стартапів: детальний аналіз у цифрах
Читати
16.12.2021
Дія City
Супровід бізнесу
ДІЯ.СІТІ. ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ
Читати
5.10.2021
Дія City
Супровід бізнесу
«Дія City» в дії
Читати
4.7.2023
Технології та інвестиції
Кібератака: як бізнесу не постраждати двічі
Читати
Технології та інвестиції
Залучення інвестицій для стартапів
Читати
26.6.2023
Агробізнес
Боротьба за переважне право
Читати
23.6.2023
Сімейне право
Технології та інвестиції
Сімейні мелодрами: як розділити біткойни під час розлучення
Читати
Супровід бізнесу
Ліквідувати КРАІЛ: чи збільшить це надходження до бюджету
Читати
19.6.2023
Супровід бізнесу
Айтівці аутсорсери можуть розслабитися?
Читати
16.6.2023
Технології та інвестиції
Легалізація криптовалют в Україні: чого чекати власникам крипто активів вже з осені?
Читати
30.5.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Закон та практика. Юридичний огляд мобілізації
Читати
17.5.2023
Технології та інвестиції
Як працює Комісія з цінних паперів і бірж США та чи варто її боятися криптоплатформам
Читати
15.5.2023
Агробізнес
Аграріїв нарешті звільнили від податків на окуповані, заміновані чи забруднені землі
Читати
15.5.2023
Вирішення спорів
Як буде відбуватися продаж конфіскованого майна рф
Читати
5.5.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Труханов під вартою. Яка судова перспектива у резонансній справі мера Одеси
Читати
5.5.2023
Технології та інвестиції
Регулювання електронної комерції у Великобританії
Читати
27.4.2023
Юридичний бізнес
Що там у адвокатів: як Juscutum працює під час війни
Читати
27.4.2023
Інновації
Роботи-юристи — вже реальність, але юридичний світ чинить останній опір
Читати
25.4.2023
Технології та інвестиції
Інновації
Метавсесвіт: проблеми правового регулювання процесів
Читати
21.4.2023
Супровід бізнесу
Технології та інвестиції
Цифрова марка: правила застосування віртуального активу потребують удосконалення
Читати
19.4.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Маєте справу з бюджетними грошима? Терміново готуйтеся до перевірок
Читати
14.4.2023
Технології та інвестиції
На прикладі Binance. Чи безпечно використовувати криптобіржі в Україні?
Читати
4.4.2023
Вирішення спорів
Чому треба перевіряти лоти перед участю в аукціоні?
Читати
4.4.2023
Технології та інвестиції
Швейцарія стала світовим центром блокчейн проектів
Читати
31.3.2023
Банкрутство
Солідарна відповідальність керівника
Читати
27.3.2023
Супровід бізнесу
Електронний документообіг в умовах війни
Читати
21.3.2023
Супровід бізнесу
Технології та інвестиції
Чи можлива виплата заробітної плати або винагороди у криптовалюті?
Читати
20.3.2023
Технології та інвестиції
Супровід бізнесу
Мінцифра і Juscutum підписали меморандум про співпрацю
Читати
17.3.2023
Супровід бізнесу
Що буде з Parimatch? Розбираємо наслідки санкцій
Читати
16.3.2023
Технології та інвестиції
Криптоіндустрії США загрожує крах?
Читати
15.3.2023
Супровід бізнесу
ВІДКЛИКАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПАТ «АЙБОКС БАНК»
Читати
10.3.2023
Технології та інвестиції
Чому Біткоїн працює як треба, а український закон – ні? Розбір.
Читати
7.3.2023
Юридичний бізнес
"Юридичний Рамштайн": конференція United for Justice відбулася у Львові
Читати
23.2.2023
Технології та інвестиції
Маніпуляції ринком або як протоколи DeFi втратили майже 386 млн$
Читати
13.2.2023
Інновації
Штучний інтелект в юриспруденції: очікується стрімке зростання
Читати
9.2.2023
Супровід бізнесу
Попереджені – озброєні: правила військового обліку на підприємстві зазнали змін
Читати
7.2.2023
Технології та інвестиції
Плануєте випустити токени? Як не підпасти під законодавство про цінні папери
Читати
20.1.2023
Вирішення спорів
Створення трибуналу щодо вторгнення рф в Україну
Читати
17.1.2023
Технології та інвестиції
EU Digital Markets Act та Digital Services Act — Нові можливості та вимоги
Читати
10.1.2023
Бухгалтерський супровід
Податкове право
Постачання програмного забезпечення з ПДВ в 2023 році
Читати
10.1.2023
Кримінальне право та безпека бізнесу
Бухгалтерський супровід
Чому ваші криптоактиви можуть заблокувати та як можна запобігти цьому
Читати
10.1.2023
Сімейне право
Партнерський договір для ЛГБТ-пар – альтернатива шлюбу. Як він працює
Читати
27.12.2022
Технології та інвестиції
Яким був 2022 рік для IT-галузі та які очікування від ІТ у 2023 році?
Читати
15.12.2022
Кримінальне право та безпека бізнесу
Криптошахрайство: як одна година може вирішити долю $100 000
Читати
13.12.2022
Технології та інвестиції
Цифрова торгівля: як прискорити диджиталізацію між Україною і Великою Британією
Читати
8.12.2022
Інтелектуальна власність
За українські мурали Бенксі можна отримати до $10 млн. Розбираємось, хто тепер їх власник
Читати
25.11.2022
Технології та інвестиції
Регулювання ринків віртуальних активів (MiCA)
Читати
21.11.2022
Кримінальне право та безпека бізнесу
Ви чесний волонтер чи благодійник? Як займатися доброю справою та не порушувати закон
Читати